Home

Achtergrond 452 x bekeken 39 reacties

Runderen weggehaald bij Zeeuwse veehouder

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van LNV heeft donderdag 89 verwaarloosde runderen in beslag genomen bij een veehouder in Zeeuws-Vlaanderen.

De boer hield zijn dieren in een vieze stal en er was te weinig voer voor de dieren.

Vier dagen eerder werd dit al geconstateerd tijdens een bedrijfsinspectie, waarna de boer werd gesommeerd de situatie te verbeteren. Omdat donderdag geen verbetering zichtbaar was, zijn de koeien in beslag genomen. Tegen de veehouder wordt proces-verbaal opgemaakt voor dierverwaarlozing.

Aanleiding voor de bedrijfsinspectie waren eerdere constateringen in 2009 dat de situatie op het bedrijf te wensen overliet. Bij hercontroles was de situatie telkens licht verbeterd. Bij de controle van begin deze week bleek de situatie weer slecht. De runderen stonden in een dikke laag mest en ook bleek dat de veehouder geen voer meer op voorraad had. Een ingeschakelde dierenarts stelde vast dat enkele runderen schurft hadden. De runderen zijn overgebracht naar een opvangadres waar zij de nodige verzorging krijgen.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  wandelaar

  Holle kreten, loze beloften en respectloze omgang met de natuur en de dieren. Dat is SBB ten voeten uit! Daar kan een nalatige boer een puntje aan zuigen!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Je hebt volkomen gelijk Keutelboer, maar dat is niet waar het in de Oostvaardersplassen om gaat. Men is daar onder leiding en op advies van Frans Vera twintig jaar geleden aan iets begonnen waarvan men zich totaal niet heeft afgevraagd waartoe dat zou gaan leiden. Er werd blindgestaard op de oppervlakte van 5600 ha en nooit bedacht men dat daarvan meer dan 4000 ha bestaat uit open water en rietmoeras, waar helemaal geen grote zoogdieren kunnen grazen. Zonder enige kennis van zaken heeft men toen kuddes Heckrunderen, Konickpaarden en Edelherten in het afgerasterde gebied losgelaten en nam niet de moeite om de mannelijke dieren te steriliseren. Want, zo schreeuwde men van de Praambult, de natuur zou zélf voor een evenwichtige populatie zorgen. Ze hebben nooit voorzien waar dat op zou uitlopen. Op 18 mei 2008 heb ik Hans Breeveld duidelijk horen zeggen dat de populaties veel sterker gegroeid waren dan voorzien en dat er op dat moment 2000 runderen, 2200 herten en 2600 paarden waren. Er groeide dan ook letterlijk geen spriet! Maar hij wuifde alle kritiek weg want het ging allemaal prima en het gebied kon deze populaties best hebben. Beweerde hij. Niet dus! Gehouden vee vereist verzorging en natuurlijke ecosystemen kunnen niet beheerd en in stand gehouden worden met excessieve veestapels. Dat blijkt nu overduidelijk.
  Er is geen enkele rechtvaardiging voor de manier waarop het er aan toe gaat en daar moet dan ook zo spoedig mogelijk een einde aan komen.

 • no-profile-image

  Boudewijn

  Precies wat ik al zei. Maar waarom reageer je nu niet Spotvogel? Of wil je enkel discussieren, net als velen. Enkel toekijken en met elkaar maar blijven roepen dat er wat moet gebeuren, zonder echt te helpen!
  rent-a-sheep@home.nl

 • no-profile-image

  ?

  Katja, bedoel je nu jezelf? Zie maar onder de eieren,wat je daar schrijft!

 • no-profile-image

  erik

  wat gaan we lekker vooruit op dit deel van het forum. het kan allebei niet, wat in ovp gebeurt kan niet door de beugel, maar ook die boer had op zn dieren moeten passen. dat er waarschijnlijk meer aan de hand was, lijkt me wel, maar dan nog is het geen reden om je dieren te verwaarlozen, besteed ze dan uit, zoek hulp. en wat betreft die boer uit mijdrecht, ik ben ook melkveehouder, maar vindt niet dat ik meer recht van spreken heb dan een ander, we leven tenslotte allemaal in Nederland en we maken allemaal (zij het op een andere manier) gebruik van hetzelfde grondgebied. ik mag toch hopen dat je de buurvrouw die de was heeft buitenhangen ook even waarschuwt voor je met de strontkar het land in gaat. en dat je niet tenzijn strikt noodzakelijk midden in de nacht met de hakselaar het land in vliegt. we leven nou eenmaal in een klein land en zullen rekening met elkaar moeten houden. ik vindt het niet meer dan normaal dat de burger die alle dagen over mijn landerijen uitkijkt zn mening geeft over wat ik ermee doe. ben allang blij dat ik contact heb met deze mensen. hoor je ook eens een andere mening. zo houden we met zn allen het platteland leefbaar. en katja, alstublieft, houdt je een beetje in, schelden doet geen pijn, maar moet zeggen dat het je mening ook weinig kracht bij zet.

 • no-profile-image

  Mijdrechtseboer

  Vind ik ook Boerin, Boudewijn zet als enigste een nette reactie neer.

  @katja
  Ik een oerstom rund? Zulke uitspraken zijn een gebrek aan worden. Ivp de hele tijd achter de computer te zitten kun je beter eens rond Amsterdam gaan kijken, daar is geen boer meer over. Ik hou me er niet buiten, want ik ben boer, dat betekend dat ik heel wat meer recht heb om te spreken dan een burger.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik help het je hopen Koetje Boe. Henk Jan Ormel is dan wel niet meer praktizerend veterinair, maar ook CDA-kamerlid. En CDA en LNV zijn twee handen op een buik. Of Marianne en Esther voldoende onderscheidingsvermogen en kennis van zaken hebben om de zaken op hun merites te beoordelen waag ik te betwijfelen. Er zou feitelijk een hele bus vol parlementariërs heen moeten onder deskundige begeleiding van specialisten op het gebied van ethiek, grootschalige veehouderij en ecologisch verantwoord natuurbeheer. Maar dan natuurlijk zonder desinformatie door SBB!

 • no-profile-image

  Mijdrechtseboer

  beboude = bebouwde

 • no-profile-image

  Boudewijn

  Even doorgaand over de oostvaardersplassen, ook al is dit niet hier het onderwerp;
  Ik heb er begrip voor dat er in deze kunstmatig aangelegde natuur geprobeerd wordt om via natuurlijke selectie een sterker ras te fokken. Echter dit doel kun je ook bereiken binnen de wettelijke normen waarin de zorgplicht voor de dieren blijft gehandhaafd. Ik doel op het tijdig weg halen van die dieren die zichtbaar aan het sterven gaan zonder ingrijpen. Zodra deze dieren van deze kunstnatuur verwijderd zijn zullen ze ook niet voor nakomelingen zorgen en kunnen ze hersteld worden op een betere plek om vervolgens gewoon naar de slacht te gaan of dmv Euthanasie naar de destructor. Dit is wat de wet bepaalt. Echter dit is een extra kostenpost die geen geld oplevert. Dit mag met een bedrijf van de overheid met een milioenenbudget geen probleem zijn.
  Bij iemand die al in de financiele shit zit en weet ik nog al niet meer kan dit al een ontoereikende stap zijn. Die heeft hulp nodig. Niet een half jaar later hè Hanneke? En met professionele filmpjes kun je iedereen wel te pakken nemen, daar zijn veel mensen gevoelig voor en kijken niet verder meer, het oordeel is dan gevallen.
  was getekend, een boer en dus ook burger

 • no-profile-image

  spotvogel

  Er klopt ook helemaal niks van beste Keutelboer. Bovendien is de 1500 bunder die ik noemde lang niet allemaal gras of grazig terrein, maar ook voor een groot deel begroeid met spontaan opgeslagen wilgenbos. Kijk maar eens op www:oostvaardersplassen-sterfte.nl wat er in die bossen nog aan eetbaars voor de dieren te vinden is. Zo goed als niks! Het is ook leugenachtige feitenverdraaiing van SBB dat het erom zou gaan de sterkste dieren uit te selecteren. Het gaat botweg om een totaal ondeskundig opgezette PROEF met GOEDKOOP en ARBEIDSEXTENSIEF GRAASBEHEER. Normaliter zou zo'n veestapel in de winter (zeg van 1 nov. tot 31 maart) al gauw voor 2 ton aan hooi bijgevoerd moeten worden. Daarom verzon men de smoes dat het om natuurlijke selectie zou gaan. En dan nog iets: het gaat helemaal niet meer om De Overheid of Het Rijk! Staatsbosbeheer is een verzelfstandigde dienst die weliswaar Rijkseigendommen (de natuurterreinen) beheerd, maar die zich daarbij als iedere burger aan de Wet dient te houden. Volgens mij kan SBB dus zonder meer wegens veelvoudige dierenverwaarlozinig en dierenmishandeling veroordeeld worden. En met 'SBB' bedoel ik dus de directie en de formele leiding van de beheereenheid!

 • no-profile-image

  aardige boer,,

  Schurft kan op het netste bedrijf voorkomen, dit argument slaat nergens op, wat een kulpraat

 • no-profile-image

  katja

  Wat een oerstom Mijdrechts rund banjert er hier nou weer door dit forum. Idioot: half Waterland is gemeente Amsterdam. Daar wonen heel wat meer boeren dan in die armlastige bedijkingen rond mijn huis. Houd je er buiten of spring in de Botshol. Of in Winkel, Waver of Amstel. Je ziet het: keuze te over!

 • no-profile-image

  Boudewijn

  Niemand houdt dieren om ze vervolgens te verwaarlozen. Beter de helpende hand toesteken in plaats van veroordelen. en ik bedoel niet zelf gaan voeren, want dan veroorzaak je meer geauwehoer.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Als ik het goed begrijp leefden deze dieren onder soortgelijke omstandigheden als het vee in de Oostvaardersplassen.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Boudewijn, ik zal even wat dingen rechtzetten en fabels wegwerken. Het gaat in de Ovpl absoluut niet om een fokprogramma om sterkere rassen te kweken. Frans Vera jatte destijds het gedachtegoed, dat op het RIN was ontwikkeld door Piet Oosterveld om op een duurzame, goedkope en zo natuurlijk mogelijke manier kwetsbare vegetaties in reservaatgebieden te beheren. Oosterveld gebruikte daarvoor oorspronkelijk gewoon inlands vee en Shetland pony's. Harm van de Veen (helaas jong gestorven) werkte dat plan verder uit naar natuurlijke grazers als herten. Dat deed hij o.a samen met mensen zoals Hans van der Lans, die op deze manier ecologisch bosbeheer dachten te kunnen gaan uitvoeren. Nadat Amsterdammer Frans Vera met enkele medestudenten dankzij het "Plan Ooievaar" eind jaren '80 bekend was geworden en politici (nét als honden nooit te beroerd om overal het eigen geurmerk op achter te laten) voor zijn karretje wist te spannen, vond hij in SBB NB-consulent Harm de Jong (toen en nu een enthousiaste jager) een terreinbeheerder die wel wat zag in een grote wildbaan vol kapitale herten. Er liepen toen (1992) al paarden en koeien om het niet moerassige deel van het Ovplgebied (waar destijds veel weidevogels nestelden) open te houden. Daar werden in 1994 dus herten aan toegevoegd. In die tijd raakte het hele Nederlandse natuurbeleid als gevolg van ruecksichtslos lobbywerk en fatalistische kortzichtigheid in de ban van 'natuurontwikkeling' en 'nieuwe natuur'. Dit betekende, dat er overal dezelfde verruigde en verrabbezakte eenheidsworst ontstond en dat onze karakteristieke vegetatie- en diergemeenschappen als sneeuw voor de zon het loodje legden. Na een bezoek aan Serengeti sloeg Vera totaal door en wist politiek en SBB zover te krijgen dat het grootste zoetwatermoeras van West Europa ten offer viel aan complete waanzin. Met het huidige gevolg! Dit heeft met ecologisch natuurbeheer geen snars van doen. Het is een megaveehouderij op veel te kleine oppervlakte en met een veel te lage primaire voedselproductie om zulke dieren te kunnen doen overleven. Zélfs in de zomer is de begraasbare vegetatie daarvoor niet toereikend! SBB is overigens geen rijksdienst meer maar werd een aantal jaren geleden in alle stilte verzelfstandigd. Er wordt nog wel veel gemeenschapsgeld ingepompt, maar doel is dat men zélf de financiële broek op kan houden. De natuurterreinen (lees: de grond en het water) zijn en blijven wél eigendom van Het Rijk en om het beheer daarover te voeren krijgt SBB karrevrachten vol belastinggeld toegeschoven. Wij betalen dus met ons allen feitelijk om een uniek ecosysteem naar de mallebiezen te laten helpen, door lieden die geen snars benul en geen grein gevoel hebben voor het beheren van gehouden dierpopulaties. Het niet bijvoederen komt alleen maar voort uit het feit dat men van meet af aan niet heeft gerekend op de kosten die dat met zich mee zou gaan brengen. Het zou immers allemaal goedkoop begraasd worden met onderhoudsvrij vee (koeien, paarden,herten), te behappen door een kleine beheereenheid. Dus weinig personele kosten! Wérkelijkheid is echter, dat het bijvoederen van al die dieren in het winterseizoen al gauw twee of drie ton zou kosten. Per winter dus! En daar is bij de planbegroting van het project nooit rekening mee gehouden. Vorige winter stierven er al 900 dieren de hongerdood en omdat het gebied steeds verder uitgemergeld raakt waardoor de dieren in slechte conditie de winter ingaan, was deze ramp gewoon te voorzien! Door de crisis kon er ook geen extra finaciering voor wintervoer worden gevonden. Want het credo luidt immers: bezuinigen! DAAROM moeten de dieren lijden en de hongerdood sterven. En DAAROM behoren de aanstichters en uitvoerders van dit debacle conform de vigerende wet- en regelgeving gestraft te worden! (nb. de petitie onder www.oostvaardersplassen-sterfte.nl blijkt ook getekend te zijn door oud NB-consulent H.de Jong, één van de architecten van deze ecologische- en ethologische ramp!)

 • no-profile-image

  katja

  Inderdaad Piet, en wat voor eentje!

 • no-profile-image

  koetje

  Ormel is al wezen kijken,morgen gaan Thieme en Ouwehand een kijkje nemen in de ovpl ,komt het misschien toch nog goed.
  Of toch niet?

 • no-profile-image

  Bert

  Denk heb de oplossing.
  De dieren in of op de Oostvaarderplassen.
  Kunnen volgens de staat over leven om dat ze los lopen?!
  Nou oplossing voor enkele veehouders is dan:Zorgen dat de deur van stal open staat. alle weilanden en wat nog meer vrij bereikbaar zijn voor het vee.
  Wil er mee zeggen. Ze zijn niet gebonden aan de stal en moeten zelf maar zien hoe ze overleven.
  Kan het dan wel?Legaal dieren laten verhongeren?Doe dan toch het zelfde als de Staat?
  Kan hier iets of liefst alles het verschil uit maken?
  Groeten

 • no-profile-image

  boerin

  boudewijn, volgens mij ben je de enige met een nuttige reactie. Als de aid voor een tweede keer een bedrijf bezoekt vanwege vermeende verwaarlozing van dieren laten ze dan een maatschappelijk werker meenemen. wel eentje met boeren verstand. want een boer die jaren voor zijn beesten gezorgd heeft en ze dan verwaarloosd heeft een GROOT probleem.

 • no-profile-image

  Mijdrechtseboer

  @erik
  Ik heb meer recht van spreken over het platteland, want ik woon en werk er, en zodoende heb ik meer kennis, en daarom laat ik me de les niet lezen door een stelletje burgers die in hun rijtjes huis wat aan het fantaseren zijn.

  Oh ja Erik, ik geloof er geen barst van dat jij een boer bent, een boer gebruikt hele andere woorden. Dat je rekening houd met een ander op het platteland is nogal logisch, maar daar heb ik het niet over. Dus waarom val je me er over aan? Maar ook een burger die op het platteland woont, mag niet over alle daagse dingen die een boer uitvoert, gaan klagen, want een boer moet zijn vak uit voeren, hebben ze geen zin in stank, dan wennen ze er maar aan, of anders mogen ze terug naar de beboude kom.

 • no-profile-image

  katja

  Beste Erik, jij hebt groot gelijk met wat je schrijft en die Mijdrechtse boer is precies wat ik schreef, een stomme os. Zie nu wat hij weer tegenover jou uitkraamt. Ik ken hem wel denk ik, want zoveel boeren wonen er niet in de Mijdrechtse Bedijkingen. En ik woon er zelf middenin! Ik ben het natuurlijk helemaal met je eens dat iedere veehouder goed voor zijn dieren moet zorgen, maar wat er in de Oostvaardersplassen gebeurd zou echt niet moeten kunnen in 2010. Daarom vind ik dat iedereen de petitie moet tekenen op www.oostvaardersplassen-sterfte.nl Groetjes van Katja.

 • no-profile-image

  boerin

  wat wil je dat ik doe? protesteren en de overheid aanklagen?
  de laatste keer dat ik kontakt had met de politiek was toen ik Gerda(glossy) een briefje gaf met mijn adres en de uitnodiging om eens bij een gewone hardwerkende boeren familie te komen. Het enigste wat kwam was : deze keer de toeslagrechten niet in de eerste ronde maar 4 maanden later. want je mag glossy niet zomaar uitnodigen.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Erik, ik ben het helemaal met je eens, en ik ben ook een boer.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Boudewijn, sorry voor deze late reactie. Ik zie weinig heil in overleg met SBB. Die organisatie heeft sinds de verzelfstandiging niks meer van het vroegere SBB en de Ovpl-misére is daar een van de uitwassen van. Het massaal vergassen van ganzen (o.a duizenden brandganzen) is een ander vergrijp tegen respect, fatsoen en beschaving. Het uitzetten van vossen op Vlieland hoort ook in dat rijtje! En zo kan ik nog wel even doorgaan. Afgelopen jaren heb ik met regelmatig gesprekken gevoerd met SBB-beheerders, maar dat levert alleen maar holle kreten een loze beloften op. Wat die lui nodig hebben is de site 'rent a logical brain'. Of op z'n Hollands: 'gebruik je verstand'! Maar van het huidige SBB-management valt helaas slechts onversneden wanbeleid te verwachten!

 • no-profile-image

  keutelboer

  Beste Erik Noord Holland deel uw mening en prijs uw gedrag . Het is leven en laten leven . En om de burger kun je niet meer heen en daar heb je rekening mee te houden . Als je dit doet zal hij /zij dit ook warderen . Als er dan zaken zijn kan men elkaar aanspreken en de boer kan zig op zijn rekening houdend gedrag beroepen . Er zijn altijd nog boeren die denken dat ze alleen op de wereld zijn .Zijn waarschijnlijk nog nooit op een verharde weg geweest . Verder heeft u en Boerin goed door dat er bij een boer die dieren verwaarloost meer aan de hand is dan geen voer hebben of niet willen voeren . Dit te onderkennen heeft waarschijnlijk ook met bovenstaande te maken . Beste Spotvogel bij beheren door dieren wil men ook niet voeren .Denk aan mestwet aanvoer afvoer . Men wil dieren gebied laten beheren , zij nemen voedingsstoffen op maken daar vlees en mest van . Mest blijft achter en vlees wordt afgevoert als dier weg gaat . Dus gebied wordt armer aan voedingsstoffen , wat volgens de geleerde goed is voor bepaalde planten . Deze kunnen weer terugkomen of zich beter ontwikkelen omdat de andere planten minder voeding hebben en deze niet overwoekeren. Gaat men nu voer aanvoeren , gaat een deel of alle mineralen verlies weer terug . En wordt niet berijkt van wat men wil . Dit is waarschijnlijk een van de redenen dat er niet bijgevoert wordt . Anders zou men gerust bij kunnen voeren en zelfs de zwakkere dieren afvoeren , en elders afmesten voor de slacht .

 • no-profile-image

  Boudewijn

  Spotvogel,
  Ik ben bereid me verder in deze materie te verdiepen en te helpen hier een oplossing voor te bedenken. Misschien is dit voor mij alleen niet uitvoerbaar, maar laten we met elkaar er over van gedachten wisselen. Wellicht kunnen we samen met staatsbosbeheer komen tot een wat acceptabeler beheer, waardoor het uitmergelen van de dieren voorkomen kan worden en dat de tractor voor andere zaken kan worden ingezet dan het ophalen van kadavers.
  Mail gerust naar rent-a-sheep@home.nl

 • no-profile-image

  keutelboer

  Beste Spotvogel bedankt voor uw uitleg . Als ik het goed begrijp is er 1500 ha grond en de rest water of onbegaanbaar gebied . Veebezetting van minnemaal 6800 dieren : 1500 =4,53 dieren per ha . Dit is een zware veebezetting die een boer al niet rond gezet krijgt zonder voer bij te kopen . Terwijl dit nog niet eens weiland is .Lijkt dan meer op openlucht mega veebedrijf . Als men dit terug brengt tot 0,5 dier per ha is dit voor natuur gebied al een zware veebezetting .Als een boer of burger op dezelde manier dieren zou houden , was hij stafbaar bezig . Als het een bedrijf , vereniging of stichting is van de oveheid kan het wel . Het is maar net hoe je het noemt . Natuur beheer en daarbij het fokken van sterke dieren . Er is geen een boer die door honger laten te lijden dieren selecteert op sterke ras eigenschappen . Fokkerij organisaties en boeren hebben daar wel andere maatstaven voor . Denk aan produktie en lange levensduur door goede verzorging . En dan de juiste dieren met elkaar te paren en te selecteren op kenmerken . Ik noem dit rechts ongelijkheid .

 • no-profile-image

  corrine zwaagstra

  Ik heb de beelden op www.oostvaardersplassen-sterfte.nl gezien en ik ben er kapot van. Wat een beesten zijn het bij Staatsbosbeheer. Hopelijk tekent iedereen de petitie. Want hier moet een eind aan komen!

 • no-profile-image

  Leen

  De beschaving van een land kun je aflezen aan de manier waarop het zijn levende have behandeld.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Inderdaad Kritische Lezer. Een individuele boer in uithoek Zeeuws Vlaanderen weet onze AID wél te vinden, maar megaverwaarlozer SBB in de Ovpl laten ze ongemoeid. Ach ja: ik trof begin oktober een kudde Haflingers aan in een overwoekerd natuurontwikkelinggebied langs de Waal. De manen, staart en zelfs oogwimpers van de dieren zaten vol met klissen. Niet zomaar een paar, maar kilo's. Enkele staarten wogen daardoor meer dan 10 kilo en zeker met nat weer hingen die als een blok aan het paardenlijf. Ik heb de AID gebeld en kreeg een week later een gsm-belletje, omdat de inspecteur ter plekke was. Hij beaamde dat dit dierenmishandeling was en ik zou nog nader ingelicht worden. Toen dat na een paar weken nog niet gebeurd was heb ik kantoor Zwolle gebeld en daarna nog twee keer. Niks meer gehoord en die paarden lopen er nog net zo bij. Terreineigenaar: SBB!

 • no-profile-image

  Mijdrechtseboer

  Zelfs hier zijn de boomknuffelaars al aanwezig (spotvogel, herkauwer), voel je vooral aangesproken, want op agrarisch gebied hebben jullie 0,0 te vertellen. Zelfs iemand uit Amsterdam geeft hier een reactie (?????????????????), het moet toch niet veel gekker worden. Amsterdam is natuurlijk totaal geen agrarisch gebied, behalve Artis, en de duiven op de dam.

  Ik ga me maar eens bezig houden met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, niet dat ik er verstand van heb, maar het is in Nederland heel normaal om je met zaken te bemoeien waar iemand totaal geen verstand van heeft. Dus waarom niet?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste mensen, kijk allemaal gauw op WWW.OOSTVAARDERSPLASSEN-STERFTE.NL Daar is schokkend te zien wat SBB krampachtig verborgen probeert te houden! Geef de link door aan zoveel mogelijk kennissen. En kom in actie!

 • no-profile-image

  katja

  Mens zeur niet. Het gaat in het krantenbericht om 89 verwaarloosde runderen bij die Zeeuwse boer. In deze link is te zien hoe Statsbosbeheer omgaat met meer dan 7000 grote grazers. Dus : WWW.OOSTVAARDERSPLASSEN-STERFTE.NL

 • no-profile-image

  cor

  WWW.OOSTVAARDERSPLASSEN-STERFTE.NL Alles over de dierenmishandelpraktijken van SBB in woord en beeld. Zegt het voort!

 • no-profile-image

  schurft

  als t om schurft gaat mogen ze mijn beesten ook wel ophalen

 • no-profile-image

  koetje

  Zoveel kennis van zaken heb je niet nodig Herkauwer,herten en paarden eten echt geen boombast omdat er zoveel vitamientjes in zitten,jammer dat runderen niet een onder en boven gebit hebben.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Boerin zeur niet en doe wat. Kijk op WWW.OOSTVAARDERSPLASSEN-STERFTE.NL Daar kann geen Zeeuwse boer tegenop!

 • no-profile-image

  Jan

  KRITISCHE LEZER, AMSTERDAM.
  Klopt maar dat is de staat.En hier gaat het om een zelfstandige. waar van de staat geld kan beuren en hem weg werken.Groot verschil.Ik vind het fout van de arme boer waar wel veel andere dingen in mee zullen spelen.Maar wat in Oostvaarderplassen is gebeurd daar kan geen woord tegen op. het is geen natuurlijke selectie.In NATUUR verplaatsen dieren zich bij voedsel gebrek zich tot 500 km van hun leef gebied.Hier kunnen ze niet weg.Dus heeft niks met sterkste te maken.er is gewoon niks te vreten en ze kunnen geen andere vreet plaatsen zoeken.Hoever lopen in Afrika de dieren met een seizoen mee? rond de 1000 km.
  En als wat het koste om een speciale kabinets vergadering te houden hier over.Voor dat geld kon veel hooi geleverd worden
  Grootste dierenbeul de NL. staat zelf de groeten van mij

 • no-profile-image

  katja

  Helemaal mee eens Leen. De Staat der Nederlanden als grootste dierenmishandelaar! Dat is iets waar de politiek trots op kan zijn!

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.