Home

Achtergrond 269 x bekeken 31 reacties

Geen nieuwvestiging in LOG

Er komt een stop op nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven in de Brabantse LOG-gebieden. Een motie van die strekking ingediend door CDA, VVD en PvdA werd unaniem aangenomen.

Over twee jaar wordt dit besluit geëvalueerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor bedrijven die al in een verplaatsingstraject zitten.
De Provinciale Staten zijn verder in grote lijnen akkoord met de voorstellen die Gedeputeerde Staten vorige week hebben bekend gemaakt. Er komt een bouwblokbegrenzing van 1,5 hectare in de verwevingsgebieden. Voor bedrijven die al aan de grens van 1,5 hectare zitten komt er waarschijnlijk een verruiming om te voorkomen dat ze in de knel komen met de komende welzijnseisen. In de LOG’s bestaat de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden door te groeien tot 2,4 hectare. Het aantal LOG’s wordt beperkt. GS willen verder in Den Haag pleiten voor herinvoering van de compartimentering voor de handel in dierrechten.

De Staten hebben ook de voorgestelde bouwstop voor geiten en schapenbedrijven aangenomen. Verder is een motie aangenomen waarin GS wordt opgedragen uit te zoeken welke LOG’s verder ontwikkeld kunnen worden en verder uit te zoeken hoeveel bedrijven zich hebben gemeld voor hervestiging.
De Staten hebben meteen een voorbereidingsbesluit aangenomen waarin de belangrijkste besluiten zijn vastgelegd. Dat heeft tot gevolg dat de bouwaanvragen die vanaf vandaag zaterdag worden ingediend voorlopig worden aangehouden. Ze zullen worden getoetst aan een nieuwe definitieve Verordening Ruimte waarin de nieuwe regels definitief worden vastgelegd. Aanvragen die al zijn ingediend, worden aan de oude regels getoetst.

Met hun stop op nieuwvestiging willen CDA, PvdA en VVD de zeer grote intensieve veehouderijbedrijven een halt toe roepen. CDA woordvoerder Conny Kerkhof zegt op deze manier ook te willen voorkomen dat er veel leegstand ontstaat op het platteland. “Er staan heel veel bedrijven te koop van stoppende veehouders. Er zijn dan dus genoeg mogelijkheden om aan een andere locatie te komen. Je voorkomt zo ook voor een belangrijk deel verpaupering.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Martin

  Er staat nergens dat de log gebieden niet door gaan.
  Zij zijn er voor die bedrijven die vanwege natuur, infra of woningbouw moeten verplaatsen.
  De gebieden zijn niet bedoeld voor het vestigen van enorm grote bedrijven, vaak de zoveelste vestiging van een varkensbaron.
  Het kan ook niet zo zijn dat uitbreiding in een verwevings gebied opeens niet meer mag en deze maar in een loggebied moet plaats vinden.
  Er is niets mis met de aanwijzing van de diverse gebieden, maar de invulling die er aan wordt gegeven is bepalend.
  Daarom is het correct dat er ook in een loggebied een bepaalde maxima gaat gelden.
  Ik denk dat de meeste boeren in nederland niet zitten te wachten op veehouderij concerns met 10.000 varkens of 500.000 kippen.
  De NGE is een mooie maatstaf voor de grootte van een bedrijf.

 • no-profile-image

  Han

  Het is niet de vraag of we het eens of oneens zijn met politieke besluit. Het is genomen door onze gekozen afgevaardigden en dus is het >een democratisch besluit<. We kunnen als boeren alleen maar trachten er het beste van te maken of we moeten verhuizen naar een plek waar we wel mogen groeien zoals wij dat willen.
  Voor de besluitvorming hebben we alle gelegenheid gehad om de dames en heren te brain washen, maar dat is niet gelukt of niet gedaan.
  Als de vlees productie zo belangrijk voor de BV Nederland is, als de tegenstanders van deze motie me willen doen geloven, zal de wal het schip wel keren.

 • no-profile-image

  varkensboer

  Heel goed. normale gezinsbedrijven krijgen nog alle ruimte en de varkensbaronnen die het imago van ons allemaal verpesten krijgen eens een keer niet hun zin. 1,5 hectare is nog altijd 15.000 vleesvarkens.

 • no-profile-image

  tukker oet twente

  1.5 ha bouwblok hiervan 1.4 ha bebouwen nokhoogte 10m. En 1m. de grond in plus een etage er boven op betekend een schuurtje voor ja U leest het goed 20000 varkens ,dit hebben ze mij verteld dus mogelijkheden te over.

 • no-profile-image

  Henk V.

  Een goede zaak. Het landelijke CDA beleid maakt de echte boeren kapot. De ontwikkeling van megastallen gaat ten koste van het familiebedrijf en van het platteland!

 • no-profile-image

  Boerin

  De LOG gebieden zijn in het leven geroepen door de reconstructie. Een ambtelijk gedrog bedacht door abtenaren en milieumensen.
  Wij als boeren kregen dit door onze strot bedrukt. Dit zo winst voor de natuur zijn en winst voor de landbouw. Nu gaan de LOG gebieden niet door. Waarom dan wel de natuur? Geen LOG gebieden dan ook geen EXTENCIVERINGSgebieden. Het kan toch niet zo zijn dat je afspraken maakt en daarna de dingen die de natuurmensen niet willen schrappen en de rest wel door laten gaan. Ik voel mij bedonderd.

 • no-profile-image

  dier

  Zolang het nog mogelijk is, via Brussel 25% subsidie te krijgen (als je de weg weet) op nieuwe stallen in LOG´s zullen de boeren wel doorgaan met uitbreiden. Leuk voor de consument om te weten.....

 • no-profile-image

  Elly

  Ik ben het helemaal eens met Toontje uit Brabant.
  Jammer dat wij nuchtere Hollanders niet willen inzien dat wij in Nederland voorop lopen kwa gezondheid en dierenwelzijn en toch lopen we met z'n allen te roepen dat we op moeten krassen.
  Nee, toch liever dat stukje vlees uit Brazilie dat "heel verantwoord" is geproduceerd en dan nog eens "heel milieuvriendelijk" wordt getransporteerd.

 • no-profile-image

  a hamstra

  ze zullen wel advies ingewonnen hebben
  bij het z.l.t.o. groten,, groter,, en en de rest saneren.

 • no-profile-image

  Gertjan

  Weet iemand wat Mega is. In Duitsland vinden uitbreidingen plaats met 5000 of meer zeugen tegelijk. Dat zie ik als mega.
  Die 1000 of 2000 zeugen die hier gebouwd worden is bij lange na geen mega. Men heeft hier de imense fout gemaakt dat men LOG gebieden ging ontwikken zonder uitkoop van de burgers in dat gebied. Dat is vragen om problemen. Er worden gigantische industrieterreinen gebouwd waar alles en iedereen voor moet wijken. Waarom heeft men dit instrument nooit ingezet voor LOG gebieden? Deze fout heeft deze hele discussie doen ontstaan. Een LOG gebied moet een burgerloosgebied zijn en anders blijf je daar problemen houden. De provincie moet een uitkoopbeleid voor burgers opzetten om in de toekomst duurzaamheid te garanderen.
  Verder vindt ik dat de verwevingsgebieden aangepaste bouwblokken moeten kunnen krijgen met ontheffing om stallen beter in te kunnen passen in de omgeving. Met 1.5 ha bouwblok met daarop de erfbeplanting en waterberging werkt men naar situaties toe dat men bouwblokken tot de rand toe vol gaat bouwen. Daar wordt de inpassing in het gebied niet beter van. Ik denk toch dat max 1.5 ha zonder uitzonderingsregels volgebouwde bouwblokken doet laten ontstaan wat èn de boer, èn de burger niet wil. Het inpassen van stallen in de omgeving is vele malen belangrijker dan die max van 1,5 ha.

 • no-profile-image

  Pietje

  Lekker groot en nog meer crimineel. De boer wordt manager en de buitenlanders doen het vieze vuile werk. Leuker kunnen we het niet maken.

 • no-profile-image

  de tukker

  Gertjan uut brabant. even het volgende ik volg de discussie over de LOG s een beetje en alle onzinnige commotie eromheen , ik weet ook dat er in twenterand en in een andere gemeente in totaal 4 schuren zijn aangevraagd voor vleesvarkens 4 keer 20000 varkens.
  Die aanvragen waren comform de regelgeving op dat moment dwz. niet 1 varken teveel aangevraagt en niet 1 te weinig exact zoveel als volgens de desbetreffende gemeentes aanvaardbaar was, toen begon het gedonder in de glazen en gingen de gemeentes de spelregels veranderen onder druk van de publieke opinie .Nu ben ik zeer benieuwt wat de Raad van State voor een uitslag geeft in deze. Deze raad kijkt alleen of de aanvraag voldoet aan de richtlijnen en voorwaarden en dat doen ze allemaal,men heeft geen boodschap aan al die opgeklopte emotie .Maar de tied zal het leren.

 • no-profile-image

  Florijntje

  Beste Tukker,gelukkig kijkt een Rechter en dus ook de Raad van State niet alleen of de regeltjes wel allemaal gevolgd zijn. Ze kijken ook naar maatschappelijke waarden. In die zin hopen we dat de Raad van State ook de opstand en commotie in de Twentse dorpen zal meewegen. Anders wordt het een verhaal van "wet is wet" en dat kan de bedoeling niet (meer) wezen. Dat zou uiteindelijk erg veel schade gaan aanrichten aan de BV Nederland en het vertrouwen van burgers in de overheid tot een absoluut nulpunt laten dalen. Daar is niemand bij gebaat.

  Ik neem aan dat je weet hoe "Vroomshoop geen mesthoop "eea aan de kaak heeft gesteld. Die geest is uit de fles en zal er ook niet weer in terugkeren. tenzij....tenzij het gezonde verstand gaat zegevieren en er (direct )een eind wordt gemaakt aan de bioindustrie en zijn nare uitwassen.

  Let wel: dat gaat toch gebeuren. Misschien lukt het het CDA om deze industrie nog een paar jaar de hand boven het hoofd te houden , maar binnen enkele jaren zal die toch tot stilstand komen en worden gestopt. Is het niet door de burgers, dan wel door dierziektes en zoonosen.

  Kortom, het zou verstandig zijn om gewoon te stoppen met dit soort industrie: Ethisch, moreel en religieus verwerpelijk. En dus ten dode opgeschreven.

 • no-profile-image

  Florijntje

  @boer richard.

  Waarom zouden we vlees in het buitenland moeten inkopen? De "normale" boeren kunnen toch gewoon de Nederlandse markt blijven bedienen? Daar hebben we echt geen bioindustrie voor nodig.
  Maar dat die bioindustrie , die dus bijna alleen voor de export aanwezig is, zal verdwijnen is voor mij vrijwel zeker.
  We wachten m.i. gewoon op de volgende ziekte zoals varkens ebola of het ESBL drama dat zich ongetwijfeld voor zal gaan doen ( NB: ook ik kan niet in de toekomst kijken, maar ..)

  Verder protesteer ik tegen de toon van je mededeling. Als dit een voorbeeld moet voor de sektor is het nog slechter gesteld dan ik had verwacht. Het is juist die toon en die sfeer, die gewone burgers achterdochtig maakt en ervoor zorgt dat die burgers in opstand komen.

 • no-profile-image

  Han

  Is Nederland wel gschikt voor deze grote eenheden?? Moeten we niet eens rekening gaan houden met de >eisen, gevoelens en wensen< van de meerderheid van de bewoners van Nederland? Ik weet dat minder productie en dus minder export de BV Nederland inkomen gaat kosten. Maar kiest de meerderhedi hier voor dan kunnen we moeilijk anders dan opstappen en de tent sluiten. Het besluit is democratisch genomen en ieder gevecht dat de boer voert is een achterhoede gevecht. Win je nooit op deze wijze, geef aan wat het sluiten / niet ontwikkelen van de landbouw aan bruto nationaal product kost en wat dat per Nederlander betekent. Nu wordt op het probleem op >gevoelens en vooroordelen< uit gevochten en dan VERLIEST de boer altijd.

 • no-profile-image

  helaas niet alwetend

  Florijntje, dat jij nog op forums reageerd. Je weet het immers allemaal al veel beter dan wie ook ? Dit en dat gaat toch gebeuren, enzovoort. Gefeliciteerd, je bent met grote gaven gezegend.

 • no-profile-image

  Martin

  Een goede zaak, wanneer je zo graag 20.000 varkens wil gaan houden, ga je maar naar oost europa.
  Hier is plek voor gemiddelde gezinsbedrijven. Meerdere lokaties. Nieuw vestiging in een LOG is alleen voorbestemd voor bedrijven die ergens wegmoeten en waarvoor geen geschikte lokatie in een verwevingsbebied is te vinden.
  Veel varkensbaronnen hebben de mogelijkheid aangegrepen om eens flink uit te breiden. Dit gaat ten koste van de modale ondernemer.

 • no-profile-image

  twenterander.die ook niet alles weet

  De naam zegt het al aan de rand ,soms tot aan de rand en heel vaak over de rand.Veel mensen volgen deze discussie ook op de site van vroomshoop een mesthoop en wat florein daar allemaal uitkraamt is volledig voor haar rekening zij is ongeveer de enigste die reactie s plaatst en dat in een taal gebruik waar de honden geen brood van lusten (word ook gevolgt door de aanvragers en hun advocaten en ook de plaatselijke politiek houd de site ook goed in de gaten heb ik begrepen) Ga vooral zo door hier in HET ZWARTE GAT. Rest mij nog 1 vraag waarom hebben jullie niet gereageerd bij de aanwijzing van het gebied als LOG ??????????? En waarom hebben de andere veehouders die grond niet gezamelijk gekocht was het probleem opgelost, toch zitten slapen zoals zo vaak.

 • no-profile-image

  jac

  Ik kan alleen maar zeggen dat ik als boer wat betreft dit onderwerp aan de kant van de meeste burgers en "de groenen" sta. Zit aan de rand van een 500 ha groot LOG-gebied. En gelukkig hebben er nog maar enkele nieuwe vestigingen plaatsgevonden.
  Volgens mij worden die luchtwassers enkel maar aangezet bij een milieu-controle.

 • no-profile-image

  Willem

  Beste Richard, tot mijn spijt moet ik als agrariër toegeven dat florijntje meer nuttige informatie heeft gegeven in het haar stukje als dat jij gedaan hebt. Ik hoop dat je een puberende AOC scholier bent die hoopt een goede toekomst te krijgen in de branche. Als de inzet en toon van alle agrariërs zo zou zijn als de jouwe dan hadden we, jammer genoeg, de strijd allang verloren. In onze branche zullen we steeds meer rekening dienen te houden met de samenleving, dit brengt risico’s met zich mee, maar ook vele uitdagingen. In Brabant is de veehouderij enorm uit de hand gelopen, wij in het noorden/oosten van het land zitten niet te wachten op megabedrijven.
  Innovatieve ondernemers zullen bij ons in de omgeving zeker een kans kunnen wagen in de branche, voorzie echter dat dit niet lang meer zal duren, door uitwassen in de bedrijfsvoering van een aantal megaondernemers die zichzelf nog steeds boer noemen maar enkel ondernemer zijn. Een goede boer denkt aan zijn onderneming en aan de wereld om zich heen, hierdoor laat hij ruimte voor anderen, niet in de laatste plaats voor collega’s en zijn mogelijke opvolgers.

 • no-profile-image

  Gertjan

  Hè tukker, probeer daar dan eens een vergunning voor te bemachtigen. Op de eerste plaats mag je geen etagestallen meer bouwen en hoe wil je de rest invullen met je geurberekening enz. Ik weer niet wie je adviseur is maar die kan dus beter ff teruggaan naar de schoolbanken.

 • no-profile-image

  Hans marktwerking

  Het is een kwestie van tijd, op termijn vallen er meer doden te betreuren'door deze verziekende intensieve veehouders met hun BIG antibiotica boy's cq grootverdieners a' € 288.000 p/j aan medicatie spuitende maffioso club (400 VEE-artsen) (MRSA uitbraak etc.) mede omdat deze CDA min Clossy Chlorexpluk Verburg er gewoon geen reet aan doet.
  Doe mij nog maar een stukje chemovlees ,killoknaller etc, dank u!!

 • no-profile-image

  john

  groter groter en nog een groter is allemaal leuk en aardig maar is het niet belangrijker om aan de eind van de rit een verkoopbaar bedrijf over te houden.. voor locaties van 2000 zeugen gesloten (ongeveer 3 hectare) heb je straks zomaar 8 miljoen euro nodig... minimaal 2 miljoen euro eigen vermogen... door deze manier van werken wordt de varkensproductie alleen maar geconcentreerd bij enkele 'baronnen' want geen enkele starter kan zulke bedragen neertellen..... willen bedrijven verdubbelen, doe dat dan met een extra locatie.. later is zo'n locatie overdraagbaar aan een startende ondernemer i.p.v. een baron die wacht tot de prijs zakt onder de werkelijke waarde.

  Ook multiple site productie wordt nu intessanter.. even een stukje rijden met de biggen maar een lagere infectiedruk.. en minder antibiotica gebruik als gevolg twee vliegen in een klap dus.

 • no-profile-image

  gezinsbedrijf

  Groter nog groter de bomen groeien ook niet tot in de hemel.

 • no-profile-image

  john

  ... jij maakt hier een heel goed punt berperking vierkantie meters of een beperking van het aantal dieren op een locatie, dat laatste lijkt me beter op deze manier krijgt het welzijn nog iets meer kans.

 • no-profile-image

  .

  Vervang de bouwblok door een te bebouwen vierkante meters. Dan kan men de stallen verder uit elkaar bouwen en dus veel beter inpassen in de omgeving. En dan krijg je praktischere bedrijven.

 • no-profile-image

  boer

  Idd florijntje en laten we dan lekker voedsel gaan inkopen op de wereldmarkt. varkensvlees uit Oeganda, rundvlees uit india, andere soorten eiwitten uit Congo en Chili. Dat gaat dan gebeuren want de boeren worden geelimineerd in NL door dat soort uitschot als jij en de consument wil niet betalen voor voedsel dus wordt het importeren uit landen waar het goedkoopste kan dus zonder controle en met hormonen en een bult bestrijdingsmiddelen. Maar niet gaan zeuren dat de kwaliteit niet goed is, jij wilde het toch zelf zo.... (en ach een paar varkens extra erbij daar in vroomhoopje...zijn toch voornamelijk zwijnen daar dus.....)

 • no-profile-image

  toontje

  Even de feiten op een rij zetten:
  Europese regelgeving plus daarbovenop strengere nederlandse regelgeving zorgen ervoor dat o.a. de varkenshouderij in nederland in 2013 aan een groot aantal nieuwe en/of strengere eisen op het gebied van mileu en welzijn moet voldoen. Mileuwinst en beter welzijn, omdat de maatschappij en politiek hierom vragen.
  Gevolg hiervan is, dat veel ondernemers vervroegd voor de keus komen te staan, stop ik of ga ik nog investeren in de toekomst. Een aantal ondernemers zal vervroegd stoppen en anderen zullen doormiddel van schaalvergroting proberen kosten van deze eisen te beperken. Er blijven evenveel varkens in nederland alleen liggen deze op minder bedrijven die wel een grotere omvang hebben. En alle nieuwe stallen moeten aan de hoogste mileueisen voldoen.
  De totale uitstoot van ammoniak en fijnstof zal hierdoor enorm dalen ! Het kan zijn dat in bepaalde gebieden zoals de LOG gebieden meer varkens komen dan voorheen.
  Gevoed door o.a. de discussie over de Q koorts, word er aangenomen dat grotere concentratie's dieren op een plek een risico vormen voor de volksgezondheid.
  Dit is echter niet wetenschappelijk onderbouwd en er word bijna aan voorbij gegaan dat de nieuw te bouwen "megastallen" minder ammoniak en stof uitstoten dan de verouderde kleinere stallen ! Ik denk dat we in grote lijnen en gemiddeld gezien er enorm op vooruit gaan. Het probleem wat natuurlijk blijft is dat bepaalde bewoners in het buitengebied het vervelend vinden dat er gebouwen in hun nabijheid bijkomen die hun uitzicht kunnen belemmeren of op een andere manier als storend ervaren worden.
  Als je dan je gelijk wilt krijgen is de volkgezondheid een welkom handvat om je protest kracht bij te zetten.
  Of dit terecht is, daar kun je je vraagtekens bij stellen. Het is in ieder geval gemakkelijker om de emotie bij de mensen op te roepen dan het rationeel denken.
  Ikzelf heb altijd geleerd dat beslissen op basis van emotie vaak niet tot de juiste keuze leid.
  De groeten uit het nog steeds prachtige Brabant !

 • no-profile-image

  keutelboer

  Beste Florijntje In Nederland is al ruim 35% van het varkens vlees anoniem vlees . Dat wil zeggen dat de herkomst niet bekent is . Dus import vlees en zo zal het bij pluimvee en rundveevlees wel niet beter zijn . Men kan dus niet nagaan wie het geproduceert heeft en of voedselveiligheid en gezonheid van deze bedrijven in orde is . Tegen dit goedkoper vlees moet de Nederlandse boer concureren . Door de strengere regels op milieu , dierenwelzijn ,voedselveiligheid, prijs van dierrechten enz. worden de winsten per dier kleiner en zullen er meer dieren gehouden moeten worden om een inkomen te halen . Verder noemt u nog enkele ziekten die volgens mij in landen voorkomen waar geen mega bedrijven zijn . En hoe komen ze dan hier (of soms met dat goedkoop buitenlands vlees), uit zig zelf zullen ze niet ontstaan . En u heeft gelijk de normale boeren kunnen de Nederlandse markt makkelijk blijven bedienen . Maar dan zal de consument ook een hogere prijs willen of moeten betalen om zo de eis kunnen te stellen dat er geen buitenlands vlees meer in Nederland verkocht wordt .Want wat de consument koopt wordt geproduceert . Als er naar een produkt geen vraag meer is zal het in de winkel niet meer in de schappen liggen . De opstand die u bedoelt is niet terecht als mijn zijn koop gedrag hier niet op afstemt .En als alle eissen en regels doorgaan zullen er na 2013 minder dan de helft van de boeren van nu overzijn . Dus het is verplicht duur aanpassen en groeien om inkomen te halen of afbouwen en stoppen . En geloof maar dat de meeste boeren niet voor mega bedrijven zijn .

 • no-profile-image

  bert

  ze doen net of het over de mega gaat.
  maar ze beperken vooral de gezins bedrijven.

 • no-profile-image

  ard Hoornenborg

  Allemaal leuk en aardig maar de basis onder de reconstructie valt er zo onder weg. Intensieve veehouderij weg uit extensiveringsgebieden en nieuwvestiging in LOG's. Als het één vervalt moet er elders meer ruimte komen. Oftewel mogelijkheden in extensiveringsgebieden en een groter bouwvlak in de verwevingsgebieden op plekken waar dat redelijkerwijs mogelijk is.
  P.s. als iedereen nou eens stopt met die anonieme onzin reacties en gewoon z'n naam vermeld!

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.