Home

Achtergrond

Kabinet ziet geen rol voor landbouw in EU-economie

Het kabinet ziet voor de landbouw geen nadrukkelijke rol weggelegd bij de versterking van de Europese economie.

Dat is af te leiden uit de kabinetsreactie op de 'Europa 2020'-strategie van de Europese Commissie.

In de reactie wordt op geen enkele manier verwezen naar de agrarische sector. Dat is opmerkelijk, omdat het gemeenschappelijk landbouwbeleid nog altijd een fors deel (ruim 40 procent) van het EU-budget omvat.

Bovendien vormen innovatie, klimaat en energie en werkgelegenheid belangrijke doelen in genoemde strategie. De Europese landbouw speelt daar in recente toekomstvisies ook op in.

Het kabinet kan zich in grote lijnen vinden in de strategie zoals die door de Commissie is uitgestippeld. Het vindt wel dat er in het algemeen meer aandacht moet zijn voor ondernemersklimaat. Aan taken op het gebied van armoedebestrijding heeft het kabinet geen behoefte.

Verder pleit de regering voor een fundamentele hervorming en modernisering van het EU budget, (meer) gericht op concurrentievermogen, duurzame groei en banen, en houdbare overheidsfinanciën. De strategie wordt besproken op de Raad van EU-regeringsleiders, op 25 en 26 maart.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.