Home

Achtergrond 1 reactie

Cumela naar rechter om verdeling suikergeld

Loonwerkersorganisatie Cumela stapt naar de rechter over de verdeling van het geld uit het herstructureringsfonds voor de suikersector.

De loonwerkers vinden dat zij te weinig geld krijgen uit het fonds.

Landbouwminister Verburg houdt vast aan de verdeling van het budget van bijna 7,9 miljoen euro. De bietentelers krijgen 6,9 miljoen euro en de loonwerkers 1 miljoen euro.

Cumela-directeur Jan Maris vindt dat een schijntje. "De loonwerkers verzorgen 90 procent van alle werkzaamheden in de bietenteelt. Een accountant heeft berekend dat de herstructurering van de suikersector de Nederlandse loonwerkers 11 miljoen euro schade heeft gekost door vervroegde afschrijving van machines."

Maris vindt dat zeker 5 miljoen euro naar de loonwerkers moet. "Het CBB zal nu een uitspraak moeten doen over de verdeling van het geld."

Herstructureringssteun,

Minister Gerda Verburg (LNV) heeft de regels voor de verdeling van geld uit het herstructureringsfonds voor de suikersector aangepast, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008. De bevoegdheden van de minister inzake de verdeling van het geld zijn verduidelijkt.

Begin dit jaar verwierp de rechter (College van Beroep voor het bedrijfsleven) de eerder door Verburg gemaakte verdeling van de herstructureringssteun, omdat ze daartoe juridisch niet bevoegd was. Over de verdeling zelf deed de rechter geen uitspraak.

De zaak was aanhangig gemaakt door loonwerkersorganisatie Cumela. Dat vond de totale bijdrage voor de loonwerkers, 1 miljoen euro, te weinig. Bij de herstructurering van de Europese suikersector is een fonds in het leven geroepen, dat uitkeert bij het uit de markt nemen van productie. Het meeste geld gaat naar suikerfabrieken, maar 10 procent is bestemd voor telers en loonwerkers, zo is bepaald. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze het geld onder telers en loonwerkers verdelen.

Voor Nederland gaat het bij dat laatste om bijna 7,9 miljoen euro. Verburg heeft besloten om daarvan 6,9 miljoen euro uit te keren aan de telers en 1 miljoen euro aan de loonwerkers.

Lees ook Verburg past regels verdeling suikergeld aan

Eén reactie

  • no-profile-image

    ontevredenboer

    LNV kan heel goed gelden verdelen :(

Of registreer je om te kunnen reageren.