Home

Achtergrond 331 x bekeken 1 reactie

NCR: uitzondering in kartelrecht

Het recht van boeren en tuinders om samen te werken moet gewaarborgd worden in het kartelrecht. Dat zegt directeur Ruud Galle van de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR).

De NCR-directeur roept de Sociaal-Economische Raad (SER) op naar de positie van boeren en tuinders te kijken in een binnenkort te publiceren rapport over mededinging en duurzaamheid.

Volgens Galle hebben landen als de VS en Duitsland wettelijke vrijstellingen in de mededingingswetgeving gemaakt voor agrarische coöperatieve samenwerkingsvormen.

In het jongste nummer van het kwartaalblad Coöperatie zegt Galle dat boeren en tuinders zouden moeten kunnen samenwerken om een betere prijs te realiseren. "Juist nu gevraagd wordt om meer duurzaamheid past het niet bij zo’n beperkt areaal als in Nederland om te veel product aan te bieden tegen een te lage prijs." Hij bepleit een integratie in de keten met het doel de marges voor boeren en tuinders te verbeteren.

Galle zegt dat coöperaties de marktwerking bevorderen en kunnen "daardoor zorgen voor een faire prijs en voor investeringen in innovatie. Daarom is in het kartelrecht van deze landen een coöperatieve vrijstelling mogelijk gemaakt, ook omdat de boer grondgebonden is en zijn producten bederfelijk zijn, wat de afhankelijkheid vergroot."

De NCR-directeur tekent daarbij aan dat coöperaties evenmin een dominante positie op de markt moeten krijgen. "Vrije mededinging is een groot goed. Het gaat dan ook niet om een vrijbrief", aldus Galle.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Greetje van Heezik

    Er zijn veel mogelijkheden tot samenwerking die niet in strijd zijn met het kartelrecht. De hoogste Europese rechter heeft bevestigd dat samenwerking in een coöperatie essentieel kan zijn voor de modernisering en rationalisatie van de landbouwsector en voor de efficiëntie van de ondernemingen. Dergelijke vormen van samenwerking bevorderen juist de mededinging. Dat wil echter niet zeggen dat binnen een coöperatie alles geoorloofd is. Iedere samenwerking in een coöperatie zal steeds mededingingsrechtelijk moeten worden beoordeeld. In die zin zal een specifieke vrijstelling van het kartelrecht, zoals de heer Galle bepleit, (meer) rechtszekerheid bieden. Samenwerkingsverbanden die nu niet tot stand komen vanwege onzekerheid over de toelaatbaarheid op grond van het kartelrecht of vanwege evidente strijdigheid met het kartelverbod, kunnen door een specifieke vrijstelling (afhankelijk van de inhoud daarvan) worden gestimuleerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.