Home

Achtergrond

Voorziening op grond van varkensbesluit niet mogelijk

Een varkenshouder kan geen voorziening op grond van het varkensbesluit vormen. De voorziening van € 1.180.000 kan niet ten laste van de winst van 2001 gebracht worden. Dit is de essentie van een uitspraak van de Rechtbank ’s-Gravenhage.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank de volgende:

X oefent door middel van haar dochtermaatschappij(en) een varkenshouderij uit. Op grond van het zogenoemde Varkensbesluit is zij wettelijk verplicht om haar varkensstallen voor een bepaalde datum aan te passen aan de nieuwe welzijnseisen. Voor de aanpassing van de stallen is een offerte opgesteld waarbij de kosten zijn begroot op € 1.180.000. Door X is voor dat bedrag in het onderhavige jaar een voorziening gevormd ten laste van de winst.

Verweerder (de Belastingdienst) heeft deze voorziening niet geaccepteerd. In geschil is of verweerder in strijd met het vertrouwensbeginsel heeft gehandeld. Rechtbank 's-Gravenhage oordeelt dat dit niet het geval is. Aan de omstandigheid dat verweerder de aangiften van twee op het onderhavige jaar volgende jaren, waarin X door haar gemaakte kosten ter zake van een stalaanpassing ten laste van de door haar gevormde voorziening boekt, heeft gevolgd, kan X niet het vertrouwen ontlenen dat verweerder de voorziening alsnog accepteerde. Het beroep is ongegrond.

Meer informatie: LJN: BL2250, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 08/1703

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.