Home

Achtergrond 354 x bekeken

LNV verdedigt zich tegen EU-claim GMO

Het ministerie van LNV gaat op 25 maart in Brussel uitleg geven over de Nederlandse toekenningspraktijk voor GMO-subsidies aan afzetverenigingen in groente en fruit.

Nederland moet 23,5 miljoen euro onjuist uitgekeerde GMO-gelden terugbetalen aan de EU. Deze zaken kwamen bij een boekencontrole uit 2007 aan het licht en spelen over een periode van drie jaar. Na de zogenaamde 'hearing' wordt bepaald of Nederland dat bedrag moet terugbetalen of een deel daarvan.

Het bedrag is meer dan een kwart van het jaarlijkse budget dat Nederlandse verenigingen ontvangen in het kader van Gemeenschappelijke Marktordening (GMO). Het ministerie van landbouw heeft bezwaar gemaakt tegen de terugvordering, wat aanleiding is voor de hearing.

De Europese Commissie maakt bezwaar tegen de wijze van afzet van leden van de betreffende telersvereniging. Volgens de LNV-woordvoerder vindt de Commissie dat producten van leden via een centraal verpakkingsstation moeten worden uitgevoerd naar het buitenland. De Europese Commissie maakte bezwaar tegen eigen verpakking en verkoop van individuele telers.

Ook verschilt de Europese Commissie met het Nederlandse ministerie van landbouw van mening over de promotiebestedingen van de betreffende boekjaren. Het grootste deel van de terugvordering is terug te herleiden tot één telersvereniging, stelt de LNV-woordvoerder.

Het ministerie van landbouw zegt de bedragen niet te zullen terugvorderen bij de betreffende partijen, mocht het uiteindelijk tot terugvordering komen. Zowel het Productschap Tuinbouw, de Europese Commissie als het ministerie van landbouw maken niet bekend welke vereniging in de ogen van de Europese Commissie onterecht GMO-gelden heeft ontvangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.