Home

Achtergrond

Jeroen Robbers

Jeroen Robbers
Biologische pompoenenboer in ErichemBEDRIJFSGEGEVENS
Bedrijfsnaam:
De Terp
Vee:
30 stuks Blonde d’Aquitaine
Bouwplan:
24 hectare pompoenen
30 hectare grasland
30 hectare voedergewassen, graan en mais
5 hectare nieuw bos aangelegd
Bijzonderheden:
Pakstation en opslag 1.500 ton pompoenen. Huisverkoop Soelens Weidevlees. Dagopvang verstandelijk gehandicapten.
Medewerkers:
3 vaste medewerkers

Pompoenenteler, zorgboer, natuurontwikkelaar, akkerbouwer of veehouder wil Jeroen Robbers (51) uit het Gelderse Erichem zichzelf niet noemen. Hij is het allemaal, maar het gaat om het totaalplaatje, benadrukt hij. Door de takken te combineren, is het mogelijk om een kringloop te vormen op zijn bedrijf. Biologisch ondernemer is hij, waarbij duurzaamheid, dierenwelzijn en het klimaat voorop staan. Vijfentwintig jaar geleden begon hij als groenteteler op 1 hectare. Inmiddels heeft Robbers een succesvolle onderneming met drie vaste medewerkers, waarbij hij vooral actief is op een kleine markt, de pompoenenmarkt. Hij teelt zelf 24 hectare en laat collega-boeren op contract nog 75 hectare telen. Vorig jaar leverde dat een opbrengst van 1.500 ton op, die compleet verwerkt, verpakt en opgeslagen werd op zijn eigen bedrijf. "De pompoen is in de loop der jaren steeds bekender geworden bij de consument", vertelt Robbers. "Waar het eerst vooral als een sierproduct werd beschouwd, is het de laatste jaren een populair consumptiemiddel geworden. De vraag groeit en er is inmiddels jaarrond behoefte aan de pompoen."

In 2001 maakt het bedrijf van Robbers een grote groei door. Na een bezoek aan Nieuw-Zeeland heeft hij zoveel inspiratie opgedaan dat hij het helemaal ziet zitten om de pompoenteelt in Nederland verder op te schalen. Hij breidt zijn eigen areaal uit en benadert andere boeren om voor hem te gaan telen. "Het is best een makkelijke teelt. Dat merk ik ook aan de boeren die voor het eerst voor ons zaaien. Bijna allemaal gaan ze ermee door. Wij komen oogsten, dus naast het zaaien en de onkruidbestrijding, heeft de boer er niet veel werk aan. Bovendien betalen wij een vaste prijs, dus dat levert financiële zekerheid op." Robbers levert een groot gedeelte van de pompoenen aan Bakker/Albert Heijn. "De populariteit van de pompoen is enorm gegroeid sinds het bij Albert Heijn in de schappen ligt. Ik lever in Nederland alleen nog maar biologische pompoenen, maar gangbare telers beginnen ook interesse te tonen. Dat zie ik niet als een bedreiging. Als de vraag naar gangbare pompoenen groeit, zal ook mijn klandizie groeien. Op dit moment lever ik al wel gangbare pompoenen aan Italië. Daarvoor heb ik een apart pakstation en opslag hier op het bedrijf." Robbers is nu bezig met de laatste partij van de oogst van 2009. Om ook daarna aan de vraag te kunnen voldoen, importeert hij uit onder andere Argentinië, Nieuw-Zeeland en Italië. "Dat lever ik aan Albert Heijn, maar ik exporteer ook weer een deel. Italië is een grote afnemer. Daar is de pompoen ook al veel langer een bekend voedingsmiddel." In 1990 breidde Robbers voor het eerst in de breedte uit, hij vulde zijn groentebedrijf aan met vleesvee. "Door het vee kunnen we een kringloop vormen, waarbij de mest van de koeien op het land komt. Helemaal gesloten is de kringloop niet, af en toe voeren we wat mest aan of af, dat hangt af van de productie." Robbers is bewust met vleesvee begonnen. "De investering in quotum voor melk is te groot. Maar het rendement in de vleesveehouderij is erg laag. Daarom zijn we nu aan het overschakelen naar MRIJ-melkkoeien om in 2015, als het quotum wordt afgeschaft, zeventig koeien te gaan melken. Daarvoor hoef ik weinig te investeren. De potstal is prima geschikt voor melkkoeien, de enige aanschaf is een melkmachine."

Hoewel 2015 nog ver weg is, is Robbers nu al begonnen met de omschakeling. "Het afgelopen jaar zijn we van 85 naar 30 vleeskoeien gegaan. Inmiddels hebben we het eerste nieuwe uitgangsmateriaal op het bedrijf. Daar is tijd voor nodig. Het is geen probleem om pas over vijf jaar te gaan melken met de koeien die nu al op ons bedrijf opgroeien. We laten de kalfjes een half jaar bij de moeder drinken, waardoor de productie vanzelf op gang komt en blijft." Robbers is constant bezig met vernieuwing en verbreding van zijn bedrijf. Het antwoord op de vraag wat hij wel doet, is langer dan op de vraag wat hij niet doet. "We hebben 5 hectare bos aangeplant in het kader van natuurontwikkeling en hebben de CO2-rechten verkocht. Ik bied dagbesteding aan verstandelijk gehandicapten en doe aan natuurbeheer. Er komen zonnepanelen om in de eigen energiebehoefte te voorzien en ik wil mijn pompoenareaal uitbreiden. Verder is het zaak om jonge boeren op het bedrijf voor te bereiden en een kans te geven op overname. Zo blijven we werken voor een duurzame toekomst."

JURYRAPPORT
Topondernemer in nichemarkt
Met kruiwagen en hark begonnen en inmiddels een topondernemer die internationaal zijn vleugels uitslaat. Jeroen Robbers is een stedeling die met veel succes zijn weg in de agrarische sector heeft gevonden. Een echte plattelandsondernemer. In het Gelderse Erichem staat nu een pompoenenbedrijf dat in de hele wereld aanzien heeft. Robbers heeft idealen, maar is allereerst een ondernemende ondernemer met oog voor rendement. De pompoenproductie op zijn bedrijf is in de loop van de jaren sterk uitgebreid. Hij sluit contracten met telers in de hele wereld. Maar hij verdiept zich ook in de wensen van zijn afnemers en past zijn bedrijf daarop aan. Daarnaast heeft Robbers zijn bedrijfsvoering sterk gemechaniseerd en daarbij slim gebruikgemaakt van nieuwe technieken elders in de wereld. Deze nicheteler is breed georiënteerd. Hij is actief in de zorg, legt een wandelpad aan en plant een bos. Deze ondernemer kijkt altijd vooruit. Zijn huidige plannen – zonne-energie, trainingen – worden uitgevoerd. Geen twijfel over mogelijk.


Foto

Beheerder AGD

Of registreer je om te kunnen reageren.