Home

Achtergrond 1 reactie

Uitstel register terecht

Uitstel van de invoering van het nieuwe perceelsregister met één jaar.

Dat willen de fracties van CDA, VVD en SP, die samen een ruime meerderheid vormen. LTO Nederland pleitte al eerder voor een jaar uitstel, omdat bij de aanpassing van de arealen allerlei technische en andere problemen aan het licht treden.

Het verzoek van LTO, dat zich nu dus gesteund weet door de Kamer, lijkt op een poging een onwelgevallig besluit van het ministerie te dwarsbomen. Daar is ook wel reden toe: steeds doemen problemen op bij de internetapplicatie van Dienst Regelingen via welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Gevolg is aanhoudende onduidelijkheid over de juistheid ervan en over de financiële gevolgen.

Daarbij weigert minister Gerda Verburg tot nu toe om openheid te geven over wat Brussel nu precies van Nederland vraagt. Ze verschuilt zich achter procedurele bezwaren. Bovendien heeft Verburg zelf erkend dat LNV in gebreke is gebleven bij de communicatie over fouten in het perceelsregister, die al in 2007 werden vastgesteld.

Een minister die zo zeer verzaakt in het uitvoeren en uitleggen van beleid, kan niet van de sector verlangen dat die onmiddellijk ’levert’, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat boeren hadden kúnnen weten dat slootkanten en heggen niet subsidiabel waren.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

 • no-profile-image

  arie

  Met klem wil ik protesteren tegen de laatste zin in uw commentaar.
  Weet de commentator nu werkelijk niets van het bgebruik van blijvend grasland /
  Slootkanten behoren op blijvend grasland al vele honderden jaren tot de cultuurgrond .
  Weiden en maaien gebeurt tot de sloot!!
  En geen centimeter minder
  Uw helpt met een dergelijk commentaar, dat van geen kennis van zaken getuigt, de boeren van de wal ik de sloot.

Of registreer je om te kunnen reageren.