Home

Achtergrond

Boeren voor Natuur juist aantrekkelijk

Een onjuiste manier van rekenen leidde tot verkeerde conclusies over het project Boeren voor Natuur, zo zeggen de mensen erachter. Boeren voor Natuur is juist aantrekkelijk voor boeren.

Door Judith Westerink, Anton Stortelder en Raymond Schrijver

Boeren voor Natuur zou met vlag en wimpel als economisch het meest aantrekkelijk uit de bus zijn gekomen in het recente DLV-onderzoek naar biologische bedrijfssystemen, als gerekend was met vergoedingen voor alle gronden van het bedrijf. De belangrijkste aanname in het DLV-onderzoek, eenderde van de grond zonder vergoeding, leidde echter tot het vertekende beeld dat 'Boeren voor Natuur een dure grap is voor de boer' (Agrarisch Dagblad 27 februari). De aanname wijkt sterk af van de uitgangspunten van Boeren voor Natuur.

Boeren voor Natuur is gebaseerd op het uitgangspunt dat boeren door middel van het leveren van diensten (bij Boeren voor Natuur een gesloten bedrijfsvoering met betrekking tot nutriënten) economisch gezien even goed renderen als gangbare, grootschalige boerenbedrijven. De extra kosten die een boer moet maken (in grond, vee, arbeid, materieel en infrastructuur) om met een Boeren-voor-Natuuraanpak dezelfde hoeveelheid melk te produceren als een gangbare boer, zijn bepaald op basis van modelberekeningen van DLG. Dat die extra kosten er zijn is evident. Daarom is een vergoeding ook gerechtvaardigd. De boer ontvangt hiervoor langjarig ruim 1.200 euro per hectare. Dat geld wordt uitgekeerd vanuit een gebiedsfonds waarin overheden en particulieren de benodigde middelen gestort hebben.

Als DLV had gerekend met een vergoeding voor alle hectares in het Boeren-voor-Natuurbedrijf, was het resultaat voor dit bedrijf het beste geweest van de vier alternatieven. Nu beperkt het rapport zich tot de aanbeveling dat een vergoeding voor alle grond een goede optie zou zijn voor voldoende compensatie. Vergoeding voor het volledige grondoppervlak is juist een essentieel uitgangspunt van Boeren voor Natuur. Alle grond van het bedrijf draagt in dit systeem immers bij aan het landschappelijke en ecologische resultaat.


Judith Westerink, Anton Stortelder en Raymond Schrijver werken bij Alterra Wageningen UR

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.