Home

Achtergrond 35 reacties

CDA wil af van experiment Oostvaardersplassen

Niet ingrijpen, tenzij. Dat is het uitgangspunt voor het beheer in natuurgebied Oostvaardersplassen.

En eind januari vond een Kamermeerderheid nog dat dit zo moest blijven, maar CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel heropent de discussie.

Ormel wijst op beelden en berichten die aangeven dat de dieren nu lijden door gebrek aan voedsel en te laat uit hun lijden worden verlost. En dat was niet de afspraak, vindt hij. Voor een Kamermeerderheid en demissionair minister Gerda Verburg (LNV) was ook het aanhoudende winterweer eind 2009 en begin 2010 echter nog geen reden om de koers te verleggen.

CDA'er Ormel wil af van het experiment in de Oostvaardersplassen, waar volgens hem de mens moet bepalen hoeveel dieren er leven. Nu is het voedselaanbod bepalend hoeveel dieren er in het gebied zijn. Tegenstanders stellen dat juist door te gaan bijvoeren het aantal dieren weleens te hoog kan worden.

Hoewel de Kamer zich destijds achter de adviezen schaarde van internationale deskundigen, klinkt de roep om bijvoeren of een andere vorm van beheer eigenlijk steevast tijdens strenge winters. Voorlopige cijfers geven aan dat deze winter tot nu toe 686 dieren zijn gestorven in de Oostvaardersplassen, minder dan verwacht. In de winter van 2008-2009 lieten in totaal ruim 900 dieren het leven.

Staatsbosbeheer heeft overigens een andere kijk op de gang van zaken rond de emoties oproepende beelden van een verdrinkend hert. De organisatie laakt de rol van een bezoeker die het rustgebied voor herten inging. De rust van het dier is verstoord en er is geen actie ondernomen om het uit zijn benarde positie te redden, waardoor boswachters het een kwartier nadat de beelden zijn gemaakt uit zijn lijden moesten verlossen, stelt Staatsbosbeheer.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  katja

  Ga svp naar WWW.OOSTVAARDERSPLASSEN-STERFTE.NL En zie hoevér het Wormen en Madenbeleid van het CDA ons land al heeft doen verworden!

 • no-profile-image

  koetje

  Zet in november maar een hek om denhaag en dan maar eens kijken hoe de toestand in april is want zo gaat het daar ook,de zwakken gaan het eerst.

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  Even voor de duidelijjkheid: We hebben in Nederland bijna nergens echte natuur, overal heeft de mens ingegrepen dus experimenten als deze en het uitzetten van edelherten in het Weerterbos zijn belachelijk.
  Bij de bekende zooloog Grmzek stond al over het edelhert: (deel VIII, blz. 197)
  citaat van directeur Hellabrun in Munchen, heinz Heck:
  Het dier moet dienovereenkomsig gevoed zijn en wij weten tegenwoordig dat de meeste gebieden de veelzijdige voeding die eeuwen geleden nog aanwezig was, niet meer opbrengen.
  Zelfs de herten die niet in dierentuinen, maar in de vrije natuur leven, hebben wij hun natuurlijke omgeving als een vloerkleed onder de poten weggetrokken en er een geheel ander vloerkleed, namelijk dat van de bruikbaarheid voor de mens, voor in de plaats gegeven...Het gevolg van dit alles is dat ze in de wildbaan door de mens moeten worden gevoed, anders komen ze de moeilijke jaargetijden niet door.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Je bedoelt het gesprek van oud-hoogleraar diergeneeskunde Maarten Frankenhuis met Frans Vera, beste Kritische Lezer? Ja, het was wel duidelijk wie de werkelijke deskundige was! En over de rechtspraak: onze rechterlijke macht is volkomen verworden tot een schaamteloze vazal van de totalitaire machtsmibruikende overheid. Alsof we de klok honderden jaren hebben teruggezet! Maar dit totaal verkanderde instituut heeft beslist haar langste tijd gehad, daarvoor zijn er signalen genoeg. Daarom is het ook zo vreselijk belangrijk dat er bij de volgende verkiezingen op democratische wijze correct doch genadeloos wordt afgerekend met het machtswellustige politieke monster dat het allemaal zover heeft laten komen. En dan zijn uiteindelijk misschien al die stakkers in de Oostvaardersplassen niet voor niks gestorven!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Als men inderdaad wolven gaat uitzetten in de Ovpl dan wordt dat zéker een ramp. Want het is te voorzien wat er gaat gebeuren. Op de Veluwe worden de rasters al op veel plaatsen kapot geknipt door jagers die erop uit zijn om ongelimiteerd op zwijnen te kunnen jagen. Op Vlieland hebben jagers vossen uitgezet en nesten vernield met het doel om de vos nog meer in diskrediet te brengen. Het is dus voorspelbaar dat het raster van de Ovpl kapot gemaakt zal worden om de hetze tegen de wolf aan te wakkeren. Het is wel genoeg zo. We hebben al ruimschoots voldoende dierentuinen en pretparken. Al het gehouden vee dus zo gauw mogelijk eruit en een ecologisch verantwoord beheer in dit unieke zoetwatermoerasgebeid.

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Weer CDA.De rentmeesters onder ons. Straks verkiezingen. Stem niet op deze partij.Het is geen partij meer voor de boeren en zeker niet voor een goede natuurontwikkeling. STEM LIJST GIJS !

 • no-profile-image

  koetje

  En dit moet dan natuur zijn,het lijkt meer op een lopend buffet voor aas-eters wanneer je die beelden ziet op die dierensterfte-site,kappen met die waanzin ons parlement moet zijn verantwoordelijkheid maar eens nemen en niet alleen in verkiezingstijd he CDA.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Wat een ongelooflijk ARROGANTE BAL die Frans Vera.

 • no-profile-image

  leo

  waar het CDA het idee van gepikt heeft maakt me niks uit maar het is wel het beste wat ik ooit van hun heb gehoord.

 • no-profile-image

  koetje

  Zeg Koetje Boe 11.06,ik ben het wel met je eens maar bedenk zelf even een naam aub.

 • no-profile-image

  Leen Vreugdenhil

  Henk Ormel is notabene dierenarts. Twee maanden geleden heeft de PVV een soortgelijk voorstel ingediend en toen werd het weggestemd. Nu dient het CDA een soorgelijk voorstel in om het publicitaire gewin naar zich toe te trekken. Het toont eens te meer de dubbele moraal, de selectieve betrokkenheid en de argumentatieve willekeur aan die deze partij hanteert.

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Die boer in Zeeuws Vlaanderen zal wel vervolgd worden voor verwaarlozing.Wie klaagt nu SBB aan ?

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Dierenmishandeling is een Misdrijf! De Ovpl zijn eigendom van de Nederlandse belastingbetaler. Maar SBB is een verzelfstandigde onderneming die als beheerder van het gebeid optreedt. En die heeft dit rijkseigendom met voorbedachte rade misbruikt om er een te voorzien dierenleed te situeren. Leuk juridisch puzzeltje! WWW.OOSTVAARDERSPLASSEN-STERFTE.NL

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Juridisch valt er geen eer aan te behalen. De "recht"erlijke macht heeft zich zoals gewoonlijk als één blok achter de overheid geschaard.

 • no-profile-image

  johan karel pieter bosschenvelde

  Wat een vreselijke wantoestanden vinden er plaast in onze vrije natuurgebieden. Beestachtig! Waartoe respectloos confessionalisme kan leiden! Maar mijn grote complimenten voor de makers van de fotoreportage en documentaire op WWW.OOSTVAARDERSPLASSEN-STERFTE.NL Ik zend het aan al mijn duizenden contacten overal ter wereld. Opdat eenieder van de neergang van onze beschaving kan kennisnemen.
  Mr.dr.ir Johan Bosschenvelde.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Er zijn inderdaad al jarenlang plannen om wolven uit te ztten in de Ovpl. En ook elanden, omdat die het op een aantal plaatsen verbossende moeras wél open kunnen houden. Maar SBB wil de boel ook een jaar of tien droog laten vallen om in te klinken, want het gebied ligt veel hoger dan de aanliggende polder die wél al een halve eeuw aan het inklinken is. Dit doemscenartio is er en het wordt dan ook hoog tijd dat het gebeid uit de klauwen van SBB gered wordt!

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Laat deze beelden svp de hele wereld overgaan. Iedereen weet dan meteen hoe het is gesteld met dit "hoogwaardige kennisland".

 • no-profile-image

  Leen

  StaatsBOSbeheer moet maar op BOS gaan passen. Dierwelzijn is ze niet toevertrouwd.

 • no-profile-image

  boerke

  Met twee maten meten is wat er gebeurt als het gaat om dierenwelzijn. Wat heden ten dage, en maar goed ook, in de landbouw onaanvaardbaar is, moet volgens de geleerden in onze moderne natuur wel kunnen! De waanzin ten top!!!

 • no-profile-image

  spotvogel

  OPGELET! Als het CDA haar zin krijgt, dan mag er binnenkort jaarrond met het kogelgeweer "beheersmatig" gejaagd worden op koeien, stieren, paarden en herten die binnen een raster gehouden worden op natuurreservaatsgronden die formeel van alle belastingbetalers zijn! Het is onzin dat de kamer destijds besliste op grond van adviezen van internationale deskundigen. Er is namelijk geen enkel land ter wereld waar men duizenden koeien, herten en paarden samenbundelt op een paar hectaren onland en ze vervolgens zonder eten jaarrond aan hun lot over laat. Zulke internationale specialisten bestaan er dus simpelweg niet! De volstrekt waanzinnige rauwdouw die dit plan bedacht heeft heet Frans Vera (thans hoogleraar aan de WUR), de SBB-consulent die hem daarin onvoorwaardelijk steunde was Harm de Jong en de beheerder die de zaken daar nu al 28 jaar lang naar de mallebiezen helpt en alles aan elkaar liegt is Hans Breeveld. Er zijn langs de rasters kralen waarin de dieren makkelijk bijeengedreven kunnen worden. Wat z.s.m. moet gebeuren is een strenge selectie van alle dieren door veterinair deskundigen. Alle wrakke dieren moeten gesepareerd en elders opgevangen en verzorgd worden. Verder moeten alle stieren, hengsten en herten gesteriliseerd worden. En er moet een verantwoord veebezettingsplan worden gemaakt waarbij tevens rekening wordt gehouden met grazend medegebruik. Bijvoorbeeld door de meer dan 80.000 ruiende Grauwe Ganzen die daar in mei, juni en juli terecht moeten kunnen. En er moet ook weer ruimte komen voor een normale reeënpopulatie. Vanwege de dramatische overbegrazing door koeien, paarden en herten komt er namelijk nauwelijks nog een ree in het gebied voor. Ook hazen en konijnen zijn er vrijwel uitgestorven. Reden: voedselgebrek! Staatsbosbeheer zou eigenlijk ontheven moeten worden van de bevoegdheid om dit gebied nog een dag langer te beheren. Want die organisatie heeft het grootste zoetwatermoeras van West- Europa doen verworden tot een poel des verderfs! Zie WWW.OOSTVAARDERSPLASSEN-STERFTE.NL

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hoi Gijs, ik wilde juist een aanvulling geven op dat stuk van Spotvogel. Want straks vallen er natuurlijk weer jagers en boeren over die 80.000 Grauwe Ganzen. Beste Spotvogel, je had er uitdrukkelijk bij moeten zeggen dat dit niet onze Nederlandse ganzen zijn, maar vogels uit Scandinavië en Duitsland die al tientallen jaren in de Ovpl komen ruien en dan na een paar weken weer terug vliegen naar de streken waar ze vandaan komen. Staatsbosbeheer is daar helemaal overheen gewalst met die grote grazers, omdat Vera hen zei dat die ganzen wel elders konden gaan ruien. Nét zoals hij door de verruiging en verbossing van al die 'nieuwe natuur' ook onze weidevogelstand heeft gemold. Vera is de schadelijkste parasiet die er in onze natuur rond loopt. Kijk maar op www.oostvaardersplassen-sterfte.nl

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat is het punt nu net, Herkauwer. Er is al een uitspraak over geweest. Luister nog maar eens naar het gesprek tussen die Vera en die andere man (ik ben zijn naam even kwijt), daar laat die man zich op niet mis te verstane wijze uit over de "recht"erlijke macht. Die rechterlijke macht vond inderdaad dat dit gewoon kon. Maar ja, met een niet functionerende "recht"erlijke macht, kan de overheid ook onbeperkt haar gang gaan. Gekken hebben de macht hier.

 • no-profile-image

  koetje

  Wat de heer Frankenhuis toen zei in dat onderonsje met Vera was dat je geen echte natuur kunt hebben zonder natuurlijke vijanden zoals wolven,beren,lynx,puma,leeuwen enz.Het grootste gevaar is,zeker na veel protest wat zeer terecht is, dat SBB onder aanvoering van Vera straks versneld wolven gaat uitzetten alleen al om hun gelijk te halen.Ondersteund door de PvdD.Ik kan mij niet voorstellen dat veehouders in de buurt van de Ovpl.hier op zitten te wachten.Voor herten,paarden en koeien kun je wel afrasteren,voor wolven niet!!

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Is de PvdD het eens met dit soort praktijken?Ik , Gijs kan me dat niet voorstellen. Kan iemand van die partij dat hier uitleggen ? Straks weer verkiezingen. Stemt alle op lijst Gijs.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Met die beelden op mijn netvlies zou ik de Oostvaardersplassen nu niet direct een pretpark willen noemen, Herkauwer!

 • no-profile-image

  I.P. Kenner

  Reageer zelf maar Van den Bergh onder al uw namen; Spotvogel, Katja, Wipstaartje, Herkauwer, enz. U bent goed in staat om alleen een heel forum te vullen met 100 of meer "reacties".

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Waarom reageert er niemand? Heeft het CDA-bestuur de hele achterban monddood gemaakt? Zou mij nix verbazen!

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Heeft die Ormel niet een enorme berg boter op zijn hoofd? Iedereen die verstand heeft van het verloop van een uithongeringsproces had met nieuwjaar al geconcludeerd dat dit drama zich zou voltrekken. Toen waren er nog geen verkiezingen op komst en derhalve een ondergeschikt item. Nu het drie keer te laat is voor de dieren moet er politiek gewin gemaakt worden. Heer Ormel, schaam U. Voordat er in dat gebied weer iets groeit, als ooit, want zelfs de bomen gaan het loodje leggen, is het ver in het groeizame voorjaar. Wanbeleid van een ongelooflijk stelletje debielen.

 • no-profile-image

  B.Teunissen

  Nu is de tijd rijp om met dat zgn.experiment te stoppen.Geen doorsnee burger heeft hier om gevraagd en al helemaal niet om met deze ellende te worden geconfronteerd.De speeltuin voor de bioloog,met steun van de partij voor de dieren.Woensdag is het kamerdebat.Daar is de hoop nog op.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dat zullen we dan nog wel eens zien Kritische Lezer. De Oostvaardersplassen zijn dan wel van de Staat, maar SBB is geprivatiseerd en geen staatsbedrijf meer. Zij voeren het beheer in staatsnatuurterreinen en zij zijn de verantwoordelijke voor de veestapels. En er zijn op onvoorstelbaar grote schaal dieren mishandeld. En mishandeling van één enkel dier is een Misdrijf. Kijk maar eens op de film en de foto's hoeveel enkele misdrijven er daarop al getraceerd zijn! Daarom moet deze info de hele wereld over en zo breed mogelijk bekend worden. Want deze vuiligheid moet voorgoed worden uitgeroeid. Nét als ons doodzieke en kostmisselijkmakende 'rechts'systeem!

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Heb gehoord dat de omstandigheden zo slecht zijn dat een Spotvogel er nog niet wil huizen.....

 • no-profile-image

  herkauwer

  Argeloze Delight, dat is geen uitgebreid versalg van een deskundige delegatie, maar een gewrocht van twee ondeskundige dames die zich door 'het monster van de Ovpl' Hans Breeveld, ongelimiteerd oren aan lieten naaien terwijl zij in de luren gelegd werden! Daaraan gaan natuurgebieden, dierenrechten en ideologiën ten gronde. Dogmatische politiek? Dass hatt man nun davon!

 • no-profile-image

  Delight

  De PvdD heeft afgelopen week een werkbezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen. Het uitgebreide verslag staat op www.partijvoordedieren.nl.

 • no-profile-image

  Edel Schwein

  Ze moeten die lui van SBB een winter in een concentratiekamp opsluiten.Want opsluiten dat is het.....

 • no-profile-image

  dierenvriend

  om welke dieren het ook gaat ,Watervogels, ,Paarden,Koeien,Schapen ,Herten,andere Vogels en andere Dieren ,alles heeft de hulp van de mens nodig met erge VORST en DROOGTE moeten de mensen zorgen voor WATER en VOER .

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.