Home

Achtergrond

Urenadministratie te algemeen, geen zelfstandigenaftrek

De grens van 1.225 uur is belangrijk voor een ondernemer in de inkomstenbelasting. Worden er meer uren dan 1.225 in een jaar aan de onderneming besteedt, dan komen allerlei ondernemersfaciliteiten binnen bereik. Een van de belangrijkste faciliteiten is de zelfstandigenaftrek.

Is de onderneming in de opstartfase of is er sprake van een kleine onderneming naast een dienstbetrekking elders dan is het aan te raden om een goede urenadministratie bij te houden. Dit blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van het gerechtshof te Amsterdam. Een ondernemer grijpt naast de zelfstandigenaftrek omdat de urenadministratie te algemeen is.

Kort samengevat is de uitspraak van het gerechtshof de volgende:

Belanghebbende werkt in dienstbetrekking 32 uur per week bij de juridische afdeling van de gemeente A. Jaarlijks werkt hij circa 1.500 uur voor de gemeente. Samen met zijn echtgenote runt hij een financieel en juridisch adviesbureau. De omzet in de jaren 2002 en 2003 bedroeg € 15.000 – € 20.000. Over beide jaren is een verlies uit onderneming aangegeven. Volgens een urenspecificatie heeft belanghebbende 1.767 uren aan de onderneming besteed. De inspecteur corrigeert de geclaimde zelfstandigenaftrek.

Het gerechtshof Amsterdam beslist dat de overgelegde urenstaat voor 2002 te algemeen van aard en te globaal van opzet is om daarmee het verlangde bewijs te leveren. Het hof wijst er hierbij op dat er geen relatie gelegd kan worden tussen de door belanghebbende genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Ook wijst het hof er op dat wekelijks bijna dezelfde werkzaamheden zijn genoteerd en dat daarvoor nagenoeg dezelfde uren worden verantwoord. Volgens het hof heeft belanghebbende dan ook niet voldaan aan de op hem rustende bewijslast. Belanghebbende heeft geen recht op de zelfstandigenaftrek.

Meer informatie: Hof Amsterdam 5 november 2009, nr. 2007/00684

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.