Home

Achtergrond

Eerste Kamer stelt besluit omgevingsvergunning uit

De Eerste Kamer heeft een besluit over het invoeren van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgesteld tot 23 maart.

Die wet regelt met name dat er één omgevingsvergunning komt, in plaats van een veelheid aan vergunningen op het vlak van ruimte, water, natuur en milieu. De Senaat was uiterst kritisch over de invoeringswet. Belangrijkste bezwaren zijn dat de bijbehorende computerondersteuning nog niet klaar is; dat de verhouding tot andere wetgeving (met name de Crisis- en herstelwet) niet duidelijk is; en dat de kwaliteitseisen aan de vergunningen dusdanig zijn opgeschroefd dat daarmee het doel van de operatie – versnelling en vereenvoudiging van de vergunningverlening – wordt ondermijnd.

De Eerste Kamer wil nu eerst een brief van Vrom-minister Tineke Huizinga-Heringa, waarin zij uiteenzet hoe de Wabo zich verhoudt tot de op te richten regionale omgevingsdiensten. Die moeten toezien op de handhaving van de milieuregels.

De regionale omgevingsdiensten komen nog uit de koker van de voorgangster van Huizinga-Heringa, Jacqueline Cramer. De Senaat verzette zich eerder tegen het verplichte instellen van die diensten. Een meerderheid vindt dat gemeenten en provincies de handhaving zelf moeten regelen.

VNG en IPO zijn ook geen voorstander van de diensten, een nieuwe laag waaraan ze vrezen bevoegdheden te moeten afstaan. Op korte termijn houden beide koepels een conferentie over Wabo en omgevingsdiensten. Daarna volgt weer bestuurlijk overleg hierover tussen rijk, provincies en gemeenten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.