Home

Achtergrond

Oude reflexen tuinbouw

We zouden nu juist betere toekomstvisies krijgen door meer informatie te delen en die te vertalen in een juiste tuinbouwstrategie.

De kribbige reacties op de toekomstvisie glasgroente van de Rabobank moeten daarom worden gezien als oude reflexen. De Rabobank stippelt de huidige nieuwbouw- en vervangingsactiviteiten uit naar 2015 en ziet dat er alleen areaal afgaat. Dat die voorspelling niet goed uitpakt in trajecten voor nieuwe locaties, is voorstelbaar maar mogelijk onontkoombaar.

De Rabobank stond ook op de tenen van telers door in algemene kranten als Financiële Dagblad en AD te waarschuwen voor kwaliteitsverlies door de keuze van bulkrassen in de tomatenteelt. Het heeft de bank veel negatieve reacties opgeleverd bij telers. Over de timing valt wel wat te zeggen. Waarom doe je dat niet op het moment dat die rassenkeuze wordt gemaakt? Maar de boodschap moet niet weggemoffeld worden.

De markt heeft behoefte aan leiderschap. De Rabobank biedt dat voorlopig met de visie en waarschuwingen. Het is management by speech, maar de sector zal zich ervan moeten vergewissen. Als de tuinbouw als een normale economische sector wil opereren en zo behandeld wil worden, moeten tuinders niet bang zijn voor de waarheid en marktinformatie voor de strategie aanwenden.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.