Home

Achtergrond 399 x bekeken

Ruimte voor Ruimte effectiever

De effecten van de Ruimte voor Ruimte-regeling zijn onderschat. Dat blijkt uit een publicatie over de gevolgen van de Regeling Beëindiging Veehouderij en Ruimte voor Ruimte.

Het opkopen van mestrechten en de sloop van stallen van intensieve veehouderijbedrijven in combinatie met de uiteindelijke bouw van 5.000 woningen heeft forse milieuwinst opgeleverd.

In totaal hebben 4.100 boeren via de regeling hun varkens- of pluimveebedrijf beëindigd. Hiermee is ruim 3 miljoen vierkante meter stal gesloopt. ”Hiermee is een forse oppervlakte open ruimte toegevoegd aan het buitengebied”, aldus de onderzoekers. De varkensstapel is tijdens de regeling met 1 miljoen dieren gedaald, terwijl het mestoverschot met 15.000 ton is afgenomen. De regelingen hebben gezorgd voor een investering van ongeveer 3 miljard euro in de bouw.

De opkoopregeling van mestrechten en de Regeling Ruimte voor Ruimte werd 15 maart 2000 bekrachtigd door de ministeries van LNV en VROM, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de vijf betrokken provincies.

Doelstellingen van de regeling waren het terugdringen van het mestoverschot, afslanking van het aantal veehouderijen en opschoning van het buitengebied. De stallensloop werd voorgefinancierd door provincies en gemeenten, die dat geld konden terugverdienen met de bouw van 6.500 woningen. Dit aantal is gedaald naar 5.000, waarvan de helft inmiddels is gebouwd. De overige kavels zijn in de verkoop.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.