Home

Achtergrond

PVV in Den Haag buitenspel

De Haagse PVV-fractie belandt definitief niet in het Haagse college. Dat heeft informateur Boele Staal gisteren laten weten in een brief aan de Haagse fractievoorzitters.

In gesprekken met de vier grootste Haagse fracties is de afgelopen week uitgebreid het hoofddoekjesverbod aan de orde geweest dat de PVV wil invoeren voor gemeentelijke instellingen en instellingen die subsidie krijgen. De PVV wilde alleen water bij de wijn doen door bezoekers van gemeentelijke instellingen eventueel wél toe te staan hoofddoekjes te dragen. Met deze opstelling heeft de PVV zichzelf de mogelijkheid tot vorming van een college waar zij aan deelneemt ontnomen, zo oordeelt Staal. Een voorstel om de haalbaarheid van de invoering van een hoofddoekverbod juridisch te laten toetsen, verwierp de PVV.

Fractieleider Sietse Fritsma stelt in een reactie dat Staal bewust zou hebben aangestuurd op het uitsluiten van de PVV van de collegeonderhandelingen. Hij beklemtoont dat grootste partij PvdA de PVV tijdens de gesprekken op geen enkel punt tegemoet zou zijn gekomen. "Als Staal in zijn conclusie de schuld volledig bij de PVV legt, is dat een partijdige en gekleurde weergave van de werkelijkheid'', vindt Fritsma.

De informateur verwerpt deze suggestie ten stelligste als klinkklare onzin. Het is een feitelijke constatering dat elf van de twaalf raadsfracties het hoofddoekjesverbod afwijzen.'' Dat heeft volgens Staal niets met partijdigheid te maken. "De PVV mag boos zijn en het jammer vinden. Maar als zij mij de zwartepiet willen toespelen, dan verzet ik mij daar heftig tegen.''

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.