Home

Achtergrond 1 reactie

Erwten zaaien om koolduiven weg te lokken

De afdeling West-Friesland van LTO start een proef met het weglokken van koolduiven door het zaaien van graan en erwten.

LTO zoekt telers die incourante percelen of hoeken willen inzaaien met deze gewassen. Het zou koolduiven wegtrekken van koolpercelen. De duiven zorgen, naast kauwtjes en zwanen, voor grote overlast door vraat. Schade door duiven komt niet in aanmerking voor vergoeding uit het Faunafonds doordat de vogels bejaagbaar zijn.

Met de wildbeheereenheid van jagers heeft LTO afspraken gemaakt de wildschade in kaart te brengen en over gerichte bejaging. Voor de extra teelt erwten en graan heeft LTO met Agrifirm en een loonwerker sponsorafspraken gemaakt voor het inzaaien van de delen van percelen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Edel Schwein

    Pas maar op!! Voordat je het weet lok je spotvogels naar deze percelen.....en daar ben je zomaar niet vanaf......

Of registreer je om te kunnen reageren.