Home

Achtergrond 9 reacties

Hedwigepolder moet Nationaal Park worden

De Hertogin Hedwigepolder in Zeeland moet zodra die is ontpolderd een Nationaal Park worden.

Dat staat in een brief die de provincie vandaag aan minister Gerda Verburg van Landbouw stuurt. Met de status van Nationaal Park hoopt de provincie recreatie aan te trekken in het natuurgebied dat ontstaat als de polder onder water is gezet. Wat de Staten van Zeeland betreft, wordt de Hertogin Hedwigepolder : breed toegankelijk en beleefbaar''. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde in met de brief.

In de brief schrijft Zeeland wel dat het tegen gedwongen ontpoldering van het gebied is, maar dat het besluit nu eenmaal door het kabinet is genomen. Het gebied zal na ontpoldering bestaan uit natte en aangeslibde grond met flora en fauna. Actievoerders protesteerden buiten de Statenzaal opnieuw tegen ontpoldering. Zij overhandigden de Voedselbank aardappelen uit de Hertogin Hedwigepolder.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Cornelis

  Zijn ze nou helemaal, die hele polder moet intact blijven! Is toch te gek voor woorden dit allemaal...Geld verspilling tot en met, maar daar zijn ze goed in bij LNV..

 • no-profile-image

  spotvogel

  Wat een rare manoeuvre van de Zeeuwse staten. De Hedwigepolder is een bouwlandgebied dat onder water wordt gezet door de dijk door te steken. Dat heeft met natuurlijke patronen en processen niks van doen. Het ontpolderde moerasje mag gerust de status natuurgebied krijgen, maar "Nationaal Park" is voor een gebied van een paar honderd bunder toch echt teveel eer. Wat wél zo snel mogelijk een Nationaal Park moet worden is het Verdronken Land van Saeftinghe, Europa's grootste brakwatergetijdegebied. Dat is namelijk bijna 3000 ha groot en de Hedwigepolder zit daar als een wratje tegenaan geplakt. Saeftinge is eigendom van Natuurmonumenten en vormt met het binnendijkse stelsel van Oostzeeuwsvlaamse kreken en historische indijkingen zoals de Hengstdijkpolders, die (ten dele) in beheer zijn bij staatsbosbeheer) een prachige eenheid om er de status van Nationaal Park aan toe te kennen. Met het historische vestingstadje Hulst als cultureel middelpunt en uitvalsbasis.

 • no-profile-image

  spotcvogel

  Cees, het eerste deel van jouw betoog is wijs en deugdelijk. Het tweede raakt kant noch wal. Hendrik Koekoek was een onontwikkeld ultrarechts reactionair parvenue met dictatoriale neigingen. Bovendien een boer die zijn vee verwaarloosde en studenten uitmolk op minuscule kamertjes tegen woekerprijzen! De Hedwige-ellende heeft niks met Melkertbanen van doen, maar alles met het failliet van het hedendaagse openbaar bestuur. En verwacht alsjeblieft van hedendaagse politici geen historisch benul. Ze beseffen niet eens dat ze leven( zie de overspannen wake-up reacties van Kant, Eurlings en Bos).

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het ene park na het andere wordt door LNV ontwikkeld voor recreatie. En waar gaan die gasten van LNV hun 75 jarig bestaan vieren?.......In de efteling! Een beter bewijs van de zotheid van hun eigen beleid is er toch niet!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Je hebt natuurlijk helemaal gelijk Gert. Als de dijk van de Hedwigepolder wordt doorgegraven dan stroomt er zwaar verontreinigd Scheldewater naar binnen. Belgen zijn al niet de meest propere Europeanen en veel riolen uit het hele Scheldegebied - met Bussel en Antwerpen als grootste - lozen direct of indirect op de rivier. Goeddeels ongezuiverd! Daar komt nog de megavervuilende Antwerpse haven en het radioactief vervuilde effluent van de Kernreactoren van Doel bij. Al die onzichtbare troep zal dus in de Hedwigebeerput gaan bezinken. En vlak ook de fysieke vervuiling met scheepsafval niet uit. Heel wat scheepskoks ruimen het kombuis nou eenmaal voor het binnenlopen van een haven liefst via de railing! Want daar kraait geen haan naar! Jij voorziet de beerputfunctie al vanuit Drenthe en ik zie de jungle van afvalplastic bij mijn terreinbezoeken overal langs de hoogwaterlijn en in de vegetatie op de schorren van Saeftinghe. Maar dat is natuurlijk onzichtbaar op de Middelburgse bureaus waar dit soort plannen gemaakt worden! Voor deugdelijke planvorming ligt het gebied duidelijk één tunnel te vér!

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  En spotvogel, met dat van die melkertbanen bedoelde ik dat ambtenaren etc. allemaal gesubsidieerde banen zijn net als de gewone melkertbanen.
  En melkertbanen staan nou niet echt bekend als produktieve banen.
  En zo kennen de meeste burgers de ambtenaren ook.

 • no-profile-image

  gert

  Het wordt de bezinkput van de chemikalien en andere afvalstoffen uit het Scheldewater dat uit Belgie en vnl.uit Antwerpen komt.Het Schelde water is al behoorlijk verontreinigd

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  Van een spotvogel zou ik toch verwacht de spot van mijn laatste opmerking op te merken over boer koekkoek.
  Politici hebben niet alleen geen historisch benul, maar m.i. totaal geen benul
  wat besturen nou inhoudt, lijkt meer op een botsauto van links naar rechts enz.

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  Op de plaats waar de Hedwigepolder nu staat was tot 1570 het dorp en kerk van Casuweele die in de vloed van dat jaar verzwolgen werden. En nu gaat dat gebied voor de 2e keer onder water. Als ik de kaarten van rond 1500 zie en de plannen voor ontpoldering denk ik die gasten hebben niet eens orginele ideeen. Over 50 jaar moeten we de schade die zij aanrichten weer ongedaan maken, ja dat krijg je met die melkertbanen van Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, en natuur- en milieugroepen, kost een beetje en dan heb je ...nog niks.
  Misschien toch maar weer 's een Boerenpartij oprichten? Boer koekkoek was zo gek nog niet.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.