Home

Achtergrond 521 x bekeken 32 reacties

Verburg vindt LNV "kip met gouden eieren"

"Een kip met gouden eieren". Zo oordeelt minister Verburg over het ministerie waar ze minister is en wil blijven.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bijzonder waardevol, zei de minister vanochtend in een gesprek met journalisten over de politieke actualiteit.

Ze prees het departement omdat het de Nederlandse landbouw en voedselproductie ondersteunt in hun internationale voorhoedepositie. Daarvoor noemde zij de drie hoek van ministerie, de universiteit in Wageningen en de praktijk als buitengewoon waardevol.

De minister kreeg vragen over het voortbestaan van haar ministerie omdat premier Balkenende gisteravond in Nijmegen net snijden in ministeries had geopperd. Hij noemde het ministerie van LNV niet concreet, maar velen houden er rekening mee dat dat op het lijstje staat van de ambtenaren die nu bezuinigingen in voorbereiding hebben.

Dat de overheid kleiner en slagvaardiger moet is ook Verburgs mening. Maar het afschaffen van het ministerie verdient een zeer zorgvuldige afweging. "Je moet goed doordenken en doorrekenen wat daarvan de consequenties zijn."

Lees ook: Verburg wil nieuwe termijn

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  OPGEPAST! Er zitten meerdere lieden van LNV in onze fora te infiltreren en desinformatie te spuien. Dat hindert niet, zolang we hen maar niet wijzer maken dan ze al zijn. Eentje noemt zich nu ineens Marinus en denkt zeker met infantielen van doen te hebben. Nee mijnheer, we houden het eventjes lekker onder pseudoniem. Net zolang totdat alle waarheid op tafel ligt!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Hij is weer toppie Juvenalis! Maar ik zou er een roerei van maken. Dan raakt Gerda vast en zeker de kluts kwijt!

 • no-profile-image

  katja

  Het getuigt natuurlijk wél van zelfspiegeling dat Verburg in zichzelf een kip herkent. Maar ik zou, na de kabinetsval, liever spreken van een uitgelegde hen!

 • no-profile-image

  henk

  De gouden eieren worden wel bij de WUR in Wageningen gelegd,hoogleraren met salarissen van meer dan 2 keer de Balkenende norm

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Zeker kan dit wel, Boer uit Enter. Sterker nog: het gebeurt en wel op zeer grote schaal. Een intensief bedrijf mag de opbrengst van de grond + dieren compenseren met de aanvoer van voer. Het MEERDERE voer dat het bedrijf nodig heeft, moet in gelijke hoeveelheid gecompenseerd worden door mestafzet. Het spreekt vanzelf dat als een bedrijf intensiveert, de netto opbrengst per ha. hoger wordt, dus dat je per ha. meer voer aan mag voeren, VÓÓR je mest af moet zetten. Hier komen die geweldig hoge bergen (saldi) vandaan. Ongeveer 85% van de intensieve bedrijven bouwt zo'n saldo op, waarbij er ook wel enkele op of rond het nulpunt uitkomen, maar het gros heeft echt wel in de gaten wat-ie doen moet om z'n land flink te bemesten (boven die wettelijk toegestane 170 kg, die overigens ook maar willekeurig gekozen is) en het overige als zwarte mest af te zetten. Dit heeft alles te maken met omzettingen van plantaardige naar dierlijke mineralen. Processen die door LNV ontkent worden, want volgens LNV zijn alle soorten stikstof immers hetzelfde. De overige 15% krijgt te maken met de zgn. minasgaten. Ook dit is een gevolg van omzettingen in mest, nu zetten anorganische mineralen om in organische mineralen (mesthoopwerking). Deze mensen krijgen dus te maken met idioot hoge heffingen vanwege deze omzettingen, die gewoon een natuurlijk proces zijn. Ook dit wordt door LNV ontkent, want alle mineralen zijn immers hetzelfde (!) De akkerbouwers tenslotte, hebben ook te maken met deze (door LNV en WUR) veronderstelde verliezen. De grotendeels anorganische aanwendingen (kunstmest) zetten ook om in organische mineralen. Je zult echt 2 delen anorg. aan moeten wenden om 1 deel org. te oogsten. Daarom komen de akkerbouwers (en ook de extensieve veehouders) de helft van hun benodigde mineralen tekort. Daar komt dan nog eens een aanscherping van die sukkels van LNV overheen... en tel uit je winst! De problemen in de landbouw wat betreft bemesting worden pas opgelost als de verschillen tussen anorganisch, plantaardig en dierlijk worden erkend (verschillende waarden). Tot die tijd zal het een bende blijven, die veel slachtoffers zal maken.

 • no-profile-image

  boer

  Aan Henk van der Pol, Tollebeek. Enorme saldi opbouwen en mest zonder bon afvoeren? Hoe krijg je dit voor elkaar? Volgens mij kan dit absoluut niet. Normaal moet je al je mest officieel afvoeren, anders krijg je de mestboekhouding totaal niet sluitend. Als dit volgens jou wel kan, graag even een reactie en uiteraard een uitleg.

 • no-profile-image

  boer

  Aan Henk van de Pol: Ik heb m'n best gedaan, maar begrijp er niks van. Onder een intensief bedrijf versta ik: v.b. 2000 vleesvarkensplaatsen met b.v. 3 ha grond. Aanvoer is dan biggen + voer, afvoer is dan slachtvarkens en mest. Nogmaals voor een sluitende boekhouding kun je bar weinig tot zelfs geen mest missen. Ik zal jouw verhaal eens aan mijn voorlichter voorleggen, misschien begrijpt hij het. Groeten

 • no-profile-image

  gerrie

  Wiskundeles met Verburg. Hoe reken ik de opp van een hoek, cirkel, helling etc uit. Vraag het Verburg met haar percelencomputer. Ze zal liever de normen en waarden van het CDA willen naleven. Overal en altijd twitteren, zelfs tijdens vergaderingen zoals Maxim V altijd doet. Zeer asociaal en ongehoord gedrag noemen ze dit. Overigens wel handig als je wilt solliciteren op een leuke baan bij de NAVO. Wouter heeft bijna nooit gelijk, maar dit keer zeker wel.

 • no-profile-image

  Marinus

  Herkauwer,waarheid welke waarheid,jou waarheid is per definitie niet mijn waarheid,de interpetatie van het gegeven hoeft per definitie niet de mijne te zijn.Dat neemt niet weg dat jij wel erg onbeschoft in dit forum door de bocht komt.en blijkbaar geen mening ben toegedaan over het min. van LNV.( van mij mag het blijven)En als de achtergronden van een persoon zo belangrijk voor jou zijn,ik heb er niets op tegen als jij jou complete cv op dit forum plaatst.

 • no-profile-image

  hendrik

  Het min van LNV moet niet worden afgeschaft,daar is het te waardevol voor,en de consequenties zijn te groot voor de agrarische sector,welke de gronden in het buitengebied in beheer hebben.

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Beste Ronny, ik zeg niet dat boeren zich verkeerd gedragen. Natuurlijk maak je gebruik van de mogelijkheden die deze foute mestwet biedt. De werkelijke criminelen zitten op LNV, waar men koste wat kost deze poppenkast in stand wil houden omdat ze anders ongelooflijk op hun bek gaan. Daarbij schuwen ze geen enkel middel. De vele slachtoffers (extensieven en "gaten"), zijn tot op de dag van vandaag bezig om zich alle heffingen en boetes van het lijf te houden. Het gaat me niet om die intensieve bedrijven, dit is alleen om uit te leggen wat er mis is/hoe het in de praktijk uitpakt. Dus misschien kun je beter je pijlen richten op de aanstichters van deze beschamende vertoning; nl. de combinatie LNV/WUR.

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Luister Marinus, ik stel alleen vast dat het stukje uit 2 delen lijkt te bestaan. Verder heb ik Herkauwer te kennen gegeven dat het helemaal niet uitmaakt wie het is, juist omdat we zelf ook fictieve namen gebruiken. Ik zeik dus helemaal niemand af en ben juist erg benieuwd naar het antwoord van Hendrik.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hij komt natuurlijk van een kouwe kerMIS thuis!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  LTO-hater, ik denk niet dat we nog iets van die Hendrik gaan vernemen. Volgens mij heeft Herkauwer het wel bij het rechte eind en is het een LNV ambtenaar met Brusselse betrekkingen. En die Marinus kennen we ook, maar dan onder een andere naam. Het is nu donker, maar vanuit mijn raam kijk ik letterlijk op hem neer!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste Hendrik, de situatie die jij schetst is de situatie zoals die zou MOETEN zijn. Vroeger hadden we zo'n ministerie. Maar dat is helaas lang geleden. Dit ministerie is eerder een struikelblok voor de landbouw, dan dat zij daar een positieve impuls aan geeft. Er is geen visie en er is geen kennis. Het zijn over het algemeen "papieren" figuren die daar zitten zonder ook maar een greintje feeling met de praktijk. Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal dat Henk van der Pol op dit forum aanhaalt. Dat is inderdaad het niveau van de de "kennis" die er op dit moment is. Verburg beweert doodleuk dat we ons in onze handen moeten knijpen met deze "hoogwaardige" landbouwkundige kennis. Werkelijk Hendrik, als een ministerie met hordes universitair geschoolde medewerkers het voor elkaar weet te krijgen om een mestwet in te voeren, waarbij men niet eens weet dat er een wezenlijk verschil is tussen stikstof en fosfaat in verschillende leefwerelden en het dan ook nog eens klaarspeelt om dit (ondanks alle negatieve gevolgen voor de landbouw) jarenlang in stand te houden, dan kan ik zo'n ministerie echt niet serieus nemen. Hetzelfde geldt voor dat belachelijke amoniakverhaal. Bedrijven kapot maken op grond van niet bestaande problemen... sorry hoor, met zo'n ministerie (en in hun kielzog de WUR), schaam ik me kapot dat ik een Nederlander ben.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Over welke consequenties hebben we het dan, beste Hendrik?

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Beste Boer uit Enter, lees eerst het forum "chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland" maar eens. En dan met name mijn discussie met Piet Wisse en de verbaasde lezer. Daar staan berekeningen en uitleg bij. Als je het dan nog niet snapt, laat het even weten. Het genoemde forum vind je door te klikken op "reacties". Bedenk vooral dat je nooit evenwichtsbemesting kunt realiseren als je dingen met verschillende waarden gelijkwaardig gaat verrekenen, hetgeen het geval is bij jouw voorbeeld met die 2000 varkens en in de hele mestwet. De kneep zit 'm hierin, dat als die boer één van zijn 3 ha. land verkoopt, hij de opbrengst van zijn varkens daarna kan verdelen over 2 ha., dus dat hij per ha. veel meer voer aan mag voeren vóór hij mest af moet zetten. Het is niet zo moeilijk te snappen dat je als je meer voer aanvoert, ook meer mest mag aanwenden. Nogmaals: dit verhaal speelt zich af vóór het punt dat je mest af moet zetten. Dáár komen die hoge saldi vandaan.

 • no-profile-image

  boerinneke

  Voor de zoveelste keer, als er geen boeren meer zijn dan hebben we ook geen lnv nodig.Elke dag stoppen een aantal boeren. Conclusie dan kunnen er ook elke dag ambtenaren stoppen.

 • no-profile-image

  Hendrik

  Beste kritische lezer uit Amsterdam.De Nederlandse agro bisness heeft internationaal een koplopers positie, als je internationaal handel drijft heb je een departement nodig voor ondersteunende maatregelen op allerlei gebied, de vele schakels die verbonden zijn vanuit het ministerie van LNV zijn zeer belangrijk voor nationale en internationale handels verdragen en handelingen. Haalt men het min van LNV weg, of splits men het op in andere departementen, dan verbrokkeld onze kennis en macht, waardoor deze zeer verstrekkende gevolgen zullen hebben zowel nationaal als internationaal. Mocht men in Nederland besluiten het min van LNV op te doeken dan is de kans groot dat nationale en internationale georiënteerde bedrijven besluiten een andere vestiging plaats in Europa aan te doen. De boeren van nu lopen niet meer achter een kruiwagen met stront, dat zijn lang vervlogen tijden vaak zitten de "boeren" van nu op kantoor van daar uit worden vaak hun hightech bedrijven aan gestuurd door de pc. Natuurlijk begrijp ik dat velen het min van LNV liever vandaag dan morgen zien vertrekken,maar we moeten ook realisaties zijn, de boeren krijgen op dit moment vaak de kostprijs voor hun producten niet betaald,en de wetgeving over b.v N2000 maakt het omschakelen naar een duurzamer of diervriendelijker manier van ondernemen vaak nagenoeg onmogelijk,o.a daarom zijn boeren pessimisties en negatief, neem ze dat ook eens kwalijk vele staan met de rug tegen de muur mede door toedoen van deze overheid,dat alles neemt niet weg dat het mes wel in het min van LNV kan zodat deze in afgeslankte vorm verder kunnen,ook het min van LNV moet de tering naar de nering zetten.

 • no-profile-image

  hansje worst

  heeel jammer dat Verburg geen pvda er is dan waren we daar ook gelijk vanaf geweest

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Ik wil het liever hebben over het ministerie en de WUR als heilige drieëenheid: het ministerie en de WUR ieder voor zich en samen als derde partij om vraag en antwoord perfect op elkaar af te stemmen. De praktijk heeft hier helemaal niets mee te maken. Kijk maar eens over de landerijen; de tekorten van mineralen zijn overal goed zichtbaar, terwijl de intensieve bedrijven nog steeds enorme saldi opbouwen en als zwarte mest afvoeren. Is dit de hoogwaardige landbouwkundige kennis in dit land? Of is het zo dat het ministerie waardevol is voor die waardeloze politici die uitzijn op de ondergang van de landbouw? Hoe dan ook, een universiteit die zichzelf een beetje serieus neemt, laat zich niet voor dit soort vieze spelletjes gebruiken.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Het zijn wél goudgeverfde schiereieren uit een viraal besmette kooistal, maar dat ziet Verburg kennelijk al niet meer! En wat er allemaal verloren gaat wanneer de bezuinigingsambtenaren onverhoopt mochten besluiten om LNV bij Economsiche Zaken en VROM onder te brengen? Ach, veel teveel om op te noemen. Maar dan wél in het negatieve! Want er zal dan hoe dan ook aan het licht komen, hoe de LNV-top al sinds jaar en dag heeft gerotzooid met de wet- en regelgeving, waar moeilijk kwantificeerbare aantallen boeren het slachtoffer van zijn geworden. En hoe er jarenlang schaamteloos handjeklap werd gespeeld met het Agri-industriële complex en de agri-bancaire sector. Ténzij de ambenaren aan de Bezuidenhoutseweg kans zien om alle bewijsmateriaal tijdig weg te moffelen. Daarom zou het hele ministerie per direct onder curatele gesteld moeten worden! Zodat er geen paperclip ongecontroleerd meer naar buiten kan worden verdonkeremaand!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ronny, je maakt mij niet wijs dat jij het hele forum 'chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland' nu even in een zucht en een natte scheet gelezen hebt. Henk heeft daarin zijn stinkende best gedaan om haarscherp uit te leggen wat er allemaal scheef en krom zit aan de mestwetgeving. Houd dus op met jouw ongefundeerde aantijgingen en ga zelf maar alvast een nagel opzoeken. Of probeer iets zinvols in te brengen in dit forum.

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Ik vind jouw bericht een beetje vreemd Hendrik. Het lijkt wel of de eerste en de tweede helft door 2 verschillende personen geschreven zijn.

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  De meesten bedienen zich hier van een fictieve naam en woonplaats, Herkauwer. Dat zegt dus helemaal niets.

 • no-profile-image

  Marinus

  Goedendag LTO -hater en Herkauwer ruimingeropslagen lullig is het om die Hendrik zo af te zeiken,jullie maken je druk over wie het wel moet zijn,wat doet het er toe? Jullie indentiteit willen jullie niet weten,gezien jullie naamsvoering erg vreemd om je dan over Hendrik druk te maken,ga er maar eens inhoudelijk op in dat zou de discussie verrijken.

 • no-profile-image

  gert

  Wel gouden eieren voor Verburg ,maar niet voor de boeren

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Een landbouwminister vérs gevallen, uit een vermolmde dode boom, begon van eieren te lallen, en kreeg zowaar een natte droom, zij zag een Kip als ministerie, die enkel mooie eitjes legt, met gouden schaal maar leeg van binnen,
  een windei dus zoals men zegt,
  ach laat dat mens toch lekker lullen, dan bakken wij een omelet, en zitten straks dan fijn te smullen, aan het ministeriële sterfbed. (Forum Romanum Imperii Domitiani Declamatore Decimus Iunius Iuvenalis. Anno Domini 2010)

 • no-profile-image

  ronny

  Henk volgens mij moet je eerst maar eens een curses mestboekhouding gaan volgen,wat mij het meest stoord is dat je de boeren weg zet als zijnde ondernemers die de mest zwart wegwerken,en dat men zich niet aan de bemestingsnormen houdt,schandalig vind ik deze ongefundeerde uitlatingen,bedenk wel wie zo handeld hangt aan de hoogste spijker.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Kritische Lezer, het is precies zoals jij het neergeschreven hebt en zoals het ook door Henk van der Pol uitgebereid verwoordt is. Iets zegt mij dat deze Hendrik niet erg 'braaf'is, want er bestaat in ons land geen oord dat Holsbroek heet. Wél echter een familienaam die zo luidt en die afkomstig lijkt te zijn van Walcheren. Daarmee denk ik ook meteen de ware identiteit van deze LNV-malverseur achterhaald te hebben. Of dat zo is zal dus spoedig blijken. Ik ga nu te bed, want naast alle agri-ellende ook nog een compleet Olympisch programma volgen vreet veel tijd en energie. Maar een waarheidsvinder moet overal van op de hoogte zijn. En blijven!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zo lijkt het niet alleen beste LTO-hater, volgens mij is het ook zo dat deze tekst helemaal niet kosher is. Op de een of andere manier is die Hendrik iemand van binnen de LNV-gelederen. Niet een lagere ambtenaar, maar een serieuze kandidaat om bij een ministeriële herverkaveling onder het ambtelijke maaiveld geschoven te gaan worden. Als groenbemester! Dat zou een goede bestemming zijn, want ik vond een oord dat Holsbroek ('Hofheide') heet en een steenworp van Brussel ligt. Die Hendrik is dus kennelijk een LNV-er die Brussels lof teelt. Nou: zullen wij dan eens voor een misoogst gaan zorgen? Dan komt ie van een kouwe kermsi thuis!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste LTO-hater en Marinus, als men woont in mijn leefomgeving dan doen altijd de Achtergronden er toe. Anders wordt de waarheid nooit gevonden!

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.