Home

Achtergrond

Minder Antibiotica – Samenvatting discussie

De samenleving is bezorgd over toenemende resistentie tegen antibiotica. Dat uit zich in kritiek op de veehouderij, die ook veel antibiotica gebruikt. Dat is in Nederland niet afgenomen, ondanks het stoppen met groeibevorderaars sinds 2006. Het verbruik moet 20 procent lager zijn in 2011, stelt Verburg. Veeartsen stellen voor om het voorschrijfgedrag onderling beter te ‘benchmarken’. Zelfcontrole dus. En dat terwijl veeartsen al een dubbele rol hebben, als arts én apotheek. Moet dat wel zo? Dit is wat de discussiebijdragers van Boerderij vonden.

Moet dierenarts drie petten op? Grootste groep zegt: nee

30 procent van de stemmers vindt dat alle drie de rollen van de dierenarts (medicijnen voorschrijven, verkopen en toezien op het totale antibioticagebruik) ook bij de dierenarts moet liggen. 32 procent vindt dat de rollen voorschrijven en verkopen ontkoppeld zouden moeten worden. Ten slotte vind 38 procent dat voorschrijven en verkopen prima samengaan, maar dat de controle onafhankelijk moet zijn. Er is 196 keer gestemd.

Discussie

In de peiling hecht toch slechts een minderheid belang aan ontkoppeling van de voorschrijf- en verkoopfunctie, en ook in de discussie zijn de meningen verdeeld. Sommigen vertrouwen op de eer en het geweten van boer, dierenarts of beiden, en denken dat het met wat aandacht goed komt. Anderen vinden dat een nog altijd niet dalend gebruik aangeeft dat 'prietpraat' en convenanten niet voldoende helpen. Om dat te veranderen moeten het 'systeem' en financiële prikkels óók de juiste kant op werken; voor de veearts door ontkoppeling en voor de boer door een toeslag op de prijs van antibiotica.

Rol veearts

Hoewel reageerders de nadelen van ontkoppeling (handhaving nodig, illegaliteit, verschraling veterinaire aanbod) onderkennen, zijn die nadelen ook gerelativeerd. Immers nu ook al is er slechts een beperkt aantal gespecialiseerde dierenartsenpraktijken, die vaste samenwerking met veehouderijen aangaan. (Dat zijn waarschijnlijk die 5 procent praktijken die 80 procent van de antibiotica voorschrijven.)
Door ontkoppeling verschuift de concurrentie van voorschrijven van goedkope middelen naar goedkoop voorschrijven van middelen, vreest een discussiedeelnemer. Maar er zitten ook voordelen aan: boer en veearts gaan sámen voor een bedrijfsgezondheidsaanpak. Voorbeelden uit Denemarken, Portugal, Canada en de VS tonen dat de huidige situatie met een dubbelrol in Nederland eerder uitzondering dan regel is.

Boer heeft sleutelrol

De veehouder is zelf verantwoordelijk voor het antibioticagebruik, aldus een reageerder. Dan zou dus de nadruk op de rol van de veearts bij terugdringing van het antibioticagebruik op zijn best slechts een deel van de oplossing zijn.
Allen zijn het erover eens: de boer heeft een belangrijke rol. Door uitstekend voer, stallen, klimaat, geen stress, goed observeren, en soms ook gewoon die ene stap extra kan het antibioticagebruik flink. Ook helpt het als niet continu uiterste prestaties gevraagd worden van het dier. Maar ook bij de boer is er een financiële reden om antibiotica in te zetten: die kunnen minder goed management maskeren of compenseren.

Voersamenstelling

De voersamenstelling is van groot belang. Zo is zink genoemd, wat in Denemarken blijkbaar meer mag dan in Nederland, en idealiter worden dierlijke eiwitten weer toegestaan. Een Canadese varkenshouder spreekt uit ervaring als hij zegt: we moeten mínder schoonmaken, zodat biggen weer natuurlijke weerstand opbouwen.

Zelfcontrole?

Hoe het precies zit met die controle door een nieuw op te zetten autoriteit 'VDA', is niet duidelijk. Veeartsen zullen hun voorschrijfgedrag onderling benchmarken met collega's. Uiteindelijk is het natuurlijk niet de veearts zélf, die zichzelf controleert.

Vreemd advies

Wat ik zelf vreemd vind aan het rapport en het advies van de minister, is dat de verantwoordelijkheid naar de boer wordt geschoven en de oplossing desondanks bij veterinairen gezocht wordt.

Er is 48 keer gereageerd. De volgende personen deden mee: Jeroen, Denemarken; Han, Meshovsk; Ton, Hardelo; Paul Jansen, Aalten; Josien Kapma, Portugal; Geverink, Canada; Boer, Noorden; Piet Slingerland, Midden-Europa; Klaas Pieter Mulder, Utrecht; Dirk, Lichtenvoorde; Hannes, Arnhem; Boer, Barkie; Wout Kranenburg, Portugal; Boerin, USA; Koetje, Boe; Jan, Canada.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.