Home

Achtergrond

Verplicht castratieverbod Milieukeur-varkens

In het nieuwe certificatieschema Milieukeur Dierlijke Producten is castratie van de mannelijke varkens verboden.

Dat heeft de Stichting Milieukeur (SMK), die het certificatieschema beheert, bekendgemaakt. Tot nog toe was stoppen met castreren een vrijwillige maatregel die varkenshouders konden toepassen. Deze maatregel leverde dan extra punten op binnen het certificatieschema.
Het nieuwe certificatieschema is vastgesteld door het College van Deskundigen Agro/Food van SMK. De nieuwe criteria gelden tot 1 februari 2012. Ook bedrijven buiten Nederland kunnen zich laten certificeren voor Milieukeur.

In Nederland past Milieukeur De Hoeve al sinds 2007 geen castratie meer toe. Dat gebeurde destijds vrijwillig en leverde zo extra punten op binnen het certificatieschema. "Wij waren niet per se vóór de stap die nu wordt genomen", aldus directeur Hans Verhoeven van De Hoeve. "We moeten als sector ook niet in een situatie verzeild raken dat we straks het berenvlees niet meer kwijt kunnen omdat er geen markt voor is."

Of registreer je om te kunnen reageren.