Home

Achtergrond

GLB moet over heel andere boeg

Stop de liberalisering van het landbouwbeleid. Nieuw beleid moet leiden tot duurzame gezinsbedrijven, eerlijke prijzen en zoveel mogelijk veevoer- en voedselproductie in Europa, vinden Gerrit Roos (voorzitter van Platform Aarde Boer Consument) en Natasja Oerlemans (werkzaam voor Milieudefensie).

Na meer dan een halve eeuw industrialisatie en schaalvergroting van landbouw en voedselproductie is de duurzame gezinslandbouw in Europa aanzienlijk afgenomen. Ons voedselsysteem is afhankelijk van goedkope fossiele brandstoffen en importen van veevoer, terwijl er sprake is van ongezonde consumptie van te veel calorieën en vetten.

Stijgende energiekosten, drastische achteruitgang van de biodiversiteit, klimaatverandering en afnemende water- en landvoorraden bedreigen de voedselproductie. Dit terwijl een groeiende wereldbevolking de dubbele last te dragen krijgt van honger en chronische ziekten ten gevolge van overconsumptie. We kunnen deze uitdagingen alleen goed oppakken als we zowel de landbouw zelf als het beleid op het vlak van landbouw en voedsel heel anders gaan benaderen.

De EU moet de cruciale rol van de duurzame gezinslandbouw voor de voedselvoorziening erkennen en ondersteunen. De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in 2013 biedt grote kansen een einde te maken aan liberalisering van het landbouwbeleid. Een nieuw beleid moet overproductie tegengaan en het evenwicht tussen vraag en aanbod handhaven, zodat boeren kostendekkende prijzen kunnen verdienen, en consumenten eerlijke prijzen betalen voor milieu- en diervriendelijke producten.

We zullen de maatschappij en de politiek vragen – vandaag de vaste Kamercommissie voor landbouw in een petitie – of zij zich hard willen maken voor onder meer: het bevorderen van gezonde eetpatronen en de consumptie van lokale seizoensproducten; overal in Europa moeten boeren kunnen blijven produceren op gezinsbedrijven waarmee ze een eerlijk inkomen kunnen verdienen, wat een flexibele marktregulering vereist en voedsel- en veevoerproducten moeten zoveel mogelijk in Europa verbouwd worden, wat de de import van soja kan beperken. Verder mag het GLB de voedselsystemen in ontwikkelingslanden niet schaden en moet Europa het milieu respecteren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.