Home

Achtergrond

Positie DR-baas onhoudbaar

Perceelsherziening: Dienst Regelingen communiceert niet en snapt de boer niet.

De operatie rondom herziening van perceelsregistratie door Dienst Regelingen (DR) rammelt. Wie het interview in deze Boerderij leest met DR-directeur Jolanda Denis, moet wel concluderen: het hele gedoe had voorkomen kunnen worden als DR eerder en duidelijker had gecommuniceerd. Als DR maar een greintje inlevingsvermogen had getoond. Want wie aan de boer zijn grond komt, komt aan zijn ziel.

Vorig jaar zomer begon de controleklus voor 500.000 landbouwpercelen. Aanleiding was de constatering van de Europese Commissie dat een aantal Nederlandse boeren ten onrechte hun perceelsgrenzen niet had aangepast. In plaats van deze boeren te beboeten volgde een gigantische operatie: DR moest álle percelen controleren. Toen ging het ernstig mis: opeens waren veel boeren ten onrechte delen van hun land ‘kwijt’.

In genoemd interview trekt Denis het boetekleed aan. Het is stuitend te zien hoe knullig DR de controleklus vooral in communicatief opzicht heeft opgepakt. Afgelopen zomer wist DR al dat alle perceelsgrenzen gecontroleerd moesten worden, pas in december werd er voor de eerste keer rechtstreeks met boeren over gecommuniceerd. Maar toen was het kwaad al geschied. Bovendien bleek al snel dat in veel gevallen de correctie niet strookte met de praktijk. Perceelsgrenzen om boomkruinen in plaats van eronder bijvoorbeeld. Vervolgens zegt DR: als het niet klopt moet de boer het maar rechtzetten. Maar de boer redeneert als volgt: ik heb netjes gehandeld. Omdat een paar boeren dat blijkbaar niet heeft gedaan, raak ik een deel van mijn land ‘kwijt’. En nu moet ík de fout herstellen?

Alles overziend is maar één conclusie mogelijk: de positie van DR-directeur Jolanda Denis is onhoudbaar. Het maken van zúlke inschattingsfouten en dan niet verder komen dan ‘met de kennis van nu was het beter geweest eerder te communiceren’ is onvergeeflijk.
Ze had ook ‘sorry’ kunnen zeggen, maar zelfs dat kon er niet vanaf.

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.