Home

Achtergrond 276 x bekeken 3 reacties

Verschil in visie op termijncontracten

Europese lidstaten zijn verdeeld over de vraag hoe de termijncontracten voor melk gebruikt moeten worden.

Dat is gebleken bij gesprekken van de lidstaten met de Europese ambtelijke groep die zich buigt over de toekomst van de zuivelmarkt. Diverse Europese lidstaten zijn het er wel over eens dat de inzet van termijncontracten een middel is om Europese melkveehouders te beschermen tegen al te grote prijsschommelingen bij melk.

Veel lidstaten zijn volgens persbureau Agra Europe van mening dat de termijncontracten slechts kunnen werken in een redelijk liberale zuivelmarkt. Ze moeten geen aanvulling worden op een stevig pakket aan overheidsmaatregelen, die tot doel hebben de boeren zo veel mogelijk inkomensgaranties te geven. In zo’n omgeving kunnen de termijncontracten niet tot hun recht komen, meenden vertegenwoordigers van diverse lidstaten.

Wel moeten in zo’n marktgeoriënteerde omgeving de overheden de benodigde randvoorwaarden scheppen voor een goed functioneren van de termijnmarkten. Tegenover deze visie staat die van Frankrijk en een aantal sympathiserende staten. De Franse minister van landbouw Bruno Le Maire heeft meerdere keren een lans gebroken voor een termijnmarkt onder stevig overheidstoezicht, als aanvulling op een ook voor het overige goed gereguleerd marktbeleid.

Hoewel veel landen wel sympathie hebben voor het idee van een termijnmarkt, zien ze de invoering van termijncontracten niet als het ei van Columbus, waarmee de instabiliteit op de markt kan worden teniet gedaan. Het wordt vooral beschouwd als een mogelijk nuttige aanvulling op het al bestaande instrumentarium. Een termijnhandel kan helpen om de grootste extremen in de zuivelmarkt op te vangen. Het is geen garantie tegen onverwachte fluctuaties in de markt op zich.

De Europese High Level Group (HLG) voor de zuivel gaat de komende weken verder met het inventariseren van mogelijkheden, om daarmee grote schommelingen van de zuivelmarkt tegen te gaan.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Wim

  Pesoonlijk zie ik niets in een zuiveltermijnmarkt. Dit zal geen hogere melkprijs tot gevolg hebben voor de melkveehouders. De termijnmarktmakelaars willen ook hun portie van de koek hebben die dus weer wordt doorberekend aan de primaire producenten. Plus de speculanten die als vliegen op de stroop afkomen als er elders niets te verdienen valt en de melkprijs fluctueerd. Terecht werd door de europese SER opgemerkt dat melk een primaire levensbehoefte is die je niet aan de vrije markt moet overlaten. Afstemmen van aanbod op vraag dus.

 • no-profile-image

  arjan

  in nederland met zijn allen de lto om zeep helpen zoals we hier in frankrijk met de fnsea proberen en je quotum inschrijven bij de emb en vechten voor het canadeese systeem op europees niveau, de enige oplossing voor een goed gereguleerde markt en een goede vooral constante melkprijs

  - ook maar eens nadenken over hoe men in nederland is geintegreerd in de zogenaamde cooperaties als campina waar jullie met handen en voeten gebonden zijn

 • no-profile-image

  Han

  Arjan. Ik denk net als jij dat een termijn markt voor het merendeel van de Nederlandse boerenmelk onmogelijk is. Deze melk moet immers geleverd worden aan de cooperatie waar men lid van is!!.De prijs wordt uit eindelijk bepaald door de markt van afgelopen jaar. Waar termijn contracten?? Worden we dan ook termijn lid??? of ontkoppelen we het lidmaatschap van de leverings en afname plicht?? Dan is de cooperatie dus een BV geworden van investeerders die alleen veel willen verdienen met hun kapitaal die los staat van melkproductie.
  willen we Russische omstandigheden waarbij Campina weigert je melk op te halen, omdat de afzet even tegen zit en jij even te ver van de fabriek woont of te lastig bent (afspraken wilt nakomen).

Of registreer je om te kunnen reageren.