Home

Achtergrond 185 x bekeken

NFO: toestemming voor hagelnet eenvoudiger

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) verwacht dat fruittelers in de regio Rivierenland op termijn eenvoudiger en sneller toestemming krijgen voor het plaatsen van hagelnetten.

De verwachting is gebaseerd op een document dat Regio Rivierenland aan gemeenten in de regio zullen sturen. Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van fruitgemeenten zoals Tiel, Culemborg en Geldermalsen. Het document biedt gemeenten handreikingen rondom de ruimtelijke inpassing van teeltondersteunende voorzieningen.

Volgens Marc Bijlsma, adviseur van Regio Rivierenland, ontbreekt het gemeenten aan uniforme regelgeving rondom teeltondersteunende activiteiten. "De handreiking biedt gemeenten een proces- en beleidsmatig kader. Daarmee voorkom je scheve situatie tussen gemeenten."

Het initiatief voor eenvormige regelgeving is gestimuleerd door het Fruitpact, een samenwerking van fruittelers, handel, verwerking en logistiek in de regio.

De NFO, een van de deelnemende organisaties in het pact, verwacht dat de handreiking de toestemming voor inplaatsing van hagelnetten vereenvoudigt. "De handreiking is vrijblijvend en het is de vraag hoe de gemeentebesturen de aanbeveling invoeren," aldus Wouter Bulk van de NFO.

Bijlsma denkt dat het document niet zozeer leidt tot vereenvoudiging van de aanvraag. "Het wordt voor telers wel duidelijker wat wel en niet mag." Fruitgemeenten zien volgens Bijlsma het belang van hagelnetten, zeker gezien de toename van nieuwe rassen met strenge kwaliteitseisen. Ook in Brabant en Limburg wordt eenduidig beleid ontwikkeld.

Over beleid rondom teeltondersteuning, zoals foliekassen voor vervroeging van de teelt, bestaat nog discussie tussen telersorganisaties en gemeenten. Gemeenten zijn bang voor dreigende 'beglazing' van het ruimtelijke gebied. De NFO erkent deze discussie. "Er is een grote diversiteit aan teeltvervroegdende ondersteuningen. Ik denk dat de gemeenten behoefte hebben aan duidelijkheid."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.