Home

Achtergrond 18 reacties

Boeren vrezen effecten grenzen aan bedrijf

Brabantse boeren vrezen negatieve effecten door grenzen aan de grootte van hun bedrijven die de provincie oplegt. Bestuurder Herman van Ham van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) heeft dat gezegd in reactie op de besluiten die Gedeputeerde en Provinciale Staten namen.

Veehouders komen door een maximumgrootte van hun bedrijf in de knel als ze willen voldoen aan duurzaamheidscriteria en bijvoorbeeld willen gaan doen aan energieopwekking. Bovendien voorzien de boeren dat de beoogde verplaatsing van bedrijven weg van woonhuizen in gevaar komt omdat er onvoldoende ruimte is als er nog maar een klein aantal concentratiegebieden overblijft.

De ZLTO stelde vast dat in Brabant geen plek meer is voor echte megastallen en dat past binnen de ideeën van de meeste leden, aldus Van Ham.

Zie ook: Geen nieuwvestiging in LOG

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Laten we met elkaar eens gaan inzien, dat moderne grootschalige landbouw niet past in een parkachtig landschap zoals Nederland is. We nemen graag USA als ons grote voorbeeld, alles groot alles giga, helaas de landbouw in de dichtbewoonde kustgebieden is niet bepaald giga maar meer parklandschap achtig. Eco en Bio boeren met aan huis verkoop of hierop gelijkende verkoop vormen. Zeker geen Bulk voor de uitgeknepen wereldmarkt.
  Wij in Nederland zullen ons eens moeten beraden op waar we heen willen als land. Wil de politiek Vrije Wereld handel en veel export dan moet ze de burger de mond snoeren, kiest ze voor de burger. dus lekker kneuterig, dsn moet ze Nederlandse producten "voorrang" op de consumenten markt geven en de export op termijn laten doodbloeden. Helaas van TWEE WALLEN vreten is nog steeds niet mogelijk!!! De >kool en de geit< sparen gaat ook niet!! Het is beter een verkeere keus te mken, dan geen keus!!

 • no-profile-image

  Frits

  @Boerin, klopt, het is de keuze die gemaakt moet worden. Hte beleid wat al jaren ingezet is, is een beleid dat haaks op elkaar staat. Aan de ene kant stuurt beleid richting schaalvergroting aan de andere kant willen we (omdat het andere beleid een eindige weg is) kleinschalig boeren toch ook nog mogelijk maken.
  Door eerst een keuze te maken of we uberhaupt wel landbouw willen en vanuit dat standpunt eens transparant opbouwen hoe dit er dan uit zou moeten komen te zien rekening houdend met alle aspecten zou een eerste aanzet moeten kunnen geven in een andere benadering dan groei omwille van kostprijsverlaging.

  Voor wat betreft melkveehouderij, het is juist de structurele ontkenning dat een dierziekte geen bedrijging zou kunnen zijn voor mensen dat gevaarlijker is dan de ziekte op zich. (Wel juiste context houden graag) Het erkennen dat het bedreigend kan zijn betekend dat onderkenning de eerste weg naar een oplossing is. Hoe ver kun je als maatschappij afzinken als je ziet dat de gemeente borsele jodiumpillen geeft aan haar inwoners.

 • no-profile-image

  gerrie

  Je kunt toch nog altijd de hoogte in

 • no-profile-image

  kani Baal

  Begrijpen die boeren wel dat de inwoners de voortdurende de kop opstekende dierziektes zat zijn? Denkt men nou werkelijk dat men dat afslachten van gezonde drachtige geiten vergeet? Er zijn grenzen en die zijn allang bereikt....

 • no-profile-image

  boerin

  Beste NL burger,
  Nergens ter wereld heeft de burger zo'n overvloed aan hoogkwalitatief voedsel, milieu en diervriendelijk geproduceerd op eigen bodem. Jullie prioriteit zou moeten liggen in het politieke afdwingen van een eerlijke prijs voor de NL boeren en tuinders. Zolang dit niet gebeurd, dwingt U ze indirect tot schaalvergroting.
  Hier ligt net zoals Han zegt DE KEUZE.

 • no-profile-image

  Arend Otten

  www.milkmarketingplan.com geeft verruiming van grenzen.Geen negatieve effecten maar positieve effecten.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik begrijp dat het vervelend voor de betreffende ondernemers is, maar ik vind het van een groter belang om maatschappelijk draagvlak binnen de samenleving te houden. Raken we dit kwijt, dan kunnen we op den duur allemaal inpakken. Laten we eerlijk zijn, hoeveel agrariers zijn voor megabedrijven. Niet omdat we geen respect voor de ondernemers hebben, maar meer dat dit het draagvlak in de samenleving ondermijnt, met als gevolg dat er allerlei emotionele argumenten een rol gaan spelen zoals je nu bij de Q-koorst ziet. Asl we deze zaken niet serieus nemen kan ik voorspellen dat er nog veel meer "bagger" over agrarisch Nederland gestrooid wordt, met alle gevolgen vandien.

 • no-profile-image

  R

  Jan: deze megastallen vergroten onnodig de risico's van het leven.

 • no-profile-image

  john

  kom op zeg de bv nederland is niet om aan het opschalen met de varkens.. door ons dierrechten systeem komt er geen varken meer in nederland dan 10 jaar geleden.. dat nu bedrijven inmiddels 2 keer zoveel varkens nodig hebben om al die welzijnseisen, uitstooteisen etc te betalen snapt de gemiddelde burger niet... Als ik nu met 120 zeugen of 800 vleesvarkens mijn ondernmersinkomen kan halen net zoals 20 jaar geleden hoef ik niet op te schalen maar inmiddels heb ik de winst van 150 zeugen nodig om de welzijns en milieueisen te betalen. Het zijn niet de boeren die de negatieve spiraal in werking hebben gezet maar beleid van ministers die geen verstand van zaken hebben!

 • no-profile-image

  ja

  Ik maak mij enorme zorgen. Ik hoop dat de enorme verschikkelijke ziekte die meerdere mensen oa florijntje heeft opgelopen daar in vroomhoopje niet besmettelijk is. Die zwijnen daar lijden aan de ODLEZS (OnnozelDomLullenEnZeikenSymdroom) Ruimen lijkt me het beste.

 • no-profile-image

  Florijntje

  @ melkveehouder zuiden":

  Er gaat geen enkel, en dus ook geen economisch, belang boven het belang van de gezondheid en het welzijn van mensen.
  Nu we aan de lopende band zien en merken wat de gevolgen zijn van grootswchalige bioindustrie in een klein land, lijkt het dan ook logisch dat er een eind wordt gemaakt aan dit streven van slechts een handvol "ondernemers".
  Of dat nu direct , dan wel over een paar jaar zal plaats vinden is natuurlijk een vraag. Maar dat er geen draagcvlak meer is in de samenleving voor deze foute schaalvergroting is evident.

  Wat mij bevreemd is je opmerking over : emotionele argumenten een rol gaan spelen zoals je nu bij de Q-koorts ziet".

  Na dertien doden en duizenden zieken en tienduizenden dode dieren kun je m.i toch niet meer van emotionele argumenten spreken.
  Voor de families die het betreft is het een ramp. Reden te meer om te stoppen met grootschalige bioindustrie. Dan komt er tenminste nog iets positiefs uit dit verhaal tot stand.
  Of wachten we op het zoveelste, door het CDA betaalde rapport, waarin we ongetwijfeld kunnen lezen dat de Q-koorts problemen ontstaan zijn door herten of onze eigen huisdieren?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Han, je reactie van 11:10 is me uit het hart gegrepen. Ik heb het al eens eerder gezegd: beperking van megastallen staat haaks op de vrije wereldhandelgedachte. Het is het een of het ander.

 • no-profile-image

  groeten uit

  hypocitie ten top de grooste haven van de wereld nog grooter maken met een 2 de maasvlakt de grooste luchthaven nog groter maken in schiphol alles om nog sneller en goedkoper veel landbouw produkten waaronder vlees en melk uitverrelanden met slechtwelzijn en risicos voor voedelsveiligheid te kunnen inporteren
  en vervolgens produktie van hooge kwaliteit van eigenbodem omzeep helpen
  als dit kan dan daag ik ze uit een burgerinnitatief stop inport voedsel van lagere kwaliteit dan in nederland in geheel europa

 • no-profile-image

  kani Baal

  Ik hoef helemaal niet na te denken om te begrijpen dat Q koorts iets te maken heeft met de zeer grote concentratie van melkgeithouderijen in Brabant. Jan jij bent een sukkel.Jij gaat het niet redden want u denkt dat u niets met de maatschappij van doen heeft. Redneck

 • no-profile-image

  Han

  Veehouder ik kan niet anders dan uw uitspraken onderschrijven. De landbouw zal dus kenbaar moeten maken wat het betekent als ze pas op de plaats maken of mischien wel een stap terug doen terwille van de volksgezondheid en de burger wensen. Als dit betekent dat de notoire groeier moet omzien naar een bedrijf op de eindeloze vlaktes van Amerika of Rusland dat is dan het gevolg van zijn (ondernemers) keus. Wil je groot denken, wil je groot handelen, dan moet je groot (ruim) gaan wonen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Han, het is waar; >de kool en de geit sparen< is een onmogelijke zaak geworden!!!... Boerin USA, heeft ook gelijk of het ene of het andere, daartussen zie ik ook geen mogelijkheden!!!... Laten wij nuchter zijn, beste mensen; er is een ander tijdperk aangebroken!!!!!..... En Nederland is geen Eiland!!!... Dat mogen wij niet vergeten. groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Pietje

  Ach Ach, het is voor de zoveelste keer weer ijskoude sanering van de kleine boeren. Dit om ruimte te geven aan de grote boeren om personeel uit het buitenland in dienst te nemen en deze bijna niets te betalen, zodat de nederlande werknemers op de bank kunnen blijven liggen en de manager van het grote mega bedrijf ook niets hoeft te doen dan uitbuiten van personeel en wat verder voor criminele praktijken in zicht komen, om zich zelf zoveel mogelijk te verrijken , want geld is macht, en macht betekent uitbuiten. Dus toch weer terug bij af.

 • no-profile-image

  jan

  Begrijpen die burgers wel dat de boeren de voortdurende kop op stekende zeurpieten zat zijn!Alles wordt alleen nog maar op emotionele gronden bepaald.Sukkels!Leven is nou eenmaal een risico!Bevalt het niet dan stap eruit zou ik zeggen.Het voortdurende dreigende vingertje van een kanibaal is een bedreiging van de samenleving,denk maar eens diep na!

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.