Home

Achtergrond 49 reacties

Hoe kan antibioticagebruik omlaag? - Discussieer mee!

Het antibioticagebruik in de veehouderij moet omlaag, om resistentie te verminderen. Maar dierenartsen hebben een dubbelrol: ze zijn arts én apotheek, en hebben zo financieel profijt bij een hoog antibioticagebruik. Moet die dubbelrol ontkoppeld worden?

Het antibioticagebruik stijgt in de veehouderij. Zo’n 90 procent wordt gebruikt voor koppelmedicatie via voer of drinkwater. De toename komt vooral door orale toepassing bij varkens en kalveren voor bestrijding van darminfecties. Vooral over resistentie zijn er zorgen. Daarom klinkt de oproep bepaalde middelen voor te behouden aan humane zorg.
Minister Verburg wil dat in 2011 het middelengebruik 20 procent lager ligt dan in 2009. Technisch kan dat, economisch is het lastig; antibiotica zijn vaak goedkoper dan aanpassing van stallen.

Dierenartsen met drie petten

Ondertussen profiteren dierenartsen als arts én apotheek financieel van een hoog antibioticagebruik. Maar het uit elkaar trekken van die rollen is niet zinnig, vindt onderzoeksbureau Berenschot. LNV vindt dat de aanpak van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) de voorkeur verdient. Die wil een Veterinaire Diergeneesmiddelen Autoriteit (VDA) oprichten, een database voor de registratie van het voorschrijfgedrag van elke dierenarts. Zo ontstaat een transparant systeem dat tevens een benchmark vormt van het medicijngebruik. Verder gaat de KNMvD normen opstellen voor het voorschrijven van diergeneesmiddelen en een eigen sanctioneringsysteem. Kortom, de dierenarts is niet alleen voorschrijver en verkoper, maar krijgt er een derde pet bij: zichzelf controleren.

Is dit de juiste weg? Moet de dierenarts drie petten op hebben? Discussieer mee.
Waarom hebt u bij onderstaande peiling welk antwoord gegeven?
En hoe vindt u dat de sector zijn antibioticagebruik kan verlagen?

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jeroen

  In Denemarken, wordt de veearts betaald per uur/geval, men mag nog eens max 10% aan medicienen verdienen.
  Maar hier zijn de regels ook wat strenger,dus waarom niet de getallen van Denemarken naast die van Nederland leggen?

 • no-profile-image

  Han

  Moet / mag de dierenarts medicijnen voorschrijven en verkopen? Dit zelfde geldt voor nog enkele plattelands doktoren. niemand heeft hier moeite mee. Ik denk dat het goed is, dat de dierenarts de hand aan de pols houdt, hij weet welke vorm van antibiotica de vorige keer gebruikt is. Afwisselen van antibiotica soorten voorkomt c.q. verlaat resistentie vorming. Voor mij is een goede, zichzelf respecterende dierenarts met of zonder medicijnkast altijd de goede. Wie zijn beroepseer geweld aan doet zal altijd slecht werk leveren. Dit discussie stuk gaat net als de politiek uit van >het slechte in de mens<. Of moet ik het anders stellen, >de waard verstouwd zijn gasten zoals hij zelf is<.
  De landbouw zal mede schuldige zijn aan de resistentie vorming van bacterieen, maar heeft de humane medische zorg ook geen boter op het hoofd. Hier hoor je niemand over. Alles wat de ziekenzorg doet, mag niet er discussie worden gesteld!! Ik denk dat de politiek op dit moment belangrijker zaken aan zijn hoofd heeft gezien de laatste berichten van het CPB.

 • no-profile-image

  Ton

  De veehouderij moet eerst bij zichzelf te rade gaan en vervolgens naar de dierenarts kijken. Uiteindelijk is het de veehouder die beslist en die verantwoordelijk is, niemand anders.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Optie 1 gestemd, alles bij de dierenarts. De suggestie antibiotica in relatie met stallen is te kort door de bocht tenzij de stal desolaat is. Eerder zou ik kijken naar de relatie met voeding van de dieren. In elke sector. De prestaties die door dieren geleverd moeten worden zijn gelijk aan topsport en de voeding moet daar op afgestemd zijn. Zoek de vermindering van antibiotica in het gebruik van verantwoord voer voor slachtvee en gebruiksvee. Duurder voer hoeft niet direct te leiden tot slechtere financiële resultaten.

 • no-profile-image

  Chris Verlaek

  Sedert een paar jaar gebruiken we PIP-schoonmaakproducten (patent pending) van Chrisal.be voor een microbiële reiniging van de stallen en dat heeft ons geen windeieren gelegd, maar het heeft gezorgd dat er sedertdien zo goed als geen antibiotica meer nodig is in vergelijking met vroeger. De voederconversie was van het begin veel beter en de dieren zien er ook goed uit. Zeker iets voor de minister van landbouw!

 • no-profile-image

  josien kapma

  Beste Chris Verlaek, voor advertenties kun je contact opnemen met de afdeling verkoop. Wij proberen een zinnige discussie te hebben.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ik moet zeggen dat ik het een lastige vind. Aan de ene kant moeten het natuurlijk experts ~en dus veterinairen~ zijn die controle uitvoeren.
  Maar het zijn wel veel petten. De schijn is tegen, zeg maar. Als dierenarts zou ik mijn beroepsgroep daartegen willen beschermen. Het Berenschot rapport neemt de tegenschijn niet weg, integendeel: de voorstellen van de dierenartsen worden integraal overgenomen.


  Wat ik mij afvraag: waarom gaat het verbruik van antibiotica omhoog?

 • no-profile-image

  Han

  Josien je vraagt Kan antibiotica gebruik naar beneden? ik denk dat we door een goede hygiene, natuurlijke (gif vrije)voeding en een stress vrije stal. iets in dezen kunnen bereiken. Als niet veehouder heb ik wel eens het idee dat het voeren van afval uit de voedingsmiddelen industrie te veel niet natuurlijke voeding met misschein wel een kleine beetje schimmel infectie.. hetzelfde geldt voor graan met een minimum aan DON (menselijke consumptie 0,0000%) voor diervoeding is een geringe besmetting toegestaan. DON is bij (te) veel dodelijk en anders kan het leiden tot een verzwakt afweer systeem. Zou onze huisvesting met een voor 100 % kunstmatig klimaat niet een mede oorzaak zijn. Bij mensen is bekend dat een te goed geisoleerd gebouw met super luchtventilatie leidt tot allerlei aan- doening van de luchtwegen en concentratie verlies. Waarom gaan de wetenschappers m.b.t. stallen bouw niet eens om de tafel en dan op zoek naar een nieuw concept, uitgaande van NIETS. Dus niet voort borduren op wat er is, maar geheel opnieuw beginnen. De eisen kennen we en dan trachten die zo natuurlijk mogelijk te benaderen en als dat betekent geen intensieve dierhouderij in zeer druk bewoonde gebieden dan zij dat zo en moeten we ons daarbij neerleggen als het gaat over de algemene gezondheid (mens en dier). We moeten eens af van de Symptoom bestrijdings techniek!! Ik ben van mening dat we de oorzaak van ziektes e.d. moeten weg nemen, niet het gevolg.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Mischien proberen we het gewoon te goed te doen. All in all out, een aparte overal en laarzen voor iedere afdeling en alles telkens flink ontsmetten. Er wordt uit alle macht voorkomen dat dieren in aanraking komen met ziektekiemen die al aanwezig zijn op een bedrijf. Tot een jaar of zes geleden huurden we een stal om biggen voor de eigen meststal in aan te fokken. Omdat we nogal krap in de kraamhokken zaten (6.5 zeug per kraamhok) werd het schoonmaken wel eens overgeslagen. Dat beviel zo goed dat we er helemaal mee gestopt zijn. Tussen de tomen in werd het hok droog schoongeschraapt en de hoeken ingestrooid met landbouwkalk net als in grootvaders tijd. Andere ontsmettingsmiddelen waren in de stal niet aanwezig. De lucht voor de kraamstal werd uit de dragendezeugenstal/voormestafdeling getrokken dus de biggen in het kraamhok werden vanaf de geboorte met alles wat er in de stal rondhing aan ziektekiemen bestookt. Ondanks dat alles waren de technische resultaten ver boven gemiddeld en de medicijnenrekening hoorde bij de laagste van de praktijk. Ik wil niet zeggen dat iedereen maar moet stoppen met schoonmaken maar het is wel stof om over na te denken. Voor ons werkte het hartstikke goed.

 • no-profile-image

  Han

  Geverink. Zie je wel jij produceerde "normale" biggen, geen kasplantjes. Deze zijn dus sterker en hebben een natuurlijke weerstand. Ik denk dat hier een deel van het probleem zit van overmatig medicijn gebruik. De super hygiene zou die niet door de fabrikanten zijn ingegeven met de smoes >Hoe gezonder hoe beter de groei is< Met als gevolg een complete medicijn fabriek in je koelkast.
  ik vraag me als niet varkenshouser altijd af waar ligt de optimale naturlijke huisvesting, waarbij de totale (voer+medicijnen+huisvesting) kosten niet hoger zijn dan de huidige kosten, maar waarbij medicijn gebruik terug gedrongen wordt naar een minimum. We maken toch vlees om zoveel mogelijk geld over te houden per kilogram of M2/ jaar en niet om zoveel mogelijk kg vlees / M2/ jaar te maken tegen elke prijs?

 • no-profile-image

  Jeroen

  W Geverink,

  Ben het grotendeels eens met U. Vraag me toch af,hoe ze het in Denemarken met de varkens doen, wat hier mag men niet zomaar antibiotica gebruiken, zal eens rondkijken.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Interessante waarneming van meneer of mevrouw Geverink uit Canada. Vanuit de rapporten en dossiers lees ik dat er een innovatie project is waar bedrijven erin slagen tot 75% minder antibiotica te gebruiken. Dat is natuurlijk leuk voor een pilot, werkt het ook in de praktijk? Het zou leuk zijn om daar hier meer praktijk ervaring over te horen. ======
  Ook lees ik over een nieuw kengetal bij de varkenshouderij. Wie gebruikt het?  Het IKB kwaliteitsbeheerssysteem (95% van varkenshouders is aangesloten) stelt hoge eisen aan gebruik van diergeneesmiddelen. Niet alleen moeten alle handelingen met antibiotica minutieus geregistreerd en geëvalueerd worden, ook is er een samenwerkingsovereenkomst met 1 vaste dierenarts volgens een bedrijfsbehandelplan.

  Binnen het “Netwerk Gericht antibioticumgebruik in de varkenshouderij” is het algemeen gebruikt financieel kengetal “Gezondheidskosten per aanwezig dier of gezondheidskosten per afgeleverd dier” vervangen door het kengetal “dagdosering antibioticum per gemiddeld aanwezige big of vleesvarken (dd/dier/jaar), een gebruikscijfer. Dit kengetal geeft aan hoeveel dagen in een jaar een gemiddeld aanwezig dier behandeld is geweest met antibiotica.


  Is dit zo, en hoe werkt het in de praktijk? Vertel het ons, want we weten het niet.

 • no-profile-image

  Jeroen

  http://www.danmap.org/pdfFiles/Danmap_2008.pdf
  Pagina 3, rapport is English/Deens.

  Tevens gevonden:Denemarken produceerd 10% van het varkensvlees in EU en is verantwoordelijk voor 1.5% van het antibiotikum gebruik in Europa.

  Dus het schoon werken(S.P.f) zou dus een positief invloed hebben.
  Maar nogmaals, als er iets uitbreekt,ben ik bang dat het wel heftiger is.

  In 2005 was er 0.05 gram antibiotikum gebruikt per kg geslacht varkenskilootje.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Toen ik in 1985 in Denemarken rondliep werd er niet gewerkt met afdelingen. Hoewel de deense boer waar ik toen stage liep geen SPF varkens had was de gezondheidsstatus heel goed. Ook daar werden alle leeftijden en groeppen door grote stallen zonder afdelingen aan elkaar bloodgesteld. Maar nu ga ik er van tussen. Over een uur komt er een vracht biggen en de hokken waar ze in gaan zijn nog niet leeg.

 • no-profile-image

  boer

  Er wordt behoorlijk vergeleken met de Denen maar zeker niet terecht nl. zij hebben een veel hogere dosering zink in voer hierdoor geen colistine nodig, ander antibiotica wat hier niet aangeraden wordt. We vergeten ook nog het geneesmiddelen toerisme daar, er word illegaal ingevoerd.
  Als hier een hoger zink gehalte in het voer mag dan zijn we van veel problemen af.

 • no-profile-image

  Landmand

  Boer,dat toerisme wordt ook niet richting Belgie gedaan :)
  Dieren hebben gewoon juist voer en vita/mineralen nodig,zijn ze veel meer weerbaar en ben het ook eens met Geverink, dat te "schoon" ook niet goed is.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Hoe kan antibioticagebruik omlaag''. Voormijzelf en voor mijn dieren (rundvee) ben ik geen voorstander van snel en overdreven medicijngebruik!!!... Waar ik wel een grote voorstander van ben is; gezond en schoon voedsel!!!... Natuurlijk ook voldoende mineralen en vitamientje's. Bovendien hou ik niet van stress, ons vee ook niet!!!... Ook verlang ik niet het uiterste van de melkkoeien, topproductie is mooi maar het vereist ook veel aandacht!!!... En nu komt het punt waar het om gaat denk ik, observatie!!!... Als een dier ziek is en men herkent het in het beginstadium, kan men snel beterschap krijgen!!!... Als men het te laat ontdekt, helpen soms de beste medicijnen niet meer!!!... Daarom denk ik dat wij door observatie en alert te zijn veel medicijnen (kosten), kunnen besparen!!!... Ben het ook met meneer Geverink eens dat wij niet te overdreven met hygiene om moeten gaan, enige weerstand is ook belangrijk, anders krijgen wij kwetsbare kasplantje's

 • no-profile-image

  josien kapma

  Goed voer, gebalanceerde vitamines, mineralen, geen stress of ongemak, goede stal, close observeren: OK, dat is helder. =============
  1. Hoe zit het nu met die hygiene, en de relatie met weerstand van de dieren? Vast niet iedereen is het eens met Geverink dat antibiotica verminderd kan worden door mínder schoonmaken?
  =================
  2. Hoe zit dat met zink? Waar is het goed voor en hoe kan het dat wat in Denemarken mag, in NL niet mag? Hoe zit dat dan in Canada?
  =================
  3. Hoe zit het ~institutioneel~ gezien? Daarmee bedoel ik, hoe beïnvloeden de *verhoudingen* het antibioticagebruik ? Nú, en hoe kan dat beter? (verhoudingen tussen voerleverancier, veehouder, veearts, farma-industrie en controle / inspectie)

  Is de veehouder, zoals Ton uit Harderlo zegt, de verantwoordelijke en de veearts zijn ondergeschikte? Als dat zo is dan heeft het voorliggende plan van KNMvD ook niet veel zin.

 • no-profile-image

  Landmand

  ZINC (Zn)

  Zinc is a structural component of various enzymes. Some play a part in digestion and some act as activators to other enzymes. Zinc also intensifies the effect of insulin by protecting it from decomposition by insulinase, and influences the reproductive system. Most of the zinc in an animal's body is contained in the skin, hair and wool.

  A deficiency causes parakeratosis. This disease is manifested by slow growth, skin lesions and hair loss. Cattle can develop spots on the tender parts of the skin, not unlike those occurring during photosensitization. Other symptoms of zinc deficiency in ruminants are inflamed membranes of the nose and mouth. The reproductive efficiency of males is lowered. Hair loss in cattle has been observed. Excessive calcium in the diet can affect absorption of zinc, but, in general, deficiency in ruminants is rare.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Landmand laat weten: Zink is vooral belangrijk voor enzymen die een rol spelen bij vertering.
  Wat is je ervaring? Kan antibiotica minder als zink meer mag?

  En klopt 't dat zink in voer in Denemarken hoger mag zijn dan in NL, en waarom, terwijl DK over het geheel genomen veel strenger is?

 • no-profile-image

  Klaas Pieter Mulder

  Allereerst is uw berichtgeving natuurlijk verre van optimaal. U schetst een beeld dat het de dierenarts enkel en alleen om de euro's gaat. Verder is het zo dat u zegt dat de dierenarts 3 petten krijgt. Dit is geenzins het geval wanneer er een Veterinaire Diergeneesmiddelen Autoriteit. Dit is dan een onafhankelijke autoriteit waarin weliswaar dierenartsen zitten, maar dat is ook niet meer dan logisch. Of zouden volgens u schoonmakers beter zitting kunnen nemen in die autoriteit. Ten slotte lijkt het wel of u zelf tegen het voorschrijven en verkopen in één bent. Wanneer dit ontkoppeld wordt dan verandert er namelijk niets. Het is nu zo dat bepaalde veehouders de dierenarts zo onder druk zetten om Antibiotica te krijgen dat een dierenarts ze wel voor moet schrijven, want ander haalt hij ze wel ergens anders vandaan. Nu hoopt de dierenarts als ambassadeur voor het welzijn tenminste nog 1 vinger aan de pols te houden op die bedrijven. Met een ontkoppeling verschuift de concurrentie alleen maar van wie goedkoopste middelen voorschrijft naar wie het goedkoopste de recepten voorschrijft. Dit levert alleen maar verliezers op: dierenarts die te goedkoop recept afgeeft, apotheker die te goedkoop medicijnen afgeeft en een maatschappij die nog steeds met toenemende resistentie te maken heeft.

  Dit was mijn betoog en ik hoop dat u in plaats van de dierenarts "zwart" te maken als zakkenvuller een zinvolle discussie opent over hoe dierenarts en de sector samen kunnen werken om het imago te verbeteren.

 • no-profile-image

  Dirk

  Het is een kwestie van kostprijs. De kosten van de medicijnen zijn voor een deel terug verdient met het resultaat (betere groei en VC). Gezondere kuikens heb je ook bij een betere voeding.
  Dit voer is vaak duurder. Dus met minder antibiotica werken is heel goed mogelijk. Alleen ontbreekt vaak de financiele prikkel.
  Verder is het natuurlijk duidelijk dat er onder de dierenartsen ook "rotte appels" zitten.
  Hoe is het anders te verklaren dat er een voor pluimvee verboden middel wordt gebruikt en dus geleverd.
  Dat geeft weer aan dat iedere dierenarts zijn medicijnen moet registeren in een centrale database, zodat over zijn schouder meegekeken wordt.
  Ze zijn dierenarts om dieren beter te maken, niet om in een "dikke auto" te rijden.
  Ik ben voorstander van een extra toeslag op medicijnen. deze toeslag moet beschikbaar komen aan onderzoek om het medicijngebruik zo laag mogelijk te houden.
  Hiermee creeer je een prikkel om in het management veranderingen door te voeren die het ab gebruik kunnen verlagen.
  Kortom, het is te makkelijk om naar de medicijnpot te grijpen terwijl er nog genoeg te doen is in het management.
  En dat geldt voor alle schakels in de kolom.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Prachtig! hier zien we dus precies gebeuren wat er op politiek nivo volgens mij ook aan de hand is. De één verdedigt de dierenarts en wijst op het bestaan van slechte boeren, de ander verdedigt de boer en wijst op slechte dierenartsen. Terwijl; we hebben belangrijker zaken te doen. Want ondertussen keert de samenleving de hele dierhouderij de rug toe. Dat het ingewikkelder ligt dan dat óf boeren, óf veeartsen zakkenvullers zouden zijn, dat weten we al lang. Dat geld er wél veel mee te maken heeft, ook. Hoe richten we het zo in dat er meer 'prikkels' ontstaan naar verminderd antibiotica gebruik?

 • no-profile-image

  W Geverink

  Vijftien of twintig jaar geleden waren er geen entstoffen voor varkensziekten zoals micoplasma. Er werd dan vaak gekozen voor een komplete depop/repop waarbij dus de hele stal leeggedraaid wordt, heel goed schoon gemaakt, ontsmet, uitgegast en daarna weer herbevolkt wordt met dieren vrij van bepaalde ziektes (SPF, high health of minimal disease stock). Omdat we nu entstoffen hebben voor de meest voorkomende ziektes is de noodzaak voor een depop/repop niet meer zo vaak aanwezig. Als een dierenarts hier moet leven van de verkoop van medicijnen dan heeft hij kijkend naar wat ik hier gebruik een heel armoedig bestaan. De verkoop van vaccines is een ander verhaal. Vaccineren doe je het hele jaar door en niet alleen als er een probleem is. Voor de dierenarts betekend dat ook constant inkomen. De dierenarts mag toch wel ergens aan verdienen? De pharma industrie wordt steets sneller met het ontwikkelen van steets betere vaccines voor telkens meer ziektes en kwalen. Het medicijnengebruik zie ik daarom in de toekomst heel snel minder worden.

 • no-profile-image

  Hannes

  Zo lang dierenartsen niet betaald worden voor hun advies en kennis opgedaan op de universiteit e.d. maar voor het potje medicijnen alleen, zal deze nooit onafhankelijk advies kunnen geven. Je kan niet van dierenartsen verwachten dat ze twee uur gratis advies staan te geven in de stal. Dus heren en dames veehouders sta open voor een stevig bedrag per consult (en dan wel wat meer dan waar hij/zij net de tank van een ondermaatse auto mee vol kan gooien) of begeleidings-service- pakket, zodat de dierenarts ook adviezen kan geven die wellicht geen antibiotica gebruik behelzen. Links of rechts-om betaald u de dierendokter toch en wellicht krijgt u dan advies waar u nadat de "brand geblust" is ook op langere termijn wat aan heeft.
  Hopelijk ontstaat er zo een gezonde balans in de markt ontstaat waar extra controle organen en regulering, waar niemand beter van wordt, niet nodig blijken.
  Daag die Dierendokters maar eens uit om bij U een duurzame productie op poten te zetten en benut het potentiaal dat nu te slapen licht.

 • no-profile-image

  boer

  Wij hebben hier het tegendeel gehad met wat meneer/mevrouw Geverink het over had. (al ben ik het wel eens dat meestal te schoon niet beter is) Op het bedrijf waar wij zitten (melkvee) hebben ze tientallen jaren lang gevochten om kalveren in leven te houden. (wij verloren al die tijd tussen de 10% en 50% van onze vaarskalveren) Er blijkt een bacterie hier rond te hangen die niet te bestrijden is. Er is ontsmet, er is niks gedaan, verschillende huisvestingen, etc, etc, en niks werkt. Na zo'n 30 jaar, kwamen we erachter dat een droogzetter met de eerste fles biest het probleem "oplost". We verliezen maar 1% - 3% meer. Wat doe je dan?? Gezond vee gaat wel voor. Oh...en goed voer is natuurlijk ook een belangrijke. Maar ik hoor niemand over water. Wij hebben sinds enkele jaren een Reverse Osmosis (weet Nederlandse benaming niet) systeem in de running. En sinds dien is het gezondheid van de beesten ook enorm verbeterd. De koeien en kalveren glimmen als spiegels. Zo niet, dan zit er meestal wat fout in het voer. Dus dat verminderde ons antibiotica verbruik ook enorm.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Begrijp me niet verkeerd boer Barkie. Ik ben niet tegen het gebruik van medicijnen. Ik gebruik ook medicijnen waarvan eentje voor een preventieve groepsbehandeling is. Daarvoor is samen met de dierenarts een strategie uitgewerkt. Zelf vind ik dat je de kalveren redt met die droogzetters geniaal en ik denk niet dat er ook maar iemand is die je er voor veroordeeld. Je moet er maar op komen. Nog een vraag. Je zegt net dat die bacterie niet te bestrijden is maar uit je verhaal begrijp ik dat het gevoelig is voor wat er in je droogzetters zit. Klopt dat?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Hannes en Geverink zeggen het: betaal de veearts goed op basis van lange termijn samenwerking, en zet -samen- het beste resultaat neer.
  Samen dus en niet tégen elkaar. En dat is precies wat er mij niet zint aan het huidige advies. Het is ook de reden waarom ik, zoals Klaas Pieter Mulder terecht zei, in mijn stukje een beetje de dierenartsten "aanpakte". In de brief van Minister Verburg waarin ze de Kamer adviseert de 2 rollen 'voorschrijver' en 'verkoper' gewoon beide bij dierenartsen te laten, wordt de veearts min of meer vrijgepleit. De inspanningen van de sector zelf worden niet genoemd, de verantwoordelijkheid wordt wel naar boeren geschoven. Net als in de ketendiscussie, het lijkt wel zwartepieten. Dat is niet alleen niet terecht, het is ook niet de weg naar een oplossing.
  (wie het wil lezen kamerbrief: http://www.bit.ly/btglQK)

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ook ben ik nog niet geheel overtuigd dat ontkoppelen van de rol 'behandelend arts' en 'verkoper' nutteloos zou zijn. Berenschot's rapport geeft weliswaar een hele rij van ongewenste neven effecten van ontkoppelen, maar die zijn nogal uit het defensief (en vanuit veearts perspectief) opgetrokken (zie onder). Zijn die effecten niet goed te ondervangen en zijn er niet ook vóórdelen te verzinnen van ontkoppeling:
  (start citaat:)
  • Zoals vermeld zullen er veehouders zijn die in weerwil van hun dierenarts toch
  antibiotica willen toepassen. Zij zullen diverse wegen bewandelen om toch hun zin te krijgen. Dit vraagt om extra toezicht op illegale aankoop van antibiotica via internet of buitenland.
  • Erosie dreigt van de veterinaire zorgstructuur. Een tendens kan zijn dat dierenartsen in dienst gaan treden van integraties. Dat past ook in de voort- gaande schaalvergroting en is niet bevorderlijk voor de gewenste onafhanke- lijke positie van de dierenarts.
  • De consultkosten zullen stijgen waardoor wellicht minder vaak een beroep gedaan zal worden op de dierenarts.
  • Misschien blijft een minder fijnvertakt veterinaire netwerk over door de af- name van het aantal dierenartsen. Dat vraagt om een vorm van inkomens- ondersteuning of bijvoorbeeld het verplicht stellen van een minimum aantal jaarlijkse consulten.
  • De wijze waarop de apotheekfunctie zich zal ontwikkelen is ongewis. In elk geval is er een risico van afspraken tussen dierenartsen en apotheken. Ook is in de humane geneeskunde het zogenaamde gunstbetoon een bekend feno- meen. Dit vraagt regulering en toezicht. (uit: birief aan de kamer http://www.bit.ly/btglQK)
  =========

 • no-profile-image

  Wout Kranenburg

  Voor mij is het zo klaar als een klontje. Sommige dierenartsen zijn net mensen en, ja toegegeven, dat komt ook onder boeren voor.

  Die menselijke trekjes zorgen ervoor dat beslissingen niet altijd zuiver ethisch genomen worden. Zo gebruiken wij standaard droogzetters en krijgen alle kalveren de eerste dagen een witpoedertje met antibioticum. Waarom? Lekker makkelijk, goedkoop en het mag. Bij dierenartsen werkt het niet anders. Lekker makkelijk en het verdient ook nog eens lekker. Er is in het huidige systeem nauwelijks rem op antibiotica gebruik en dus neemt het verbruik toe. Daar help geen convenant of andere goed bedoelde prietpraat aan. We kunnen daarentegen beter financiele prikkels benken om minder antibiotica te gebruiken. Bijvoorbeeld door antibiotica medicijnen veel duurder te maken.

  Voor mij is het dus zo klaar als een klontje. Weghalen die financiele prikkel bij de dierenartsen om antibiotica voor te schrijven.

 • no-profile-image

  boer

  @Geverink: Om uw vraag te beantwoorden. Ja, om een of andere reden voorkomt de droogzetters dat de kalveren sterven. Dus de het is daarom ook hoogst waarschijnlijk een bacterie en geen virus. Maar wat ik eigenlijk bedoelde met "niet te bestreiden" is in de vorm van ontsmetten. Formaline, Sorbisan (Westfalia produkt), en al dat soort dingen roeit de bacterie niet uit. En niet schoonmaken dus ook niet. Of te wel, de kalf kan niet genoeg weerstand opbrengen om die bacterie aan te vechten. En dat bedoelde ik dus ook eigenlijk met het tegendeel van wat je omschreef. Antibiotica zal sowieso nooit helemaal verboden kunnen worden. En daar zal elke veehouder het mee eens zijn. Alleen de manier van en wanneer wel en wanneer niet zal aan te passen zijn in de sector. Hopelijk beantwoord dit uw vraag. ===== Overigens heb ik voor de derde optie gestemd. Zelf controle kan nooit goed zijn. In wat voor situatie ook. En een veearts zal de mogelijkheid moeten hebben om de veehouder van een geneesmiddel te voorzien, in mijn ogen. Dan kan je je beesten zo snel mogelijk behandelen. En hoef je je niet druk te maken om tussen personen.

 • no-profile-image

  Han

  Hoe meer reacties er verschijnen die voor ontkoppeling zijn van voorschrijven en levering, bekruipt me het gevoel >Waar is de verantwoordelijkheid van de boer<. Zogauw ik lees >oh het is lekker makkelijk< denk ik de boer geeft de veearts geen tegengas, maar activeert de man om toch maar een paar impullen achter te laten voor het geval DAT. En de dierenarts betichten van >Niet integer zijn<. Dus kiezen we als boer die nog zichzelf nog zijn dierenarts beperkt, tot extra regulering en bureaucratie. Voor mij onbegrijpelijk, dat als twee volwassen specialisten op gebeid van dierhouderij niet instaat bent het medicijn gebruik in de hand te houden.
  Ik denk dan maak afspraken met je veearts over ziekte preventie en terug dringen van medicijn gebruik en de daarbij behorende "extra" consult kosten.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Weghalen die financiele prikkel bij de dierenartsen om antibiotica voor te schrijven'' schrijft Wout Kranenburg ( de man die Josien geschaakt heeft (?) Toch gebruikt u voorbehoedend antibiotica, hoe moet ik het ene en het andere goed begrijpen ???, ik wil graag wat van u leren!!!... Begrijpt u mijn vraag ? ja toch?

 • no-profile-image

  Wout Kranenburg

  Beste Piet, luid en duidelijk. Maar begrijp je mij ook. Met het voorbeeld heb ik geprobeerd aan te geven dat ik me zelf op dit gebied al niet vertrouw laat staan allerlei wildvreemde dierenartsen. Ik geloof niet in zelfregulering en goede bedoelingen. Financiele prikkels de juiste kant op en sancties waar de wet wordt overtreden is waar ik in geloof. Als we het antibiotica gebruik willen verminderen dan moet je beginnen met tegengestelde prikkels weg te halen. Maar uit eigen ervaring weet ik dat het niet genoeg is (in Portugal is het nl al uit elkaar getrokken). Je zult ook andere maatregelen moeten nemen. Vandaar dat ik opperde om medicijnen met antibiotica flink duurder te maken om op deze manier de boer aan het bewegen te krijgen. Want niets menselijks is ons vreemd en velen zullen blijven kiezen voor de makkelijkste en goedkoopste oplossing.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Wout, ik begrijp je helemaal !!!... En bedankt voor uw antwoord. Ook ben ik met u eens dat wij niet klakkeloos de raad van de dierenarts moeten volgen. Wij moeten zelf ook leren van onze ervaring en meedenken en meedokteren, ook dat ben ik met u eens. Bovendien is het vandaag de dag een antibioticajungel waar wij mee te maken hebben. Het ene is er niet meer en het andere (nieuwe) werkt niet. Ik geef toe het is moeilijk om de juiste weg te vinden!!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Financiële prikkels de juiste kant op, zowel voor dierenarts als boer, zegt wout.
  ============
  Hier in Portugal zijn de rollen (arts/verkoper) ontkoppeld: wij werken met een vaste praktijk (2 dierenartsen), zij komen maandelijks voor een bedrijfsbezoek en krijgen betaald per uur. De door hen voorgeschreven medicijnen (vaccins, antibiotica, alles) koop je elders.

  In nederland zijn veeartsen voor het grootste gedeelte van hun inkomen afhankelijk van de verkochte medicijnen. Of je nu persé wettelijk ontkoppeld of niet; die manier van je dierenarts betalen is toch ongewenst?!

  Niet ontkoppelen want dan krijg je onbedoelde effecten die nadelig zijn, zegt de minister. Wellicht is het tijd om die maar eens te lijf te gaan dan?
  ===========
  Dat is niet bedoeld als probleem afschuiven naar de veearts. De boer en de voerleverancier hebben een zeer belangrijke rol. Hoe kunnen bij hen de financiele prikkels de juiste kant omgebogen worden? Kan een 'accijns' op de prijs van antibiotica werken?

 • no-profile-image

  boerin

  Ontkoppelen, 'accijns' op antibiotica en subsidie (wellicht bekostigd met deze accijns) op bloed- melk- weefsel- en ontlasting-onderzoek zodat er meer gericht behandeld kan worden, en niet zomaar de spuit erin zonder dat men weet waarvoor.

 • no-profile-image

  josien kapma

  hoe werkt het in de VS?

 • no-profile-image

  boerin

  Zelfde als PT, denk ik. Periodiek bezoek veearts, meer als adviserend orgaan. Medicijnen worden bij groothandel gekocht. Concurrentie is groot, er wordt gestunt alsof het wasmiddelen zijn.
  We proberen d.m.v. bacteriologisch onderzoek gericht te bestrijden omdat we van mening zijn dat er te vaak zomaar wat gebruikt wordt, (baat het niet dan schaadt het niet).

 • no-profile-image

  Jan

  Hoe is het met het dierenarts aanbod in the USA? Hg7ffkier in the prairies van Canada zijn er nog maar een paar over. Het meerendeel van de dierenartsen kiest tegenwoordig voor de kleine huisdieren.

 • no-profile-image

  boerin

  Ze lopen hier op de USA prairies ook niet dik. Wij doen echter veel zelf. Veearts komt een keer per maand.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Antibiotica resistentie en veehouderij op TV. Vanavond, op NL1; Radar, 20.30. Het wordt zo aangekondigd: "Alles over het gevaar van MRSA, een bacterie die immuun is voor antibiotica. Deze komt steeds vaker voor door veelvuldig gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij."
  ==============
  Dit is informatie van RIVM van dec. 2009, naar aanleiding van een groots onderzoek met 7 kennisinstellingen: "Een antibioticaresistente vorm MRSA komt in Nederland wijdverspreid voor in de intensieve veehouderij. De meeste MRSA-besmettingen zijn gevonden in de varkenshouderijen en vleeskalverbedrijven, zowel bij de dieren als bij de mensen die op de bedrijven wonen en werken. Het volksgezondheidsrisico van de stam die op dit moment in de veehouderij aanwezig is, is beperkt. Dit kan veranderen als deze stam zich beter aanpast aan de mens. Daar zijn op dit moment geen aanwijzingen voor.

  Het type MRSA dat op dit moment veel in de veehouderijen gevonden wordt, is niet of slechts zeer zelden resistent tegen antibiotica die bij de mens worden gebruikt voor de behandeling van MRSA.=========
  en: De bijdrage van de veehouderij aan de toenemende antibioticaresistentie onder de Nederlandse bevolking wordt geschat op 10%. (uit: CLEAR)===========
  meer op deze rivm site, oa MRSA folder
  http://www.bit.ly/90BzZW


 • no-profile-image

  koetje

  Vanwege problemen met een te hoog celgetal heb ik het geprobeerd met een Microbioticum-kuur van 10 dagen,gewoon om het een keer te proberen.Mijn ervaring is dat je het geld beter aan een goed doel kunt geven,is het veel beter besteed.Zijn hier ook veehouders die wel positieve ervaringen hebben met dit kruidenmengsel? Het schijnt ook in de VS en Canada verkocht te worden.

 • no-profile-image

  Han

  Ik hoor of lees nooit iets over >de reden van al de bacterie besmettingen die overal voorkomen< Het is duidelijk als we iets vinden bij mens en dier is het DIER c.q. de BOER schuldig. Laat ik zeggen het systeem van dierhouderij. helaas wil de BURGER niet inzien, dat hij indirect de schuld is van deze vorm van dierhouderij en niet primair de BOER. Er is geen boer en geen veearts die voor de lol ZIEKTES bestrijdt, die vermoedelijk voorkomen hadden kunnen worden als de consument andere eisen gesteld had aan de productie en die ook >had willen betalen<. Naar mijn gevoel zit hier de oorzaak van alle ellende m.b.t. de immuniteit voor antibiotica. Misschien moeten we ons wel afvragen of er niet te veel mensen rondlopen op deze "kleine" aardbol. perslot willen we alles wat groeit, bloeit en ruimte nodig is, sparen en op hetzelfde moment eisen we meer ruimte voor de mensen. Wij als mensen grijpen niet in, dus heeft de natuur maar één uitweg, zelf ingrijpen. Dit noemen we milieu vervuiling, die de mensen zelf kunnen oplossen, door nog meer ruimte te eisen voor voedsel - en biobrandstof productie en leefruimte (wonen, recreatie e.n.m.o. Terwijl we weten dat er steeds minder mineralen zijn om de planten te voeden en daarmaa d emensne te voeden.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Han, dat we met veel zijn is wel de kern, maar niet zo zinnig om over te debatteren. Ziekte was er ook toen er véél minder mensen rondliepen. Afwentelen op het foute systeem en 'de consument' die 'niet wil betalen voor deugdelijke (dierlijke) produktie' is niet constructief. Wij met zijn allen zíjn het systeem.

 • no-profile-image

  Han

  Josien je hebt gelijk, het was ook niet als discussie stuk bedoelt. Maar de overbevolking en daarmaa over "bediering" is wel een oorzaak samen met vrije werled handel van veel ziektes en hun snelle verspreiding. Helaas hoor je hier nooit de beleidmakers over. Altijd wijzen ze naar de landbouw en de medicijnen fabrikant / dierenarts etc. Nooit wordt er gereflecteerd op de aatschappelijke ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan dit soort zaken. Laten we als landbouw eens uit de verdediging komen en de aanval kiezen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  In de peiling hecht slechts een minderheid echt belang aan ontkoppeling van de voorschrijf en verkoop functie, en ook in de discussie zijn de meningen verdeeld. Sommige vertrouwen op de eer en het geweten van boer, dierenarts of beide, anderen vinden dat ook het 'systeem' en financiele prikkels de juiste kant op moeten werken. Hoewel reageerders de nadelen van ontkoppeling (handhaving nodig, illegaliteit, verschraling veterinaire aanbod) onderkennen, zijn die nadelen ook gerelativeerd. Immers nu ook al zijn er slechts een beperkt aantal gespecialiseerde dierenartsenpraktijken, die vaste samenwerking aangaan.

  Hoe het precies zit met die controle door een nieuw op te zetten 'VDA' is niet duidelijk. Veeartsen zullen hun voorschrijfgedrag benchmarken met collega's. Uiteindelijk is het natuurlijk niet de veearts zélf, die zichzelf controleert.

  Wat ik vreemd vind aan het rapport en het advies van de minister is dat de verantwoordelijkheid naar de boer wordt geschoven, en de oplossing desondanks bij veterinairen gezocht wordt.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Door alle commotie in de media twee reacties vanuit landbouw.
  1. Verburg zet haar woorden nog wat kracht bij: we willen het serieus aanpakken.http://www.bit.ly/ayb5uM

  2. De pluimveesector zegt preventief gebruik van antibiotica te willen terugdringen of stoppen. http://www.bit.ly/8YRud8

  Regeren de media in Nederland? Ook vóórdat de media er aandacht aan gaf gebeurde er al heel wat, maar dat is alleen bekend bij insiders. Vreemd dat het lijkt alsof landbouw alleen reageert op de media, terwijl dat niet zo is.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.