Home

Achtergrond 1 reactie

Productschap werkt aan toekomst akkerbouw

Het Productschap Akkerbouw gaat voorstellen uitwerken naar aanleiding van het rapport Kiezen is de Kunst van de Rabobank.

Dat heeft het bestuur van het productschap vandaag besloten. In het rapport, dat eind januari is gepresenteerd, schetst de Rabobank een toekomstvisie voor de akkerbouw. Volgens de bank heeft de akkerbouw meer behoefte aan risicomanagement omdat de prijzen meer gaan schommelen in de toekomst. Ook moet er meer worden samengewerkt in de ketens van graan en aardappelen, zoals al gebeurt in de suikersector.

Volgens de bank moeten de ketenpartners meer kijken naar de belangen op de lange termijn en niet streven naar winst op de korte termijn.
Het productschapbestuur wil een plan van aanpak opzetten. In het productschap zitten alle ketenpartners.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Het klinkt mooi. Maar laten we bedenken dat Suiker een vraagmarkt is en aardappelen en graan een aanbodmarkt. Daar komt bij dat suiker naast grondstof ook een consumptie middel is. Graan is een grondstof waarvan een overschot is. Daar komt bij dat via de Co-op's het meeste graan tot aan de verwerker in handen is van de boeren. Ja het meeste graan wordt door deze co-op's verwerkt tot veevoer voor het andere deel van de leden ja zelfs voor dezelfde leden. Kortere lijnen zijn toch niet denkbaar. Ze zijn zo kort dat de boer zijn eigen markt partij is!! Wat wil de Rabo bank nu van de ketenpartners, die in één en dezelfde schakel zitten??? De akkerbouwer heeft op termijn behoefte aan een HOGE prijs en de veehouder moet wil hij overleven een LAGE prijs voor zijn voer. Ik krijg het gevoel dat de super bank mannen niet weten hoe een landbouw in- en verkoop co-op werkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.