Home

Achtergrond 297 x bekeken

Geen desinvesteringsbijtelling WKK’s tomatenteler

Een tomatenteler komt met de schrik vrij. Volgens de rechtbank Den Haag is er geen sprake van een desinvestering voor de investering van (uiteindelijk) een drietal WKK’s.

Kort samengevat is de uitspraak van de fiscale rechter de volgende:

Y B.V. - die tomaten teelt - heeft een projectontwikkelaar de opdracht gegeven tot het leveren en installeren van onder meer vier warmtekrachtinstallaties (WKK's). Y heeft de investering gemeld bij het Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (Biwa). Uiteindelijk zijn er drie WKK's aan eiseres geleverd. De kostprijs daarvan was minder dan het door Y bij Biwa gemelde bedrag. Y heeft SenterNovum geinformeerd over de gewijzigde investeringen en heeft vervolgens een verklaring voor de drie WKK's verkregen. In geschil is of er sprake is van een desinvestering die moet leiden tot een desinvesteringsbijtelling en zo ja, of het vertrouwensbeginsel verhindert dat verweerder een succesvol beroep kan doen op interne compensatie.

Rechtbank 's-Gravenhage oordeelt dat het enkele ongedaanmaken van een investering onvoldoende is om op grond daarvan een desinvesteringsbijtelling in aanmerking te nemen. Nu Y voor de uiteindelijk verkregen drie WKK's een verklaring van SenterNovum heeft verkregen en daarover investeringsaftrek heeft genoten, kan er met betrekking tot de eerste vier WKK's geen desinvesteringsbijtelling plaatsvinden. Dat Y de uiteindelijk aangeschafte drie WKK's te laat heeft gemeld, doet daar niet aan af. Het budgettaire belang van de overheid is hier niet in het gedrang gekomen. Het beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie: LJN: BL4476, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 08/5396

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.