Home

Achtergrond

Boeren weer voor rechter in Abab-zaak

Een groep van 31 boeren moet zich opnieuw voor de rechter verantwoorden voor het houden van varkens zonder varkensrechten en voor overschrijden van het aantal varkensrechten.

De 31 boeren hebben te maken met een langslepende zaak. In 2002 kwam de zaak aan het licht. In 2005 eiste de rechtbank van Den Bosch forse geldboetes tussen de 15.000 en 40.000 euro en voorwaardelijke celstraffen. De boeren gingen in beroep bij het gerechtshof van Den Bosch. Die sprak de boeren vrij, maar het Openbaar Ministerie ging in cassatie. Daarom wordt de zaak nu opnieuw bij het gerechtshof van Arnhem behandeld.

Het grootste deel van de boeren is lid van de coöperatie Neveco, een samenwerkingsverband van akkerbouwers en varkenshouders in de Hoeksche Waard en Zeeland. De boeren hadden een akkerbouwbedrijf en hebben er een veehouderijtak bij opgericht. Ook zijn er varkenshouders meer varkens gaan houden om de mest af te zetten bij de akkerbouwer.

Na informatie-inwinning en voorlichting van onder meer accountantsbureau Abab en voerleverancier Hendrix Utd, waren de boeren van mening dat ze geen varkensrechten nodig hadden. Volgens de boeren hadden ze voldoende gronden voor fosfaat gebonden mestproductie. Ze zijn daarom van mening dat ze geen varkensrechten hoeven te kopen, maar dat de Staat ze die moet schenken.

Twee boeren hebben in 1989, toen ze voor het eerst gingen samenwerken, wel varkensrechten gekregen. In de jaren 90 besloten ze uit te breiden. Voor dat deel hebben ze geen rechten gekregen. Daar moeten ze zich nu voor verantwoorden voor de rechter. Alle akkerbouwers zijn in 2002 gestopt met het houden van varkens, de varkenshouders hebben het aantal teruggebracht tot het aantal varkens dat ze op basis van hun rechten mogen houden.

De zaak werd vandaag inhoudelijk behandeld op een zitting in Arnhem. Volgende week is de tweede zittingsdag. Het is de bedoeling om de zaak dan helemaal af te handelen, daarna is geen beroep meer mogelijk.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.