Home

Achtergrond 265 x bekeken

PZ geeft 4 miljoen euro minder uit dan begroot

Het Productschap Zuivel (PZ) heeft in 2009 in totaal 4 miljoen euro minder uitgegeven dan was begroot.

Dit blijkt uit de voorlopige jaarrekening 2009. Om de reserves bij het schap af te bouwen was uitgegaan van een tekort van 3,2 miljoen euro. Wat resteerde was een overschot van 0,8 miljoen euro.

Oorzaak was niet zozeer een slechte uitgavenprognose als wel een aantal meevallers dan wel tegenvallers aan de uitgavenkant.
Zo hoefde het PZ vorig jaar minder geld af te dragen voor het Diergezondheidsfonds. De grootste besparing werd echter behaald door lagere subsidie-uitkeringen. Er werd voor enkele miljoenen minder uitgekeerd voor onderzoeksprojecten door Wageningen UR en andere onderzoeksinstellingen. De reden daarvoor is niet dat er geen belangstelling was voor subsidiegelden van het PZ, maar er waren te weinig projecten die voldeden aan de kwaliteitseisen die het PZ stelt, aldus een woordvoerder.

Door genoemde factoren is het vorig jaar opnieuw niet gelukt om de reserves van het PZ te beperken. Die stonden per 1 januari 2009 op een bedrag van 22,6 miljoen euro. Aan het einde van het jaar stonden ze op 23,6 miljoen.

Heffing melkveehouders verlaagd

Inmiddels is een andere oplossing bedacht om de reserves terug te brengen. De heffing die melkveehouders aan het schap moeten betalen wordt dit jaar met 1 cent per 100 kilo melk verlaagd. Daarnaast is met terugwerkende kracht ook de administratieve heffing voor de zuivelindustrie over 2009 met eenzelfde bedrag omlaag gebracht.

Het PZ blijft doorgaan met het financieren van onderzoek ten behoeve van de melkveehouderij en de zuivelsector. Wageningen UR, de Gezondheidsdienst voor Dieren en het NIZO-instituut voor voedingsonderzoek blijven de belangrijkste ontvangers van financieringen door het Productschap Zuivel. In totaal had het PZ eind vorig jaar ruim 80 miljoen euro in kas. Daarvan was ruim 50 miljoen euro bestemd als reserve voor het Diergezondheidsfonds. Van de reserves is 10 miljoen algemene reserve en 13 miljoen bestemmingsreserve.

Of registreer je om te kunnen reageren.