Home

Achtergrond

'Langere bouwstop geitenhouderijen'

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant willen de in december afgekondigde bouwstop voor geiten- en schapenbedrijven twee jaar verlengen.

Een uitzondering gaat gelden voor landbouwontwikkelingsgebieden (LOG). Gedeputeerde Staten komen met dit voorstel met het oog op het debat over het burgerinitiatief Megastallen Nee. Voor de langere termijn willen Gedeputeerde Staten ook extra maatregelen om nieuwe Q-koortsuitbraken te voorkomen. Daarbij gaat het om strenge regels voor opslag van geiten- en schapenmest en een verbod om die uit te rijden op grasland.

Verder wil de provincie samen met het rijk en de geitensector kijken naar aanvullende eisen aan stallen en bedrijfsvoering om verspreiding van de Q-koortsbacterie te voorkomen. Gedeputeerde Staten doen ook voorstellen voor de overige intensieve veehouderijsectoren. De provincie wil inzetten op een kleiner aantal LOG’s dan de oorspronkelijke 48. Het zouden er nu 34 moeten worden. Binnen de LOG’s wil de provincie het aantal intensieve veehouderijen beperken. Alleen als bedrijven geen bestaande locatie kunnen vinden, wil de provincie nieuwvestiging toestaan.

GS wil de bedrijven begrenzen tot een maximale oppervlakte van 1,5 hectare. In de LOG’s mogen ze onder voorwaarden doorgroeien tot netto 2,4 hectare.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.