Home

Achtergrond 464 x bekeken

Geen schenking bij verdeling conform meerwaardeclausule

Er is geen sprake van een belaste schenking bij een verdeling volgens de meerwaardeclausule.

Dit is de essentie van een uitspraak van de rechtbank Breda. Zowel bij de aankoop in 1997 noch bij de verkoop van het perceel grond in 2004 is er sprake een belaste schenking.

Kort samengevat is de uitspraak van de Rechtbank Breda de volgende:

A, de vader van belanghebbende (X), overlijdt in 1996. Tot de nalatenschap behoort een perceel bouwland. In 1997 koopt belanghebbende het perceel van zijn moeder (M) voor de minnelijk getaxeerde prijs van € 38.571. Hierbij is een meerwaardeclausule overeengekomen. Belanghebbende verkoopt het perceel in 2004 voor € 850.000. Op grond van de meerwaardeclausule maakt belanghebbende de koopsom over naar M, die het vervolgens conform de overeenkomst uit 1997 verdeelt. De inspecteur stelt dat er in 2004 sprake is van een schenking. Volgens de inspecteur heeft M zich bij de verkoop van het perceel grond de gehele meerwaarde voorbehouden en bij de realisatie van de meerwaarde, 80% hiervan geschonken aan haar vier kinderen.

De Rechtbank Breda beslist dat er noch in 1997 noch in 2004 sprake is van een schenking. In 2004 niet omdat belanghebbende niet meer of minder kreeg dan hetgeen waarop hij als eigenaar, met inachtneming van de winstdelingsregeling recht had, namelijk 20% van de winst. In 1997 niet omdat de winstdelingsregeling toen onderdeel uitmaakte van de koopovereenkomst van het perceel en belanghebbende het perceel heeft gekocht voor de waarde in het economische verkeer. De rechtbank vernietigt de aanslag.

Meer informatie:
Rechtbank Breda, MK, 25 januari 2010, nr. AWB 08/5767

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.