Home

Achtergrond 2 reacties

Graanzetmeel verdringt aardappelzetmeel in sommige markten

Aardappelzetmeel wordt in de prijsgevoelige afzetmarkten verdrongen door zetmeel uit tarwe of mais.

Dat verwacht topman Hubert Eilting van de Duitse aardappelzetmeelfabrikant Emsland Stärke, zodra de EU-steun voor de zetmeelsector is afgebouwd vanaf de oogst van 2012.

Zetmeelconcern Avebe verwacht hetzelfde. Daarom gaat Avebe de vaste productie van zetmeel beperken met maximaal 20 procent. Het concern wil zich vooral richten op de afzetmarkten waar meer toegevoegde waarde is te realiseren.

Emsland hoopt dat een krimp van de zetmeelproductie niet nodig is, zei Eilting op een bijeenkomst in Meppen. Hij verwacht dat de afzet van zetmeel gaat aantrekken zodra de economie herstelt.

Vanaf de oogst van 2012 is de EU-steun volledig ontkoppeld van de productie. Dan vervalt ook de evenwichtspremie die de aardappelzetmeelindustrie nu nog ontvangt. Voor de telers betekent dit dat de productgebonden toeslag van 18 euro per ton aardappelen wordt overgeheveld naar de bedrijfstoeslag.

Volgens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) daalt het saldo van zetmeelaardappelen daardoor met 800 euro per hectare. “De aardappelzetmeelindustrie zal met hogere uitbetalingsprijzen het saldoverlies moeten compenseren om de concurrentie met andere teelten aan te kunnen.”

De NAV pleit voor het behoud van de aardappelzetmeelindustrie in Noordoost-Nederland. “De industrie moet door optimalisering en bezuinigingen de kosten verder drukken. Tegelijk zal Avebe gemiddeld betere prijzen voor zetmeel moeten maken en andere aardappelbestanddelen, waaronder eiwit, tot waarde moeten brengen.”

Volgens de NAV moet het EU-landbouwbeleid een andere kant op. “De sleutel ligt in de stabilisatie van de graanmarkt. Dat kan door handhaving van het importtarief op graan, door flexibele bijmenging van graan in biobrandstof en door het stimuleren van plantaardige eiwitteelt, energieteelt en akkerrandenbeheer. Als noodmaatregel moet een flexibele braaklegregeling kunnen worden ingesteld.”

Laatste reacties

  • no-profile-image

    energie

    han, we zijn het er vast over eens dat de politiek echt de markt niet meer kan bepalen. Ze kunnen de autonome trend van globalisering echt niet keren. Internethandel houd je niet tegen, steeds efficienter vervoer evenmin en multinationals trekken zich ook echt niets meer van grenzen aan. Tegelijkertijd neemt de Europese Unie steeds verder in omvang toe, ook dat is liberalisering. Slimmer dan heffingen is dus inspelen op liberalisering. Het plan van Haanstra van variabele bijmenging past daar wel in, evenals het punt van akkerranden wat NAV hier schrijft en stimuleren energieteelt

  • no-profile-image

    Han

    Uit dit artikel lees ik dat de zetmeel aardappel alleen maar gered kan worden door een beter graan beleid. Hoe lang wordt hier al over gepraat en op aan gedrongen?? Twintig jaar of was het 30 jaar en in al die tijd is niets gedaan aan een betere graan (prijs) beleid. Als dit nu weer niet gebeurt zal de ZA plaats maken voor een ander gewas, weer een verstoorde markt. zo kunnen we doorgaan, het lijkt er steeds meer op dat een goed GRAAN beleid de sleutel tot het oplossen van veel problemen is. Wil de politiek onder druk van de handelaren (groot kapitaal) hier maar niet aan?? We kunnen graan beleid ook lezen als LANDBOUW beleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.