Home

Achtergrond 619 x bekeken

Toch BTW-aftrek bij nieuwe paardenboxen

Een manegehouder krijgt toch nog voordruk BTW terug op de nieuwbouw van paardenboxen.

Dit is de uitkomst van een recente procedure bij het gerechtshof Den Haag.

Kort samengevat is de uitspraak van het gerechtshof Den Haag de volgende:Vof X exploiteert vanaf 2001 een manege. X heeft hiertoe een nieuw bedrijfscomplex gerealiseerd. Het betreft een rijhal, een paardenstal met 20 te verhuren boxen, een restaurant, kantoorruimten, alsmede een tijdelijke woning. Acht boxen wil X gaan gebruiken voor haar eigen paarden. Bij de oplevering van de stal en de rijhal heeft X de ingebruikneming van 20 boxen met de bestemming vrijgestelde verhuur, alsmede een evenredig deel van de hal en de ondergrond, aangemerkt als 3-1-h levering en de daarmee gemoeide btw op aangifte voldaan. Ondanks een controle in 2003 neemt de inspecteur pas in 2006 het standpunt in dat het gebruik van alle 28 boxen valt onder de landbouwregeling (zie HR 17 oktober 2003, nr. 38.890) en dat X ter zake van de acht boxen ten onrechte de voorbelasting heeft afgetrokken. Rechtbank ’s-Gravenhage verklaart het beroep van X tegen de naheffingsaanslag ongegrond. X gaat in hoger beroep.Hof ’s-Gravenhage oordeelt dat X in redelijkheid kon menen dat door de inspecteur het standpunt was ingenomen dat de acht boxen niet onder de landbouwregeling vielen. In 2003 heeft de inspecteur namelijk geen opmerkingen gemaakt over de geclaimde aftrek van voorbelasting. Verder dient art. 3-1-h, als strijdig met de Zesde BTW-richtlijn (zie Hof ’s-Gravenhage 26 juni 2009, nrs. 08/00332 en 08/00334), buiten toepassing te blijven. Nu X 20 van de 28 paardenboxen heeft verworven en aangewend voor verhuurprestaties die geen aftrek van voorbelasting toestaan, moet voor de heffing van OB worden volstaan met het niet aftrekbaar achten van de omzetbelasting die X ter zake van de oplevering van die 20 paardenboxen en de rijhal in rekening is gebracht. Onder het voorbehoud dat de Staatssecretaris van Financiën inmiddels cassatie heeft ingesteld in de zaken 08/00332 en 08/00334, wordt de aanslag vernietigd en geeft de inspecteur X ambtshalve een btw-teruggaaf. Het beroep van X is gegrond.

Meer informatie:
Hof 's-Gravenhage, MK II, 4 december 2009, nr. BK-09/00115

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.