Home

Achtergrond 186 x bekeken

Verlies uit putopties niet ten laste van winst

Een agrarische ondernemer kan het negatieve resultaat uit optieovereenkomsten ten bedrage van € 531.497 niet ten laste van de winst brengen. Dit is de uitkomst van een recente procedure bij de Hoge Raad.

Kort samengevat is de aan de Hoge Raad voorgelegde zaak de volgende:

Belanghebbende is per 2001 gestart met het drijven van een agrarische onderneming. Hij schreef zowel in de jaren voorafgaande aan die start als in het jaar 2001 met regelmaat voor grote bedragen putopties op (beurs)aandelen. De hierdoor ontvangen optiepremies dienden, althans dat werd beweerd, ter financiering van de aanschaf van landbouwgronden. Het door belanghebbende geleden verlies op door hem geschreven putopties en het verlies dat hij heeft geleden op de in het kader van de afwikkeling van de putopties afgenomen aandelen, is vastgesteld op € 531.497.

Belanghebbende wenst dat verlies ten laste van het ondernemingsresultaat te brengen. De Hoge Raad staat dit niet toe. De door belanghebbende aangehouden aandelen c.q. de dienaangaande door hem geschreven putopties hebben namelijk niet een direct noch een meer verwijderd verband met de door belanghebbende gedreven agrarische onderneming. Het schrijven en de afwikkeling van putopties behoren niet tot de normale bedrijfsuitoefening van belanghebbende.

Winsten of verliezen uit transacties die niet tot de normale ondernemingsuitoefening behoren, kunnen niettemin als winst of verlies uit die onderneming worden beschouwd, als tussen het resultaat en de ondernemingsuitoefening een nauw verband bestaat. De enkele omstandigheid dat belanghebbende de geldmiddelen die hij heeft ontvangen als premies voor het schrijven van de putopties heeft aangewend ter financiering van de verwerving van bestanddelen van zijn ondernemingsvermogen, is onvoldoende om de optieverplichtingen tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Van een nauw verband als hiervóór bedoeld is door deze omstandigheid geen sprake.

Meer informatie:
HR 5 februari 2010, 08/02949, LJN BJ7943
Rechtbank Arnhem, 20 maart 2007, nr. 05/3795, LJN BB1891
Gerechtshof Arnhem, 5 juni 2008, nr. 07/176
Conclusie A-G Niessen 23 juli 2009, 08/02949, LJN BJ7943

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.