Home

Achtergrond

'Stikstofdoelen bij Natura 2000 in stapjes halen'

De doelen voor het behoud en herstel van stikstofgevoelige planten- en diersoorten in Natura 2000-gebieden moeten gefaseerd worden gehaald, aldus LNV-minister Gerda Verburg.

In een brief die zij naar de Kamer stuurde meldt Verburg dat natuuronderzoekers werken aan een soort handleiding hoe een ecologisch goed doortimmerd plan is op te stellen. Dit stuk moet voor 1 april klaar zijn.

De handleiding wordt opgesteld aan de hand van Natura 2000-gebied Bargerveen in Zuidoost-Drenthe. In dat gebied moet hoogveen worden beschermd, net als in de Brabantse Peel.

In de hoofdlijnennotitie voor een landelijke stikstofaanpak, waarmee de Ministerraad onlangs instemde en die Verburg gisteren meestuurde naar de Kamer, staat dat de stikstofneerslag in de Peelvenen in een kleine twintig jaar moet zijn gehalveerd.

Naast de handleiding analyseert het Planbureau voor de leefomgeving de huidige stikstofneerslag en de verwachte ontwikkeling tot 2030. Deze wordt bekeken per Natura 2000-gebied en provincie, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar sector (landbouw, verkeer, industrie).

Dit alles moet, in overleg met provincies en gemeenten, nog voor de zomer resulteren in een voorlopige stikstofaanpak; eind dit jaar moet de definitieve aanpak klaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Convenant stikstof en Natura 2000, dat Barbant en Limburg eind september 2009 hebben opgesteld.

De Kamer debatteert morgen met minister Verburg over de stand van zaken rond Natura 2000-gebieden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.