Home

Achtergrond 1 reactie

Verburg keurt brede weersverzekering goed

Minister Gerda Verburg heeft vier verzekeraars goedkeuring verleend om met subsidie een brede weersverzekering voor agrariërs aan te bieden.

In 2010 en 2011 geeft het ministerie tot maximaal 65 procent subsidie op de premie.

In het verleden zijn een aantal smalle verzekeringen opgezet waarvan een deel met steun van de overheid. Een aanzienlijk aantal weerrisico’s bleef echter onverzekerd. Gewassen in het open veld tegen extreme weersomstandigheden verzekeren was bijvoorbeeld onmogelijk.

Doel van de ondersteuning is te komen tot een privaat instrument dat zelfstandig in de markt functioneert. Of de subsidie op de premie ook blijft na 2011 is dan ook niet zeker. Het beschikbare budget voor de tegemoetkoming is 8,45 miljoen euro. Bij overschrijding van het budget wordt het percentage verlaagd.

Aanbieders zijn AgriVer, Vereinigte Hagel, Onderlinge Weerschade Verzekering en de Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij. De subsidie moet worden aangevraagd bij Dienst Regelingen.

De aanleiding voor het opzetten van een brede weersverzekering was de waterschade door overvloedige regenval in 1998. De overheid vergoedde toen de schade omdat de schade voorheen niet te verzekeren was.

Eén reactie

  • no-profile-image

    melkveehouder

    A contrario; als vanaf het aanbieden van een verzekering door overheidsbeleid de landerijen onder water komen te staan, is regenval de schuldige en niet de wijze van onderhoud van de sloten. Die eist die bewijst, wat een onmogelijke opgave wordt. Waterschappen krijgen vrij spel om waterpeilen omhoog te krikken waardoor het waterbergend vermogen afneemt. Waterschappen zorgen voor vernatting waarvoor de agrariër verplicht een verzekering moet afsluiten die maar een fractie van de schade vergoedt. En doet ie dat niet, dan zal een rechter oordelen dat de schade ten laste van benadeelde dient te blijven omdat dit verzekerbaar was geweest. Het belang van de overheid blijkt wel uit het feit dat ze (de eerste paar jaren) tot wel 65% van de premie subsidiëren voor een verzekering waar door slechts (volgens de peiling) krap 10% van de ondervraagden behoefte aan is. Het eigenbelang van de overheid druipt er vanaf en boeren worden hiermee gewoon voor de gek gehouden.

Of registreer je om te kunnen reageren.