Home

Achtergrond

Pleidooi voor wijziging marktordeningregels

De koepels voor handel, teelt en afzet van groente en fruit praten met LTO over aanpassing van de regels voor EU-subsidies voor gemeenschappelijke marktordening (GMO).

De partijen lijken het eens meer in te zetten op innovatie, promotie en voorkoming van versplintering. De overkoepelende handselsorganisatie Frugi Venta praat met koepel DPA (afzetorganisaties) en LTO over de nationale strategie voor de toekenning van GMO. Het is een nationale vertaling van de Europese verordening voor GMO. Die nationale vertaling is mogelijk om de nationale verschillen tussen EU-landen te ondervangen.

DPA-directeur Hans van Es: "We willen GMO mogelijk op een andere manier inzetten en meer mikken op zaken als promotie en innovatie, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Je moet kijken hoe je dergelijke zaken financiert. Je kunt dat niet zomaar bij de producentenorganisaties neerleggen."

Ook de regels voor GMO-erkenning van telersverenigingen staan ter discussie. "Misschien kunnen we criteria voor erkende telersverenigingen verhogen. Nu is de eis met minimaal aantal leden en omzetgrens nog te laag. Die zouden we kunnen verhogen." Die aanscherping zou op zijn vroegst in 2011 ingaan en zou partijen kunnen aanzetten tot fusie. Er spreken al partijen met elkaar. Naast ZON en Fruitmasters spreekt ook The Greenery (Coforta) met een aantal glaspartijen.

Ook Willem Baljeu, directeur van handelskoepel Frugi Venta denkt dat het noodzakelijk is de nationale strategie aan te passen. "We zijn bezig met de visie op GMO. De invulling door hardware als pakstations te financieren, is makkelijker dan de besteding aan zaken als marketing en promotie. Dat kunnen wij niet voor ze doen, maar de bedrijven zelf."

Volgens Baljeu zijn marketing en promotie de zwakke plekken van Nederlandse tuinbouw. "Kijk naar alle 'fancy' merken in de afzet van tomaat." De gesprekken zijn een uitvloeisel van evaluatie van de nationale strategie, die door LNV al gepland stond voor begin dit jaar.

Lees ook: LNV verdedigt zich tegen EU-claim GMO

Of registreer je om te kunnen reageren.