Home

Achtergrond 1 reactie

Preiteler in problemen door stiktstofgebruiksnorm

Gespecialiseerde preitelers op zand- en lössgrond dreigen in problemen te raken doordat de gebruiksnorm voor stikstofbemesting vanaf 2012 omlaag gaat.

De huidige norm van 235 kilo per hectare, gaat in 2012 omlaag naar 225 kilo. En dat terwijl de bemestingsadviesnorm op 270 kilo per hectare ligt.

Dit jaar houdt het ministerie van LNV de gebruiksnorm voor klei- en veen gronden gelijk op respectievelijk 245 en 235 hectare. Volgens Tom Besouw, voorzitter van de LTO-vakgroep Open Teelten, lopen preitelers op lichte gronden groter gevaar omdat het organische stofgehalte in de bodem omlaag gaat. Bovendien is de uitspoeling op die gronden groter. LTO onderhandelt nog over de verlaging.

Onder preitelers wordt nauwelijks gesproken over de verlaging van de gebruiksnormen, signaleert Besouw. Ook Gert-Jan Aerts, voorzitter van de landelijke gewascommissie prei stelt vast dat telers nog niet in opstand komen. Dat verbaast Aerts niet helemaal. "Twee jaar geleden heeft PPO wetenschappelijk aangetoond dat de bemestingsadviesnorm tussen de 270 en 300 kilo per hectare ligt, terwijl de gebruiksnorm 235 kilo bedraagt. We hebben gelobbyd voor een hogere gebruiksnorm, maar we krijgen steeds nul op rekest. Ze houden zich erg vast aan de nitraatrichtlijn."

Telers op lichte gronden

Met name telers op lichte gronden die alleen prei telen kunnen in problemen raken door de lagere gebruiksnorm. "Telers die in hun bouwplan andere teelten hebben kunnen daarmee de stikstofbemesting in hun meststofboekhouding compenseren. Gespecialiseerde preitelers kunnen dat niet", aldus Aerts.

Vollegrondsgroentevoorzitter van LTO, Jan Roefs baart het zorgen dat voor een aantal gewassen de gebruiksnormen omlaag gaan. "Nergens heeft wetenschappelijk onderzoek naar de bemestingsadviesnorm geleid tot een verhoging van de gebruiksnorm." Zorgwekkend vindt hij tevens de strenge fosfaatbesmetingsnormen. "Afhankelijk van de teelt is dat misschien nog twee keer zo erg", aldus Roefs.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Kritische Lezer

    LNV/WUR hebben nu eenmaal niet zoveel met wetenschap. Ze tellen er liever zelf een eind op los.

Of registreer je om te kunnen reageren.