Home

Achtergrond

Biologisch filter innovatie op biobed

Een biofilter kan met bestrijdingsmiddelen vervuild spoelwater voor 99 procent zuiveren. Het is een goed alternatief voor andere reinigingstechnieken.

Een biologisch filter kan goede resultaten boeken bij het zuiveren van spoelwater van spuitapparatuur. De afgelopen jaren zijn hoopgevende resultaten geboekt.

Het biofilter is opgebouwd uit een opvangvat voor spoelwater, dat is gekoppeld aan in elkaar overlopende en gestapelde 1.000-litervaten, waarin een filter van biologisch materiaal is aangelegd.

In het biofilter wordt met gewasbeschermingsmiddelen vervuild water in verschillende etappes gezuiverd. Uit proeven is gebleken dat het gehalte aan bestrijdingsmiddelen in het water met 99 procent kan afnemen na behandeling in het biobed.

Het biofilter is een innovatie op het biobed dat in de jaren 90 in Zweden is ontwikkeld. Het biobed is een kuil van ongeveer een halve meter diep, waaruit het water niet snel doorslaat naar de bodem vanwege een kleilaag. Het bed is gevuld met stro, veen en grond. Het mengsel zorgt voor een bacterieleven dat in staat is middelen biologisch af te breken. Op het biobed groeit gras dat zorgt voor een goede vochtregulering. Het biobed is de vulplaats en de reinigingsplek van de spuitmachines.

Te veel vocht is een probleem in de biobedden. Met te veel vocht verzuipt het systeem, waardoor de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen niet meer optimaal verloopt.

Nadeel van het biobed is bovendien dat het 10 bij 4 meter in beslag neemt. Een biofilter van kuubsvaten vergt door de stapeling veel minder oppervlakte.

Het biofilter vergt wel echter enige investering. Ten eerste moet onder of bij de vul- en reinigingsplaats een reservoir gebouwd worden, waarin het spoelwater wordt opgevangen. Met een pomp wordt de inhoud van het reservoir in het biofilter overgeheveld. Het gezuiverde water kan vervolgens weer als spoelwater worden gebruikt, of worden uitgereden over het veld. Het water is schoon genoeg om op het riool af te voeren.

Berekeningen van Peter Jaeken van de Belgische branche-organisatie Pythofar laten zien dat het biofilter maximaal ongeveer 100 euro per kuub gezuiverd spoelwater kost.

Nadeel van het biofilter is dat de verwerkingscapaciteit beperkt is, bijvoorbeeld in vergelijking met de Sentinel, een zuiveringsapparaat dat een chemische reiniging toepast. Jaeken schat dat de capaciteit van het biofilter niet boven de 10 kuub uitkomt. Dat betekent dat het regenwater niet via de spoelplaats in het opvangreservoir moet terechtkomen.

Om goed te werken moet het biofilter vochtig blijven. Dat kan door het opgevangen spoelwater in kleine hoeveelheden uit de buffer over te pompen naar het filter. Aan de andere kant moet het filter niet overvoerd worden en bovendien gaat de werking achteruit als middelen onverdund in het filter komen.

Bij tests op verschillende locaties die zijn uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR blijkt dat de meeste van de onderzochte onkruidbestrijders, schimmelbestrijders en insecticiden goed worden afgebroken, vertelde Rik de Werd van PPO onlangs op een bijeenkomst over de verwerking van restvloeistoffen.

Soms gaat het echter toch mis, bijvoorbeeld als er piekbelastingen komen in het opvangreservoir. En een beperkt aantal onkruidbestrijders blijkt het biofilter voor een deel te passeren.

De Werd zegt dat de capaciteit van het biofilter nog kan worden vergroot door naast het oorspronkelijke biofilter een nazuivering toe te passen met plantenbakken. Dat is het afgelopen jaar al uitgeprobeerd.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.