Home

Achtergrond 77 reacties

Partij voor de Dieren vergaart zes raadszetels

De Partij voor de Dieren heeft in alle zes gemeenten waar ze gisteren meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen een zetel gehaald.

De Partij voor de Dieren heeft in alle zes gemeenten waar ze deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen één zetel gehaald. Daarmee is volgens de partij "het beoogde resultaat" bereikt.

De PvdD nam deel in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Leiden, Apeldoorn en Buren. In die laatste gemeente werd fanatiek actie gevoerd tegen het grote varkensbedrijf de Knorhof.

In Buren werden relatief ook de meeste stemmen vergaard: ongeveer 5 procent. In Amsterdam en Den Haag lag het aandeel PvdD-stemmers veel lager, respectievelijk op 2,3 en 2,4 procent.

De PvdD rekent bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op een verdubbeling van de huidige twee zetels. Volgens recente opiniepeilingen blijft de partij op twee zetels staan.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  koetje

  Geverink zegt het zeer juist,veel veganisten denken dat je van alle geoogste tarwe brood kunt bakken maar niets is minder waar,alleen de beste kwaliteit wordt hiervoor gebruikt de rest verdwijnt vaak in het veevoer waar varkens,koeien en kippen er weer zeer hoogwaardig menselijk voedsel van maken.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Natuurlijk heb je hiermee volkomen gelijk Koetje Boe. Een plakje ham op de boter-ham (de naam zegt het eigenlijk al) een kipfiletje, een dungesneden varkenslapje of een tartaartje zal niet tot vetzucht en dergelijke verwording leiden. Maar iedere dag hoeft dat niet per sé en dan is het toch beter om nu en dan af te wisselen met bijvoorbeeld vis of peulvruchten. En niet te vergeten: veel verse bladgroenten erbij.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ach Edelschwein, op de keeper beschouwd zijn we immers allemaal familie van elkaar!

 • no-profile-image

  koetje

  Overdadig kunstmest-gebruik zonder dierlijke mest te gebruiken is de oorzaak van het teruglopen van de os-gehalte in de grond.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Het gaat hier niet over de oorlog Keizer, maar over bemesting versus bodemvruchtbaarheid in relatie tot de hoeveelheid organische stof. Mijn voorbeeld dateert niet per ongeluk uit de tijd dat het uitrijden van mest van de bio-industrie nog niet aan regelgeving gebonden was. Ik wil nog wel verder gaan dan die verbranding van het organische bestanddeel van de bodem en het structuurbederf dat daarvan een gevolg was. Op veel plaatsen waar wij de toplaag bemonsterden bleek het bodemleven nagenoeg nihil te zijn. En niet erg veel later bleek het grondwater op veel plaatsen in ons land zwaar vervuild te worden door uitgespoelde nitraten. Misschien wordt er in de Flevopolders te weinig bemest, maar in veel delen van het land ligt dat dus echt anders. Lees maar eens in het forum "chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland" hoe dat zit met witte, grijze en zwarte mest in relatie tot de deugdelijkheid van de mestwetgeving.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Spotvogel toen ik op de landbouwschool zat heb ik geleerd dat die arme grond in braband pas in kultuur werd gebracht toen de veehouderij begon te groeien en er mest voor beschikbaar was. Daarvoor werden er op die grond heideplaggen gestoken voor in het schapenhok. Vermengt met de schapestront zijn daar de bekende esgronden uit ontstaan. Koetje boe zegt het juist. Door alleen kunstmest te gebruiken wordt de organische stof opgebrand. Hier doen ze er nog een schepje bovenop door vloeibare anhydrous amonia te gebruiken. Wormen en ander bodemleven leggen dan ook het lootje. Er zijn nu al grote gebieden die opnieuw gezaaid moeten worden na een plensbui als het gewas net of net niet de grond uitkomt. Voor de herzaai wordt vaak gekozen voor gerst omdat het een kort seisioensgewas is en als het in onze korte zomers voor 10 juni gezaaid wordt er een goede kans is dat het nog geoogst kan worden. Uiteraard is die gerst voor veevoer, maar anders zou die grond niets produceren dat jaar. Wat te als een tarwegewas uithageld? Je kunt een hoop diesel verbranden om te proberen wat er nog staat te oogsten. Je kunt het zwadmaaien en opbalen voor greenfeed. of er wordt meteen een draadje om het veld gezet zodat de koeien de rotzooi op kunnen ruimen. Wat kun je nog doen met een silo vol canola waar broei ingezeten heeft? Veevoer. Wat doe je als akkerbouwer in godsnaam met een silo vol erwten die de industrie niet wil afnemen omdat ze bijvoorbeeld wat wormgaatjes of een afwijkende kleur hebben. Veevoer natuurlijk. Wat doe je met een silo vol brouwgerst als de brouwerij voorzien is? Zo simpel is het. Veel teelten voor humane consumptie zouden een akkerbouwer veel te risicovol zijn als er geen veehouderij (plan 2) zou bestaan.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Met die erwten zou je al de prinsessen van Oranje wellicht nog blij kunnen maken, heer Geverink. Want die moeten het toch al dan en nacht met doperwtjes doen! En voor die brouwgerst hebben de oosterburen hier waarschijnlijk wel interesse. Mondiaal vermarkten is in dit geval beter dan op Budweiser te leunen. Maar alle gekheid op een stokje: mijn voorbeeld kwam niet van de arme zandgronden of afgegraven peelvelden, maar uit het Brabantse rivierkleigebied. Van nature voedselrijke gronden dus. Dat maakte het juist zo bizar dat ik het hier als voorbeeld noemde. Want die Flevolandse Keizer kan wel denken dat ik een malende land-drost ben maar geloof me: ik weet van de prins geen kwaad!

 • no-profile-image

  koetje

  Ik ben het met je eens Wipstaartje dat overmatige consumptie van vlees niet gezond is,maar tussen regelmatig (1 ons per dag) en overmaat zit dag en nacht verschil,maar dat geldt ook voor suiker,drank en ga zo maar door.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Keizer heeft gelijk. De verschraling van de akkerbouwgronden is een van de gevolgen van de fouten in de mestwet. Het is nl. zo dat je als akkerbouwer vnl. anorganische mineralen aanvoert als meststof. Deze mineralen zetten in de plant om in organische mineralen. Deze verhouding ligt ongeveer 2:1. Als je als akkerbouwer bv. 60 kg. fosfaat oogst, dan mag je volgens de mestwet ook maar 60 kg. aanvoeren, terwijl je eigenlijk 120 kg. (anorg) nodig hebt om 60 kg. (org) te oogsten. Die processen worden door de 'wetenschappers' ontkent, waardoor akkerbouwers steeds verder in de problemen komen. Sommigen zullen nog een poosje kunnen teren op de voorraad in de bodem, anderen komen nu al in de problemen. Maar voor iedereen geldt: het houdt een keer op.

 • no-profile-image

  koetje

  Het ging volgens mij vooral om organische stof Kritische Lezer en door meer dierlijke mest te gebruiken ipv kunstmest kun je dit probleem veel beter ondervangen.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Zeg eens even Koetje Boe, Bladgroente konijnenvoer? Laat Martine Bijl het maar niet horen.

 • no-profile-image

  cor

  Gerrit Zalm for president. Boter bij de Vis! En wég met het CDA!

 • no-profile-image

  Berk

  Dat de Pvdd niet goed bij de boer ligt is omdat de Pvdd veel zaken, die wel van belang zijn voor de boeren, in hun betoog niet aankaarten of via een omdraaiende beweging niet ter discussie willen stellen omdat het hun doel ondermijnd. Maar dat is politiek, andere politieke partijen hebben net zo'n achterlijke werkwijze.

 • no-profile-image

  Patrick

  Ik ben blij met de 6 raadszetels. Ze zijn meer waard dan 1000 CDA raadszetels van prutsers en lokale marionetten. Met 6 zetels kan rustig op gemeente niveau bekeken worden wat er nodig is, qua veranderingen, nieuwe structuren en nieuw beleid.
  Die informatie is handig uit 6 gemeenten, men kan info delen met elkaar, elkaar inspireren tot nog meer uitstekende plannen en visies. Op landelijk niveau heb je landelijk beleid nodig en inzichten, zo ook op provincie niveau en ook op gemeentelijk niveau, allemaal aparte werkgebieden. Dus zeer goed!!!

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @koetje, boe: Dat Marianne Thieme, net al bij voorbeeld Wouter Bos, vegetariër is betekent niet dat ze dat anderen opdringt. Maar waarom zou ze, desgevraagd, niet voor haar principes uit mogen komen?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Die bodemvruchtbaarheid, die inderdaad van het allergrootste belang is, zal in dit land ook achteruithollen, door de op fouten gebaseerde mestwet. De achterlijkheid van de "landbouwkundigen" begint steeds extremere vormen aan te nemen.

 • no-profile-image

  katja

  Koetje Boe, probeer eens een kubusvormige! Of heb je soms een punthoofd?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Je hebt volkomen gelijk voor wat betreft de bodemvruchtbaarheid, beste heer Geverink. Tijdens mijn land- en tuinbouwopleiding begin zestiger jaren leerde ik vanalles over bemestingsleer en verbaasde me er later over dat, met de opkomst van de bioindustrie en de ligboxenstallen, het agrarische toverwoord 'overbemesting' leek te zijn geworden. Al halverwege de jaren '80 kende ik op veel plaatsen in het Brabantse voorheen prachtige graslandgebieden waar door structurele overbemesting alle organische stof volkomen verbrand was, zodat de grond dichtsloeg en er uiteindelijk vrijwel niks meer wilde groeien. De capillaire werking was op veel plaasten dermate verstoord, dat de zode verdroogde tewrijl de grondwaterspiegel amper 60 cm. diep zat. Dit wordt gemaskeerd doordat zulke graslanden werden omgeploegd en tot maisakkers werden omgevormd. Mais verdraagt zowel droogte als mest en door almaar aan de genetica van de mais te sleutelen wordt die zeepbel in stand gehouden. Maar de gronden zijn organisch dood en het is te voorspellen dat dit in een catastrofale mess zal gaan eidigen. Op veel gronden die niet geschikt zijn voor akkerbouw is veehouderij noodzakelijk om de vegetatie en de bodemvruchtbaarheid in stand te houden. Bijv. poesta's, pampa's en prairies. Maar de mens heeft niet per definitie vlees nodig om van te leven en kan noodzakelijke eiwitten ook heel goed uit peulvruchten, vis en andere organismen genereren. Er zal dus op een heel ander soort landbouw en veehouderij, maar vooral op een totaal ander eetgedrag van de mens moeten worden ingezet. Want met organisch uitgemergelde gronden en leeggeviste zeeën ziet het toekomstperspectief er erg onvruchtbaar uit.

 • no-profile-image

  koetje

  Liever een punthoofd dan een leeghoofd,wandelende kat(ja)

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Uitstekend!!!! Goed voor de dieren en uiteindelijk ook voor de boeren.....

 • no-profile-image

  jan

  Opmerkelijk is dat de PvdD alleen in steden heeft meegedaan. Ik geloof niet dat tijdens de landelijke verkiezingen in juni de partij verdubbeld naar 4 zetels, aangezien veel dorpbewoners niks zien in de PvdD. En maar goed ook!

 • no-profile-image

  Henk

  Inderdaad uitstekend. De veehouderij verplaatsen naar oost Europa. En met de linkse parijen Nederland failiet!!!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Prima! En natuurlijk logisch dat er eerst in grote steden wordt meegedaan en niet in dorpen. "Klein faengt man an"zeggen ze toch bij jou in Pruissen,
  Monique? Nou, daar is de PvdD dus mee bezig. Let maar op: dit wordt een sneeuwbaleffect!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Laat ze in de grote steden de burgers maar eens gek maken met o.a. een verbod vissenkommen of een verbod op verjagen van duiven en ander soort ongein, er zit toch geen enkele veehouder in die grote steden die ze het leven zuur kunnne maken. Eens kijken hoe snel de burgers dit soort partijen beu zijn.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Je vergeet nog iets belangrijks Henk. We houden tegenwoordig Blatende Boeren die Balkende Brei spuien in strogedekte AGD forums. Dankzij het boervriendelijke beleid van de PvdD! Jawel Bart, de verraders zitten bij CDA, LTO en Rabo. Maar dat wist je kennelijk nog niet? Ach, zélfs een boer is nooit te oud om wat te leren!

 • no-profile-image

  forever Young

  Ik zou het goed vinden dat dieren voortaan ook kiesgerechtigd zijn. Kan ik voortaan met 101 damens en de ram van mijn dochter naar het stembureau. Die zien er overigens wel beter uit dan al die menselijke vegetariers. Vegetariers worden niet ouder, maar die lijken ouder. Maar dat is eigen keus. Ik moet eerst even het vlees omgooien voordat het aanbrand

 • no-profile-image

  koetje

  Nou Herman dat de pvdd niet goed ligt bij de boeren ligt grotendeels aan de manier van aanpak van de partij zelf.Als je als partij-leider te pas en te onpas je eet gewoonten profeteert;geen vlees en geen zuivel ivm allerlei milieubullshit,wat heeft dan zelfs een biologische veehouder bij deze partij te zoeken? Misschien dat biologische akkerbouwers er baat bij hebben maar voor de rest? ik zou het niet weten.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Tenslotte hebben publieke figuren een voorbeeldfunctie! (Ook al moge de hemel het verhoeden dat simpelen van geest een voorbeeld gaan nemen aan Balkenende cum suis!)

 • no-profile-image

  koetje

  Pardon Katja,beetje last van selectief geheugenverlies? Waarom ben je op een aantal fora actief onder een dubbele naam?
  Niet echt overzichtelijk.

 • no-profile-image

  bart

  Verraders

 • no-profile-image

  herkauwer

  Pas maar op met dat barbecuen Koetje Boe. Het regelmatig eten van slecht doorbakken rood - en orgaanvlees schijnt niet erg goed te zijn voor de hersenfunctie!

 • no-profile-image

  Monique Vos

  ... Als PvdD haar zin krijgt ... Wèlke boeren, kan ibaal?

 • no-profile-image

  anja wortelboer

  Naar het schijnt heeft Marianne wel eerst zijn geweer en patronentasje onklaar gemaakt!

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @KoetjeBoe:[..]Niet opdringen beste Herman?De gebruikelijke jaarlijkse bbq voor de zomerreces moest vegetarisch worden,ook de officiële staatsdiners moesten vegetarisch worden.[..]

  In jouw visie is dus elke politieke partij elke dag bezig anderen iets op te dringen, simpelweg door iets voor te stellen wat volgens die partij juist is. Vind je dat zelf ook niet een erg simplistische opvatting van politiek bedrijven? Er is niets mis met het voorstel meer vegetarisch te eten. Het voorkomt dierenleed, is veel beter voor het milieu, beter voor de voedselverdeling in de wereld, beter voor voor de bio-diversiteit enz. enz. Dat sommige hardkoppen daar (nog) niet aan willen is een gegeven waar we mee moeten leven. Maar elke politieke partij heeft het volste recht zo iets voor te stellen. Dat heeft totaal niets met opdringen te maken.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Je hebt volkomen gelijk Herman. Het industriematig miljoenenvoudig uitbuiten van dieren is een daad van respectloosheid jegens het leven. Dat de PvdD het opneemt voor dieren in de vee-industrie wordt gek genoeg ook door niet-industriële veehouders als bedreigend opgevat. Volkomen te onrechte, want de partij bepleit juist het minder grootschalig houden van dieren, met méér zorg en aandacht voor het dier en daardoor ook een verantwoorder product. Boeren die in de PvdD een bedreiging zien hebben daarvoor kennelijk een reden. En die zal dan wel in hun stallen te zoeken zijn. Vreemd Koetje Boe, dat jij je eraan stoort als publieke personen hun voedingsgewoonten kenbaar maken. Wat is daaraan nou feitelijk zo erg? Politici van confessionele huize proberen land en volk dag en nacht de valse normen- en waardenmoraal van huichelachtige religies op te dringen. Dat is veel erger dunkt mij!

 • no-profile-image

  koetje

  Niet opdringen beste Herman?De gebruikelijke jaarlijkse bbq voor de zomerreces moest vegetarisch worden,ook de officiële staatsdiners moesten vegetarisch worden.Als iemand om emotionele redenen of om dubieuze gezondheidsredenen vegetariër wil worden heb ik hier geen problemen mee maar tegenwoordig komen ze alleen maar met allemaal milieu-flauwekul aan.Dat scoort enorm bij al die lui die zelf niet zo goed kunnen nadenken.

 • no-profile-image

  koetje

  Zit maar niet in over mijn hersenfunctie beste Herkauwer,ik eet regelmatig spek en hier hier hebben hersenvretertjes een gloeiende hekel aan,maar ze zijn gek op vis! En Herman de pvdd is tegen de bio-industrie en zegt de biologische veehouderij een warm hart toe te dragen.Ook een biologische veehouder produceert melk en vlees,wat heeft zo'n veehouder dan te zoeken bij een partij die zelfs deze producten links laat liggen.Let wel ik heb het zowel over zuivel als vlees beide zijn niet welkom meer bij Thieme.Wanneer jij soja-melk drinkt nuttig je meer soja dan wanneer je mijn koemelk zou drinken want in mijn krachtvoer zit nog geen milligram soja verwerkt.En wist je dat ze in de Oekraïne ook al volop met sojateelt zijn begonnen. Ik ben niet eens biologisch maar wanneer deze partij de biologische veehouderij een echt warm hart toedraagt kun je dan niet beter scharrelvlees of natuurvlees en biologische zuivel gaan promoten en ondersteunen?Mensen blijven zolang de aarde draait vlees en zuivel gebruiken neem dat maar van deze harde kop aan.

 • no-profile-image

  W Geverink

  De veehouderij is een onmisbaar gedeelte van de landbouw en om de wereld te voeden kun je niet om de veehouderij heen of. Mensen die roepen dat we zonder kunnen hebben hebben oogkleppen op. Zonder de veehouderij worden miljoenen hectaren prima grasland aan de landbouw onttrokken. Ook mijn grond is voor akkerbouw ongeschikt. Waar ik woon is het te koud, te nat en te erosiegevoellig door de lichte grond en de heuvels en het dunne laagje zwarte grond. Mijn grond is wel super grasland net als honderdduizenden hectaren west noord en zuid van mij. Het oosten is waar de grote akkerbouwgebiedden nu nog zijn. ze lopen nu al in de problemen omdat veel van de organische stof die er ooit eens was met behulp van kunstmest is opgebrand en er is meestal geen dierlijke mest die helpt om de organische stof in de grond op pijl te houden. Die grond is nu al keihard en wordt steeds minder watervasthoudend en slempgevoelliger. Ik zie in die gebieden in de toekomst grasland lucerne en vee verschijnen in de vruchtwisseling. Ze kunnen er niet omheen. Een duurzame landbouw heeft in mijn ogen een uitgeballanceerde verhouding van akkerbouw en veeteeld die elkaar draaiende houdt. In gebieden waar niet voldoende vee is zal in plaats van elk jaar een gewas verbouwen maar een keer in de twee jaar een gewas worden verbouwd. met een groenbemester het volgende jaar omdat het seisioen zo kort is. Het zal in de toekomst steets moeilijker worden om de mensheid aan het eten te houden. Het is daarom belanrijk dat idealistische en onrealistische denkwijzes aan de kant worden gezet en onze landbouwcapaciteit op een duurzame manier wordt ingezet. Het is roofbouw om grond voor iets in te zetten waarvoor het niet geschikt is.

 • no-profile-image

  En wij maar denken dat het hier in dit artikel over de 6 zetels van de partij voor de dieren gaat

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Koetje Boe, los van de kwaliteit: vlees is géén primaire levensbehoefte voor de mens. Zonder de overmatige vleesconsumptie zou het gros van de mensen in westerse landen veel gezonder zijn. Dat is een Feit!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Daar gelden dezelfde normen voor Koetje Boe. Nog steeds veel te weinig dus. Je kunt dit ook goed zien bij de extensieve weidebedrijven. Deze voeren dierlijke mest aan (deels org. deels anorg) eventueel aangevuld met kunstmest, maar ook daar treedt verschraling op.

 • no-profile-image

  Keizer

  Grevink u hebt inderdaad gelijk. In zuiver akkerbouwgebieden in Nederland zie je de organische stof gehalten in de grond achteruit gaan. Er wordt meer organische stof afgevoerd in de vorm van akkerbouwproducten dan organische stof in de vorm van mest wordt aangevoerd. De grond wordt hierdoor armer en is op den duur enkel nog geschikt voor grasland en veehouderij. Zo zijn vroeger in Nederland hele akkerbouwgebieden omgevormd tot veehouderij. Grevelink heeft gelijk dat er een evenwicht moet zijn ttussen veehouderij/akkerbouw. Het is een samenhangend geheel. Spotvogel begrijpt er geen drol van, hij draait de stelling van Grevelink om om door te stellen dat organische mest de grond verarmt. Met de huidige bemestingsnormen en wetgeving is er totaal geen sprake van overbemesting, tenzij de wet wordt overschreden.

 • no-profile-image

  boer

  Beste Wipstaartje, natuurlijk koesteren de boeren de consumenten. Ik wil in mijn stukje alleen maar aangeven dat de consument niet rijp is voor extensief geproduceerd en dus duurder vlees. Dit is in mijn ogen een feit en geen mening. ALs het werkelijk zo zou zijn dat de gemiddelde consument iets over had voor extensief geproduceerd vlees dan was die markt toch al lang veel groter geweest.

 • no-profile-image

  Keizer

  Spotvogel, ben je nog van voor de 1e wereldoorlog of zo. We leven nu anno 2010 hoor. Jouw verhaal is allang verleden tijd. Je bent zeker blijven hangen in die oude tijd. We leven in tijd dat grond en gewassen juist te weinig mest krijgen. Dat is het punt van Grevelink aangeeft.

 • no-profile-image

  koetje

  Akkerbouwers zijn ook boeren Monique

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Ik weet dat de PvdD in kringen van agrariërs niet altijd even lekker ligt. Dat is jammer want de PvdD is zeker niet anti-boer. Dat de partij zich verzet tegen de schaamteloze uitbuiting van dieren in de vee-industrie is iets dat niet bij iedereen op evenveel begrip, laat staan sympathie stuit. Dachten aanvankelijk nog velen dat de PvdD een soort grap was, te vergelijken met de verkiezing van 'Had Je Me Maar' in de dertiger jaren in de A'damse gemeenteraad, nu is iedereen toch wel zo ver dat men niet meer om die partij heen kan. De PvdD is bijna de sterkst groeiende politieke partij in Nederland. Onlangs is het 10.000e lid begroet en in de peilingen doet de partij het onverminderd prima. De uitslag van gisteren bewijst zonder meer dat de PvdD vaste voet in de Nederlandse politiek heeft gekregen. Het is een teken van voortschrijdende beschaving dat steeds meer mensen zich zorgen maken over de positie van dieren in onze samenleving. Steeds meer mensen worden zich bewust van de noodzaak dieren niet langer als rechteloze objecten te zien die er slechts zijn om de mens van nut te zijn. Het dier als levend wezen dat het recht heeft te leven op de manier die bij het dier past en waarvan de waarde niet slechts in geld is uit te drukken maar veel meer de eigen waarde van het dier als uitgangspunt te nemen en daar ook de nodige rechten aan vast te koppelen. In dat principe past zeer zeker de vee-industrie niet. De PvdD zal er voor zorgen dat de samenleving geconfronteerd blijft worden met de ongerijmdheid van onze manier van omgaan met dieren. En dat steeds meer mensen overtuigd worden van de noodzaak tot een totaal andere koers is overduidelijk en het resultaat van ruim drie jaar fantastisch werk van de PvdD in de Tweede en Eerste Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen en nu dus ook gemeenteraden.

 • no-profile-image

  katja

  Pardon Dierenvriend, heb jij Altzheimer of Korsakof? Wat heeft Marinanne een paar maanden geleden in de kamer gezegd: dat Verburg en Klink 'dood door schuld' pleegden door de @-koorts jarenlang te negeren. Ze kreeg de hele kamer over zich heen. Was dat niet gebeurd dan zouden de ruimingen waarschijnlijk heel anders verlopen zijn. Zo er al geruimd zou zijn! Hoevér moet een kleine politieke partij eigenlijk gaan met het behartigen van boerenbelangen?

 • no-profile-image

  Hans

  Wat beweegt nou een serieuze vakman om in NL te boeren?????

 • no-profile-image

  veel

  lees maar eens in het agd hoe boeren weer te grazen worden genomen door dit CDA. De PVDD is een prima, zo niet beste, alternatief voor de agrariers.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Janus en Veel Verstand, met 6 PvdD raadszetels in heel ons land past natuurlijk wel een klein beetje bescheidenheid. Het begin is er, maar meer ook nog niet. Eerst eens zien hoe het in juni gaat verlopen!

 • no-profile-image

  Frans

  Ja roepen kan de PvdD wel over idngen die hen goed uitkomen , ben benieuwd wat ze nu gaan doen in de gemeente tegn de Knorhof nu het allang een provinciale zaak is

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Je hebt op een paar punten wel gelijk Boer uit Brabant. Maar ik geloof er geen hout van dat er daar bij jou in de buurt droog brood gegeten wordt. En dat gezeur over de krenterige consument moet dus echt afgelopen zijn. Want jullie moeten het uiteindelijk wél van die klanten hebben!

 • no-profile-image

  katja

  Allerwege in politiek Nederland maken mannen ruimte voor hun gezin. Maar dat stuk vrouwvijandig ellende in het met de statenbijbel dichtgeplamuurde torentje wil doodleuk nog een termijn van vier jaar. Dat is dus duidelijk. Weg met het CDA!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dat zeg ik helemaal niet Keizer. Ik haalde voorbeelden aan uit de jaren tachtig toen giga-overbemesting aan de orde van de dag was in het gebied waarover ik schreef. Noord-Brabant. De mestwetgeving dateert van 1997 en toen was de bioindustrie al tientallen jaren bezig om de boel zwaar over te bemesten. En dat leidde op veel plaatsen tot totale verbranding van de organsische bodemfracties. Er zijn in ons land in vroeger tijden grote gebieden omgevormd tot akkerland: erg vaak na afgraving van de venige toplaag. Maar in die tijden was er van overbemesting nergens sprake.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Oh sorry. Mijn punt is dat grond niet moet worden ingezet voor iets waarvoor het ongeschikt is want binnen afzienbare tijd is die nergens meer voor geschikt. We kunnen niet ongestraft organische stof opbranden zonder organische stof aan te vullen. PvdD of geen PvdD, zonder de veehouderij zal het heel moeilijk worden om de mensheid aan het eten te houden.

 • no-profile-image

  koetje

  Bladgroente is voor de konijnen Wipstaartje,hier zit dan wel veel ijzer in maar ijzer uit rood-vlees wordt tot 3 keer toe beter opgenomen door het lichaam.Maar ieder heeft zijn eigen waarheid dat zal ook wel zo blijven.Dit is wel een goede info-site http://www.smulweb.nl/artikelen/detail.php?artikel_id=118630

 • no-profile-image

  Janus

  Geen Siberische Husky's meer bij tante Truus op 4-hoog in Amsterdam.
  PvdD go for it.
  Jullie hebben nu de macht.
  Stop het dierenleed

 • no-profile-image

  natuurboer

  Precies Geverink Canada, het is de bodemvruchtbaarheid die in landbouwgebieden op peil gehouden moet worden. Wanneer alle bewoners van onze planeet vegetariër zouden zijn zou de bodemvruchtbaarheid op nul komen te staan. Waardoor landbouw niet meer mogelijk zou zijn. Helaas is de focus van de PvdD alleen gericht op de veehouderij. En zien ze, voor de nodige bodemvruchtbaarheid, de relatie akkerbouw-veehouderij niet.

 • no-profile-image

  Edel Schwein

  Die Geverink is zeker een goede kennis van Herkauwer?

 • no-profile-image

  boertje

  was dat maar waar!
  Het zijn gekken die praten over dingen die ze van 1 kant bekijken!
  realisme is er niet te vinden

 • no-profile-image

  katja

  Dat HOOP je niet, zul je bedoelen Brabantse boer. Nou laat ik je dan dit zeggen. Er zitten in de PvdD honderden "lekkere wijven" (om jouw seksistiese term te gebruiken) die klaar staan om bestuurszetels in te gaan nemen! Let maar goed op bij komende verkiezingen!

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @forever Young, gelderland: Het ridiculiseren van de standpunten van je opponent is een duidelijk teken van zwakte en een gebrek aan argumenten.

 • no-profile-image

  weer stevige boerentaal hierzo

 • no-profile-image

  Demeter

  Ze woont niet voor niets met een boer samen die eerst ook nog eens jager was.

 • no-profile-image

  william

  'Cause there's an awfull lot of bullshit in Brasil!

 • no-profile-image

  boer

  Neem van mij aan dat het gros van de boeren liever zijn (vaak onbelegde) boterham verdient met het houden van 500 varkens op stro dan met 5000 varkens traditioneel. De praktijk is echter dat de boer door alle regelgeving continu in de richting van grootschaligheid wordt geduwd. Daar doet helaas politiek Den Haag het hardste aan mee. En de consument: die houdt de mond en de potemonee dicht. Nederland is nog absoluut NIET klaar voor extensivering.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Gelukkig Koetje Boe, ik schatte je ook niet in als een zultkop hoor. Maar ook met spek is het oppassen geblazen. In varkensvoer wordt namelijk nogal eens vismeel verwerkt. Uit jouw reactie maak ik op dat jij daar wellicht gevoelig voor bent? In dat geval helpt misschien een vissenkom. Om het hoofd koel te houden!

 • no-profile-image

  Frans

  De PvdD Heeft in de gemeente Buren meegedaan aan de verkiezingen onder het motto van: Buren knort, en zo gedacht hiermee stemmen te winnen. Ze hebben ook een avond in het lokale dorshuis georganiseerd om daar uit de doeken te doen hoe zij dachten over dierenwelzijn etc,. onder leiding van marianne Thieme. De lokale lijsttrekker van de PvdD werd steeds de microfoon uit de handen gepakt door Thieme voor aanvulling, deze man was niet eens in staat zelf zijn verhaal te vertellen. Op deze avond waar ook ik als varkensboer ben geweest kwam enkel naar voren dat men het erovereens was dat dierenwelzijn compleet los stond van de stank-overlast van de Knorhof. Ze hebben echter wel 500 stemmen bemachtigd in onze gemeente en daarmee een raadszetel. Dat is zachts gezegd behoorlijk jammer, maar zeker geen afspiegeling van hoe men denkt in onze gemeente

 • no-profile-image

  dierenvriend

  de partij voor de dieren ,ze weten altijd wat de boeren met hun dieren moeten doen ,maar bij de Q koorts als de boeren hun stem nodig hebben hoor ze niet .

 • no-profile-image

  henk

  Het is eigenlijk wel triest voor de sector dat er een partij voor de dieren is ontstaan, maar ze hebben nog gelijk ook. Wij houden/hielden kippen in kooien, kalveren in hokjes, varkens op beton, zeugen aan de ketting, pelsdieren in kooien, koeien die niet meer buiten komen, kippen die in 5 weken slachtrijp zijn, enz. enz. Eigenlijk zou iedere boer lid moeten zijn van deze partij, zodat we op een diervriendelijke wijze ons werk kunnen doen met een eerlijk inkomen, hm. dit lijkt wel biologische landbouw!

 • no-profile-image

  katja

  Er moet natuurlijk staan: Q-koorts.

 • no-profile-image

  boer

  Ik maak me niet zo druk om deze partij. Het is gewoon een splintergroepering en die blijf je altijd houden. Ze hebben gewoon geluk dat Thieme een lekker wijf is (tov de rest van politiek Den Haag) en redelijk goed kan praten. Dat trekt stemmen, maar ik geloof niet dat de grote menigte dit soort aktiegroepen zal volgen.

 • no-profile-image

  emanuelle van dieren

  Ze schijnt hem ook eerst gestroopt te hebben!

 • no-profile-image

  koetje

  Wat voor vissenkom Herkauwer?een ronde of een vierkante?

 • no-profile-image

  jaah jongens (en misschien ook wel meisjes, wie weet), d'r wordt hier weer stevige boerentaal verkocht. Goed zo, ga zo door. Reken maar dat u door buitenstaanders bloedserieus wordt genomen

 • no-profile-image

  koetje

  Ja die opmerking was ook niet erg netjes Wipstaartje en die neem ik ook terug,alleen niet om Martine Bijl maar wel om de groentetelers want we zitten toch allemaal in het zelfde schuitje met te lage opbrengstprijzen.Da's niet om te zeuren maar gewoon een feit.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Koetje Boe, je bent een Heer en Boer! Toppie!

Laad alle reacties (73)

Of registreer je om te kunnen reageren.