Home

Achtergrond 1 reactie

Onderzoek naar monovergisting mest in Sterksel

De adviescommissie varkens van het Productschap Vee en Vlees heeft een onderzoek naar monovergisting van mest op boerderijschaal goedgekeurd.

Het productschap stelt een bedrag van 173.565 euro beschikbaar voor dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op varkensproefbedrijf Sterksel. Doel ervan is om een concept te ontwikkelen waarbij de energie die in mest vastligt kan worden benut voor aanwending op het bedrijf.

Het proefbedrijf beschikt sinds 2008 al over een minigasturbine voor de opwekking van elektriciteit. Deze moet worden gecombineerd met een mini-biogasinstallatie waarin de mest wordt vergist. Het onderzoek heeft dan ook tot doel dit concept verder te ontwikkelen.

Tot nu toe wordt mest veelal vergist in grootschalige vergistingsinstallaties, waarbij ook andere grondstoffen worden meevergist (co-vergisting). Voor veel bedrijven zijn dergelijke co-vergistingsinstallaties nauwelijks rendabel te maken. Er is dan ook vraag naar kleinschaliger monovergistingsinstallaties, waarin alleen mest wordt vergist die op het bedrijf kan worden toegepast.

Voor de productie van elektriciteit uit het geproduceerde gas wordt vaak gewerkt met warmtekrachtkoppelingsinstallaties (wkk’s). Deze installaties zijn bij lagere vermogens echter niet interessant. Door de vergister te koppelen aan een kleine gasturbine ontstaan nieuwe mogelijkheden. Deze installaties zijn ook bij lage vermogens al snel rendabel te maken.

Een andere onderzoeksweg die in dit onderzoeksproject wordt gevolgd is om de mest zodanig te vergisten dat er gas wordt geproduceerd van aardgaskwaliteit (95 procent methaan). Bij deze techniek wordt mest via verschillende kleine vergistingstanks ’op maat’ vergist, waarbij aardgas wordt geproduceerd en mest op maat, volgens vastgestelde specificaties.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Mari van Genugten

    Ik vindt dit een supper initiatief. Bijna niemand weet hoe ver we ten opzichte van het buitenland (Duitsland) achter lopen op het gebied van de biogaswinning op varkensbedrijven. Alle onderzoek is nodig. Het bedrag vindt ik veel en veel te laag om echt serieus onderzoek te kunnen doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.