Home

Achtergrond 1 reactie

Mijd zwarte mest als de pest

Door mee te doen aan zwarte mesthandel stellen boeren sector in de waagschaal.

Wie afgelopen week door Nederland reed, kon zien dat het mestseizoen goed op gang kwam. Eindelijk vorst en sneeuw weg, de mest kon weer het land op. Die eerste mestinjecteurs markeren het begin van een nieuw groeiseizoen. Het begint weer te kriebelen.

Alleen jammer dat het dit keer ook op een negatieve manier kriebelt. Het is namelijk duidelijk dat er vorig jaar op grote schaal zwarte varkensmest is verhandeld. Een flink aantal boeren heeft vorig jaar willens en wetens mest ontvangen waar overduidelijk een geurtje aan zat. Het verhaal, verteld door tussenpersonen met de nodige verbale overtuigingskracht, was dat het ging om mest uit een kapotte mestvergister. Die moest weg en of de boeren dat maar wilden uitrijden. Geen mestbon, de gps op de transportauto’s stond uit en er zou geen haan naar kraaien, werd hun verzekerd. De boeren wilden wel: gratis extra niet geregistreerde mineralen betekende minder dure kunstmest en een hogere gewasopbrengst. Maar op de site van Boerderij staat sinds vorige week een filmpje waarin een aantal boeren openlijk boetedoening doet. Ze erkennen ruiterlijk dat ze fout zitten, dat het allemaal veel te makkelijk ging. Ze waarschuwen collega-boeren: doe hier vooral niet aan mee. Anderen herhalen dat deze week in een verhaal in Boerderij.

Deze openlijke boetedoening is prijzenswaardig. Maar het blijft natuurlijk oerstom dat boeren welbewust meedraaien in een zwart mestcircuit. Gelukkig is de derogatie - uitzondering waardoor op grasland 250 kilo stikstof uit dierlijke mest mag worden uitgereden in plaats van 170 kilo - vorig jaar weer binnengehaald. Maar wanneer Brussel ter ore komt dat er op grote schaal is gesjoemeld met mest en mineralen, zit Nederland weer in het verdachtenbankje. Daarmee loopt de hele veehouderijsector schade op. De waarschuwing van eerder genoemde boeren moet dus worden aangescherpt: mijd zwarte mest altijd als de pest!

Foto

Rochus Kingmans

Eén reactie

  • no-profile-image

    jopiesnel

    Mensen die willens en wetens meewerken aan deze constructies moeten de varkensrechten worden afgenomen,de imagoschade voor de sector is desastreus net op een moment dat we met spanning zitten te wachten op de maatregelen in `t kader van 2013,ammoniak en huisvestingsbesluit.Bemiddelaars (N.L. en zijn companen) mogen voor langere tijd worden vastgezet en een goeie boete ontvangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.