Home

Achtergrond 378 x bekeken

Nieuwe regels derogatie bekend

Minister Gerda Verburg heeft een wijziging van de uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd, in verband met de nieuwe derogatiebeschikking van de Europese Commissie.

De beschikking staat veehouders met minstens 70 procent grasland toe om jaarlijks 250 kilo stikstof per hectare op te brengen, in plaats van 170 kilo zoals bepaald in de EU-Nitraatrichtlijn. Voorwaarde is dat de mest afkomstig is van graasdieren. De wijziging gaat met terugwerkende kracht in, vanaf 1 januari 2010. Ze kon niet eerder worden gepubliceerd omdat de formele toestemming van de Commissie later kwam dan verwacht.

De nieuwe derogatie geldt voor de periode 2010-2013. Belangrijk verschil met de eerdere derogatie is dat veehouders zelf opdraaien voor de controlekosten. Deze bedragen 18,5 miljoen euro voor de hele periode. Omgerekend is het tarief voor 2010 dan € 5,45 per hectare. Een gemiddeld derogatiebedrijf telt 34 hectare en betaalt zodoende ruim 177 euro per jaar.

Daarnaast is de uiterste aanmelddatum verschoven van 1 december van het voorafgaande jaar naar 31 januari van het jaar waarin de boer gebruik wil maken van de derogatie. Hiermee wordt de datum gelijkgetrokken met de indiening van het besmestingsplan.

Verder wijzigt Verburg de Meststoffenwet, in die zin dat bij lichte overtredingen (boete 340 euro of lager) een ’lichte procedure’ gaat gelden. Nu is dat niet zo, omdat de huidige wet uitgaat van de boete die opgelegd kán worden, niet van de daadwerkelijke boete. Dat legt echter een enorm beslag op de handhavingscapaciteit; het gaat naar schatting om 3.000 tot 4.000 boetes per jaar.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.