Home

Achtergrond 192 x bekeken

PT bouwt in 2009 vermogenspositie af

Het Productschap Tuinbouw (PT) heeft de vermogenspositie afgebouwd naar 105 procent van de jaarlasten.

Dat blijkt uit de conceptjaarrekening van het PT over 2009. Het schap bouwt de opgebouwde reserves af zodat de heffingen van tuinders omlaag kunnen. In 2008 was het percentage nog 119 procent en dat moet op termijn 50 procent worden.

Uit de hoek van de Nederlandse Vrije Agrarische Federatie (NVAF) en de politiek was kritiek op de forse vermogenpositie van het productschap, in tijden dat omzetten van tuinders onder druk staan. Tijdens een overleg tussen de Tweede Kamer, minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en het PT, begin maart, uitte VVD en de SP kritiek op de vermogenspositie van het PT. Die zou te hoog zijn.

Het eigen vermogen van het schap bedraagt, exclusief reserveringen voor garantstellingen voor het Stallingsbedrijf Glastuinbouw en Aardwarmte Koekoekspolder, 96,232 miloen euro. Het vermogen viel iets hoger uit dan begroot (2 miljoen euro) door onverwachte hogere interestbaten.

De jaarlasten van het PT zijn in 2009 op 91,483 miljoen euro uitgekomen. Dat is 4,6 miljoen hoger. De stijging komt door meer technisch onderzoek, promotie-activiteiten en hogere uitvoeringskosten.

De heffingensinkomsten daalden in 2009 naar 64,854 miljoen euro. In 2008 was dat bedrag nog 87,420 miljoen euro. De lagere inkomsten zijn het gevolg van lagere heffingstarieven en lagere omzetgerelateerde heffingsinkomsten.

Bovendien waren de inkomsten in 2008 eenmalig hoger door een gewijzigde inningsmethodiek in de bloemensector.

Uit onderzoek van bureau EIM blijkt dat bedrijven in de agrosectoren niet tegen verplichte heffingen van de overheid zijn. Ondernemers geven aan dat de loonheffing en onroerendezaakbelasting (OZB) de grootste lastendruk oplevert. Alleen melkveehouders en groothandelaren in bloemen en planten werden geïnterviewd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.