Home

Achtergrond 4 reacties

Neem die angst serieus

Mensen zijn bang dat stallen ziek maken. Onzin of niet, de sector moet daar iets mee.

Defensief en kortzichtig. Dat is de reactie vanuit de varkenshouderijsector op de zorgen van mensen in de buurt van intensieve veehouderijstallen over hun gezondheid. Zorgen die overheidsinstanties aanzetten tot nieuw onderzoek, en die leiden tot uitstel van vergunningen voor nieuwe stallen. Een artikel in deze Boerderij schetst hoe het argument ‘volksgezondheid’ pijlsnel aan kracht heeft gewonnen in de discussies over landbouwontwikkelingsgebieden en nieuwe veestallen.

En inderdaad, het is zeer teleurstellend wanneer nieuwbouwplannen weer vertraging oplopen. Helemaal omdat stroperige besluitvorming al jaren tot onnodige vertraging heeft geleid. Maar het gaat niet aan om de zorgen van de bevolking af te doen als ‘Een nieuwe vertragingstactiek’, of: ‘Een stok om de hond te slaan’. De varkenshouder als slachtoffer van een vijandige samenleving - dat beeld is misschien begrijpelijk maar contraproductief. Niemand kan het lokale overheden kwalijk nemen dat ze bij twijfels over de volksgezondheid het voorzorgsprincipe hanteren: eerst onderzoeken en dan pas nieuwe stallen toestaan.

Het is dus goed dat dat onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor volksgezondheid van veehouderij snel gedaan wordt. Uiteraard onder de voorwaarde dat het goed gebeurt, zonder vooringenomenheid en zonder naar het antwoord toe te redeneren. Zoals bij de Q-koorts is gebeurd: vanaf het moment dat je mensen gaat checken op die ziekte, vind je veel meer gevallen dan daarvoor. Wat dat betreft hebben veehouders wel reden om sceptisch te zijn. Maar de enige verstandige weg om de discussie te voeren is: neem angst van mensen serieus en áls die ongegrond is, bestrijd ze dan met goede argumenten. Wijs mensen erop dat de moderne veehouderij weliswaar nieuwe risico’s met zich meebrengt, maar dat oude gevaren zijn uitgebannen.

De varkenssector moet uit het defensief. Problemen onderkennen en oplossen, in plaats van ontkennen.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  mieke hageman

  De maatschappelijke weerstand tegen dit soort bedrijven (megastallen) is terecht.Wij worden er ziek van: letterlijk en figuurlijk! Ook het eindproduct dat ons opgedrongen wordt is ongezond omdat het stijf staat van hormonen en antibiotica o.a. uit al zodanig gekruiste dieren wiens taak het is om alleen nog zo snel mogelijk economisch voordeel op te leveren. Terug naar puur! En het moet weer normaal gaan worden dat men voor kwaliteit betaalt.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Mieke,

  Niet alleen maar wat raaskalken,wat je blijkbaar zelf nog nooit hebt onderzocht.
  Hormonen en standaard antibiotica(DK) mag dat niet eens standaard.

 • no-profile-image

  Han

  In mijn gevoel leven wij, Nederlanders, constant in angst. Waarvoor?? We zijn bang om te leven en zien overal levens gevaarlijke >apen en beren< op ons pad. Ik heb nog nooit mensen gesproken die zo >angstig< leven als de meeste Nederlanders. Dan te weten dat wij een van de meest rijke volkeren ter wereld te zijn en maar bang zijn voor het leven.

 • no-profile-image

  groep bezorde boeren

  Invloed van veehouderij op gezondheid

  Het is goed dat huisartsen opkomen voor de volksgezondheid, maar de argumenten die zij aandragen moeten wel kloppen.

  De Varkenshouderij is (www.emissieregistratie.nl) verantwoordelijk voor minder dan
  2 % van het fijnstof (PM 2,5), totale veehouderij 6,6 %, het verkeer voor 62 % .
  De uitstoot vanuit de varkenshouderij zal de komende 2 jaar nog verder afnemen a.g.v. de plaatsing van luchtwassers (nieuwe wetgeving).
  Het aantal varkens kan niet toenemen, conclusie is dus dat de uitstoot (slechts 1,8 %) nog verder afneemt.
  Verder blijkt uit RIVM Rapport 680888001 dat de uitstoot van fijnstof in een intensief veehouderij gebied niet hoger is als in andere meetgebieden.
  Het aantal varkensbedrijven is de laatste jaren 40 % gedaald en daalt de komende 3 jaar nog met ruim 30 %.
  Ook in de andere veehouderij sectoren daalt het aantal bedrijven sterk.
  Er komt dus meer groen buitengebied, nog minder stof en stank.
  De focus in de veehouderij is momenteel zeer sterk gericht op het minimaliseren van antibiotica gebruik, vrij worden van MRSA en voorkomen van ziektes.
  Juist de strenge eisen en het hoge vakmanschap in Nederland waarborgen een gezonde en welzijnsvriendelijke dierhouderij.
  Iets waar de consument met vlees van uit het buitenland veel minder zeker van is.

Of registreer je om te kunnen reageren.