Home

Achtergrond

Veehouders zien meer in voedingsmaatregelen

Om minder stikstof en fosfaat uit te stoten, moeten veehouders zelf plannen bedenken, zeggen Aart van den Ham en Alex Bikker. Als zij gemotiveerd zijn, zullen de plannen slagen.

Minder stikstof- en fosfaatexcretie per dier biedt kansen voor minder druk op de mestmarkt en minder ammoniakemissie. Vaak wordt ingezet op technische maatregelen zoals luchtwassers of huisvestingsmaatregelen. Die oplossingen zijn vaak impopulair omdat ondernemers ze niet effectief en niet efficiënt vinden. In voedingsmaatregelen zien ze meer. Dit moet voor de overheid transparant, controleerbaar en handhaafbaar zijn met meetbaar resultaat, anders is het hen te riskant.

Belangrijk is dat veehouders zelf de leiding nemen met doordachte bedrijfsplannen. In het praktijknetwerk De toekomst van uw bedrijf rekenden melkveehouders totale bedrijfsplannen door met een verlaagde stikstofexcretie. Als indicator werd het melkureumgehalte gekozen. Ieder koos zijn beste plan. De deelnemers kwamen enkele malen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Degenen die zich op het gestelde melkureumdoel richtten en, zoekend naar de beste aanpak, de vinger aan de pols hielden, hadden succes. Bij veehouders met aanvankelijk goed resultaat die niet alert bleven, liep het melkureum gehalte uit de hand. Daardoor raakten ze hun motivatie kwijt.

Op varkensbedrijven bleek voer met lage stikstof- en fosforgehalten, met behoud van voederconversie en groeisnelheid, niet duurder te zijn. Een varkenshouder die lage stikstofexcreties realiseerde, had met een traditionele stal minder ammoniakemissie dan collega's met groenlabelstallen.

Dit kon door er bovenop te zitten en de voerleverancier steeds om voer met lage stikstofgehalten te vragen. Samen naar minder excretie is een prachtkans. Dat kan snel en efficiënt tot resultaat leiden. De veehouder is de belangrijkste pijler, maar die gaat alleen definitief tot excretievermindering over als de overheid voor goede stimulansen zorgt.

Aart van den Ham en Alex Bikker zijn onderzoekers bij economisch instituut LEI van Wageningen UR

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.