Home

Achtergrond

Juist in krimpgebied moet ruimte zijn

Schrap in krimpregio’s de vergunningplicht waaraan moet worden voldaan volgens de Natuurbeschermingswet, bepleit Brigitte van der Burg, Tweede Kamerlid voor de VVD.

En, wonen in deze regio’s betekent dat je bepaalde voorzieningen elders moet zoeken, zegt ze. Eerst werden de grote en middelgrote steden als probleemgebieden aangewezen, vervolgens de veertig Vogelaarwijken en daarna snelle groeisteden als Zoetermeer, Almere en Apeldoorn. Daarna kreeg je het platteland als probleemgebieden in wording en recent de krimpregio’s.

CDA-staatssecretaris Bijleveld raadde mensen zelfs aan geen huis te kopen in krimpregio’s. Een schandalige advies. Stop met heel Nederland als probleemgebied aan te wijzen. Stop met heel Nederland de put in te praten! Natuurlijk kent elk van deze gebieden bepaalde problemen, maar tegelijkertijd zijn er enorme kansen.

De VVD ziet juist kansen voor de krimpregio’s. Zo kun je in krimpregio’s een mooie woning vinden met een grote tuin tegen een betaalbare prijs. De ruimte, de relatieve rust en schoonheid van deze gebieden bieden de ideale mogelijkheid om een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving te creëren. Dat je dan wat verder moet gaan voor voorzieningen is een keuze.

Korte aanrijtijden voor hulpdiensten als ambulances en politie. Dat is een kerntaak van de overheid. Daarom investeert de VVD bijvoorbeeld extra in politie, duizend agenten specifiek voor het platteland erbij.

In deze krimpregio’s werken veel boeren en andere ondernemers. In plaats van de krimpgebieden openluchtmusea te maken waar niks mag, vindt de VVD dat hier ruimte moet worden gegeven aan ondernemers en burgers.

Zo bepleit de VVD al jaren dat de vergunningverlening vanwege de Natuurbeschermingswet in het geheel wordt geschrapt. Verruim vergunningvrij bouwen. Maak het vervangen van gebouwen, sanitaire voorzieningen op bijvoorbeeld boerenbedrijven en campings vergunningvrij. In dergelijke gevallen moet een simpele melding volstaan.

Stop met de krimpgebieden op slot te zetten door te strikte toepassing van Natura 2000, door versnipperde natuurgebieden aan te wijzen en door inflexibele regelgeving waardoor bijvoorbeeld een boerderij niet omgebouwd kan worden naar een zorgboerderij.
Juist in krimpgebieden is ruimte om met de natuur te ondernemen, te bouwen en te wonen!

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.