Home

Achtergrond 308 x bekeken

CBS: hoogste hectareopbrengsten akkerbouw sinds 1994

Akkerbouwers hebben vorig jaar de hoogste opbrengsten per hectare geoogst van suikerbieten, pootaardappelen, wintertarwe en zomergerst sinds 1994.

De gemiddelde opbrengst van consumptieaardappelen was vorig jaar met 51.800 kilogram per hectare iets lager dan in 2008.

In 1994 begon het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met het meten van opbrengsten van akkerbouwgewassen. Volgens het CBS was de productie van consumptieaardappelen en zaaiuien vorig jaar nagenoeg gelijk aan die in 2008. Flevoland produceerde bijna de helft van de Nederlandse zaaiuien. In deze provincie is 71.600 kilogram uien per hectare geoogst. Dat is 9 procent meer dan in 2008, meldt het CBS in de definitieve oogstraming over 2009.

De totale bruto-opbrengst van tarwe is vorig jaar uitgekomen op 1,4 miljoen ton. Dat is ook het hoogste sinds 1994.

De akkerbouwers hebben vorig jaar 3,646 miljoen ton consumptieaardappelen geoogst. Dat is iets meer dan de 3,631 miljoen ton die in 2008 is geoogst.

De pootaardappeloogst heeft 1,434 miljoen ton opgeleverd. Alleen in 1999 en 2000 is meer pootgoed geoogst. Door de grote oogst van vorig jaar staan de prijzen onder druk.

De akkerbouwers hebben vorig jaar 1,221 miljoen ton uien geoogst. Sinds 1994 zijn alleen in 2004 en 2008 meer uien geproduceerd. Bij de uien leidt de hoge Nederlandse productie dit seizoen niet tot lagere prijzen omdat er in het buitenland veel minder uien zijn geproduceerd.

Opmerkelijk is dat de opbrengsten per hectare bij consumptieaardappelen op de kleigrond tot en met 1997 hoger lag dan bij de consumptieaardappelen die zijn geteeld op zand- of veengrond. Vanaf 1998 ligt de hectareopbrengst op zand/veen in de meeste jaren hoger dan op kleigrond.

Of registreer je om te kunnen reageren.